Misija, vizija

Kolegijos vizija

Novatoriška ir tarptautiška aukštoji mokykla, aktyviai dalyvaujanti kuriant socialiai atsakingą visuomenę.

Kolegijos misija

Socialiai atsakingos akademinės bendruomenės pastangomis vykdyti Europos standartus atitinkančias, modernias aukštojo mokslo studijas, užtikrinti nacionaliniu bei tarptautiniu mastu pripažintų taikomųjų mokslinių tyrimų ir profesionaliojo meno plėtrą veiksmingai bendradarbiaujant su veiklos pasauliu, siekiant sėkmingos studentų profesinės karjeros ir Vilniaus regiono bei Lietuvos valstybės gerovės.

VK strategija 2021-2025