Akademinės etikos komitetas

AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

Klausimus susijus su akademine etika galite pateikti  el. paštu: rastine@viko.lt

Akademinės etikos komiteto pirmininkė Dr. Irma Šileikienė, Elektronikos ir informatikos fakulteto Informacinių sistemų katedros vedėja, docentė.

Nariai:

  1. Nomeda Sindaravičienė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja, lektorė;
  2. Daiva Treznevičiūtė, Sveikatos priežiūros fakulteto Studijų skyriaus vedėja, Slaugos katedros lektorė;
  3. Dr. Irma Šileikienė, Elektronikos ir informatikos fakulteto Informacinių sistemų katedros vedėja, docentė;
  4. Jūratė Makauskienė, Pedagogikos fakulteto Socialinės gerovės katedros lektorė;
  5. Nijolė Ružienė, Agrotechnologijų fakulteto Mokslo taikomosios laboratorijos vedėja, Erasmus+ koordinatorė, Chemijos katedros lektorė;
  6. Violeta Žemaitienė, Verslo vadybos fakulteto Užsienio kalbų centro lektorė;
  7. Danguolė Ignatavičiūtė, Ekonomikos fakulteto Ekonomikos katedros lektorė, Erasmus+ koordinatorė;
  8. Dominykas Lingė, Agrotechnologijų  fakulteto studentas;
  9. Jūris Dumčius, Verslo vadybos fakulteto studentas.

2021 m. gegužės 28 d. Vilniaus kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. S-359, atsižvelgus į  Akademinės etikos komiteto 2021 m. gegužės 27 d. rekomendaciją  dėl Vilniaus kolegijos Akademinės etikos kodekso 6.2, 6.6 papunkčių ir 12 punkte minimos lojalumo nuostatos pažeidimų ir vadovaujantis Vilniaus kolegijos Akademinės etikos kodekso 41 punktu ir 42.2 papunkčiu, Elektronikos ir informatikos fakulteto 3 kurso studentui buvo skirtas viešas įspėjimas.