Studijų programų sąrašas

2022 m. priėmimo studijų programų sąrašas

Studijų programa (specializacijos) Studijų forma ir trukmė (metais) Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, profesinė kvalifikacija Pastabos
NL D NL S
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
Elektronikos inžinerija
(Elektroninės sistemos;
Mechatroninės sistemos)
3,5 3,5 Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Informacijos sistemos
(Informacijos sauga;
Informacinių technologijų paslaugų valdymas;
Finansinės technologijos)
3,5 3,5 Informatikos mokslų profesinis bakalauras Dalis nuolatinių sesijinių studijų vyksta nuotoliniu būdu.
Kompiuterių inžinerija
(Kompiuterių sistemų ir tinklų administravimas; Telekomunikacijų sistemos; Robotika)
3,5 3,5 Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Programų sistemos
(Duomenų bazių sistemos;
Internetinės technologijos;
Išmaniųjų įrenginių technologijos)
3,5 3,5 Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Programų sistemos
(studijos anglų kalba)
(Duomenų bazių sistemos;
Internetinės technologijos;
Išmaniųjų įrenginių technologijos)
3,5 Informatikos mokslų profesinis bakalauras
EKONOMIKOS FAKULTETAS
Apskaita 3 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras Pasirinkus nuolatines sesijines studijas galima studijuoti nuotoliniu būdu.
Bankininkystė 3 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras Pasirinkus nuolatines sesijines studijas galima studijuoti nuotoliniu būdu.
Bankininkystė (studijos anglų kalba) 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras
Finansai 3 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras Pasirinkus nuolatines sesijines studijas galima studijuoti nuotoliniu būdu.
Investicijos ir draudimas 3 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras Pasirinkus nuolatines sesijines studijas galima studijuoti nuotoliniu būdu.
Verslo ekonomika 3 3 Socialinių mokslų profesinis bakalauras Pasirinkus nuolatines sesijines studijas galima studijuoti nuotoliniu būdu.
Verslo ekonomika

(studijos anglų kalba)

3 Socialinių mokslų profesinis bakalauras
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
3  3 Verslo vadybos profesinis bakalauras Nuolatinių sesijinių studijų studentams yra galimybė studijuoti nuotoliniu būdu.
Kūrybiškumas ir verslo inovacijos
(studijos anglų kalba)
3 Verslo vadybos profesinis bakalauras Jungtinė studijų programa anglų kalba su Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universitetu (EUAS) ir Porto politechnikos instituto (IPP) Porto apskaitos ir administravimo institutu (ISCAP), Portugalija.
Reklamos vadyba 3  3 Verslo vadybos profesinis bakalauras Nuolatinių sesijinių studijų studentams yra galimybė studijuoti nuotoliniu būdu.
Ryšiai su visuomene 3  3 Socialinių mokslų profesinis bakalauras Nuolatinių sesijinių studijų studentams yra galimybė studijuoti nuotoliniu būdu.
Tarptautinis verslas
(Tarptautinė rinkodara ir pardavimas;
Logistika;
Elektroninė prekyba)
3  3 Verslo vadybos profesinis bakalauras Nuolatinių sesijinių studijų studentams yra galimybė studijuoti nuotoliniu būdu.
Tarptautinis verslas
(studijos anglų kalba)
3 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras Suteikiama galimybė įgyti dvigubą bakalauro laipsnį: verslo vadybos – Vilniaus kolegijoje ir tarptautinio pardavimo ir rinkodaros vadybos – North Denmark University College,  Danijoje arba Seinäjoki University of Applied Sciences, Suomijoje.
Turizmo vadyba 3  3 Verslo vadybos profesinis bakalauras Nuolatinių sesijinių studijų studentams yra galimybė studijuoti nuotoliniu būdu.
Turizmo vadyba
(studijos anglų kalba)
3 Verslo vadybos profesinis bakalauras
Viešbučių ir restoranų verslas 3  3 Verslo vadybos profesinis bakalauras
Viešbučių ir restoranų verslas (studijos anglų kalba) 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS
Bendrosios praktikos slauga 3,5 Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas
Biomedicininė diagnostika 3 Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, biomedicinos technologas
Dietetika 3 Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, dietistas
Ergoterapija 3 Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, ergoterapeutas
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija 3   Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Kineziterapija 3 Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, kineziterapeutas
Radiologija 3 Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Agroverslo technologijos 3  3 Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras Pasirinkus nuolatines sesijines studijas galima studijuoti nuotoliniu būdu.
Cheminė analizė 3 Fizinių mokslų profesinis bakalauras Daugiau apie studijų programą žiūrėkite video siužete.
Kraštovaizdžio dizainas 3  3 Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Maisto technologija 3  3 Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Veterinarija 3 Veterinarijos mokslų profesinis bakalauras, veterinarijos felčeris
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
Lietuvių gestų kalbos vertimas 3 Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
Pradinio ugdymo pedagogika

(Priešmokyklinio ugdymo pedagogika;

Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas)

3  3 Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas
Socialinis darbas
(Darbas su kurčiųjų bendruomene;
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis;
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje;
Socialinis darbas su jaunimu)
3  3 Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Vaikystės pedagogika 3  3 Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas
MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Įvaizdžio dizainas
(Šukuosenų dizainas;
Garderobo formavimas)
3 Menų profesinis bakalauras Studijuojantieji, trečiame kurse, renkasi vieną iš specializacijų: Šukuosenų dizainas arba Garderobo formavimas.
Kultūrinės veiklos vadyba
(Scenos menų vadyba;
Renginių vadyba)
3 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras Įstoję asmenys gali pasirinkti studijų tvarkaraštį – studijuoti darbo dienomis arba sesijomis.
Kultūrinės veiklos vadyba (studijos anglų kalba) 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras
Mados dizainas 3 Menų profesinis bakalauras
Mados technologijos ir verslas 3 Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Muzikinis teatras 3,5 Menų profesinis bakalauras
Populiarioji muzika
(Vokalas; Gitara;  Bosinė gitara; Mušamieji instrumentai; Fortepijonas; Saksofonai; Trimitas; Trombonas; Smuikas; Kontrabosas)
3 Menų profesinis bakalauras
Šokio pedagogika 3 Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas

Studijų programų specializacijų sąrašas išankstinis. Atitinkamos studijų programos specializacijos pasirinkimą sąlygoja studentų skaičius ir darbo rinkos poreikiai.

* specializacija vykdoma, susidarius ne mažiau negu 15 studentų grupei.

Santrumpos:

NL – nuolatinės studijos
D – nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis.
S – nuolatinės studijos, organizuojamos sesijomis.