Tarptautinis verslas

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX045
Vieta Verslo vadybos fakultetas
Studijų kryptis L01 Verslas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos, 3 metai
Ištęstinės studijos, 4 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos

 

Nuolatinės, nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.
Įstojusiems 2023 m.

Ištęstinės studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti tarptautinio verslo ar logistikos įmonėse, vadovauti įmonėms ar jų padaliniams, gebės įkurti įmonę. Galės tęsti studijas pagal universitetinių studijų programas.

Studijų metu studentai turi galimybę įgyti dvigubo laipsnio kvalifikaciją:

– Verslo administravimo tarptautiniame versle bakalauras (Seinäjoki taikomųjų moksų universiteto verslo mokykla, Suomija).

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


Nuolatinių studijų planas
Įstojusiems 2020 m.

Nuolatinių studijų, nuolatinių (sesijinių) studijų planas
Įstojusiems 2021 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 P
Verslo užsienio kalba 10 E
Ekonomika 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas 10 E
Rinkodara 10 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Inovacijos ir naujo produkto kūrimas 10 P
Tarptautinio verslo organizavimas 10 P
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
  10 E
 
 
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Profesinė praktika 20 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Šaka: Tarptautinė rinkodara ir pardavimas

 

Šaka: Logistika

Šaka: Elektroninė prekyba

10 E
Informacinės verslo sistemos 10 E
Komunikacija 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

Ištęstinių studijų planas
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 P
Ekonomika 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Verslo užsienio kalba 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas 10 E
Rinkodara 10 P
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Inovacijos ir naujo produkto kūrimas 10 P
Tarptautinio verslo organizavimas 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
  10 E
 
 
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė praktika 20 E
Komunikacija 10 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės verslo sistemos 10 E
Šaka: Tarptautinė rinkodara ir pardavimas

 

Šaka: Logistika

Šaka: Elektroninė prekyba

10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

 

Vertinimas*:
A – ataskaita;
E – egzaminas;
P – projektas;
BD – baigiamasis darbas.

 

Nuolatinių studijų planas
Nuolatinių (sesijinių) studijų planas
(įstojusiems 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Socialinė verslo aplinka10P
Verslo užsienio kalba10E
Ekonomika10E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Vadyba10E
Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas10E
Rinkodara10P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Inovacijos ir naujo produkto kūrimas10P
Tarptautinio verslo organizavimas10E
Laisvai pasirenkamas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 110E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 2
Laisvai pasirenkamasis dalykas 3
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Darnioji plėtra10E
Profesinė praktika20A
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Šaka: Tarptautinė rinkodara ir pardavimas Šaka: Logistika Šaka: Elektroninė prekyba10E
Informacinės verslo sistemos10E
Komunikacija10E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Baigiamoji praktika20A
Baigiamasis darbas10BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

BD – baigiamasis darbas.