Ryšiai su visuomene

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531JX006
Vieta Verslo vadybos fakultetas
Studijų kryptis J10 Komunikacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

Ištęstinė, 4 metai

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos, nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Ištęstinės studijos
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Galės dirbti ryšių su visuomene konsultantu, projektų vadovu, jo asistentu, integruotos komunikacijos specialistu ar panašų darbą ryšių su visuomene agentūrose, komunikacijos agentūrose, įstaigų, įmonių ryšių su visuomene/komunikacijos padaliniuose, kurti savo verslą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


Ištęstinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m.)

Ištęstinių studijų planas
1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Įvadas į ryšių su visuomene studijas 10 E
Šiuolaikinės medijos 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Organizacijų valdymas 10 E
Organizacijų komunikacija 10 P
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Ryšių su visuomene turinio kūrimas 10 E
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė tinklaveika 10 P
Viešosios nuomonės konstravimas 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Verslo užsienio kalba 10 E
6 semestras (20 kreditų)
Laisvai pasirenkami dalykai/modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 10 E
E
E
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė praktika 20 A
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Propagandos teorija 10 E
Ryšių su visuomene projektai 10 P
8 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Nuolatinių studijų, nuolatinių (sesijinių) studijų planas

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Įvadas į ryšius su visuomene 10 E
Šiuolaikinės medijos 10 E
Organizacijų valdymas 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Ryšių su visuomene turinio kūrimas 10 E
Organizacijų komunikacija 10 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė tinklaveika 10 P
Viešosios nuomonės konstravimas 10 P
Verslo užsienio kalba 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Profesinė praktika 20 A
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Propagandos teorija 10 E
Ryšių su visuomene projektai 10 P
Laisvai pasirenkami dalykai/modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis modulis 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

SD – savarankiškas darbas;

KP – kursinis projektas;

BD – baigiamasis darbas.