Įvaizdžio dizainas

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531PX012
Vieta Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptys Menai
Dizainas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Menų  profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180 kreditų
Studijų planai Nuolatinės studijos

Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas galės dirbti įvaizdžio dizaineriu grožio industrijos institucijose, grožio studijose, salonuose, meniniuose susivienijimuose ar projektuose, drabužių dizainerių studijose, koncertinėse organizacijose, teatruose, kino studijose, reklamos agentūrose, pramogų versle, kultūros ir prekybos centruose, šou versle; dirbti konsultantu Lietuvos bei užsienio privataus ir valstybinio sektoriaus įmonėse, kurti individualų įvaizdį.

Studijų programų rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m., 2021m., 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų) 3 E
Komunikacijos pagrindai 6 E
Meno istorija 3 E
Kompiuterinės grafikos pagrindai 6 E
Piešimas 3 E
Kompozicija 3 E
Mados piešinys ir istorija 6 E
2 semestras (27 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Retorikos menas 3 E
Medžiagos ir faktūros 3 E
Mados piešinys ir istorija 6 E
Spalvotyra ir grafinė raiška 6 E
Ugdomasis vadovavimas 3 E
Tautinis identitetas 3 E
Fotografijos ir medijų menas 3 E
Meninio ugdymo praktika 3 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vizualinio pateikimo pagrindai 3 E
Kostiumo projektavimas 6 E
Įvaizdžio formavimas 12 E
Aprangos projektavimo praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas I 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo pagrindai 3 E
Intelektinės nuosavybės teisė 3 E
Ekodizainas 6 P
Sceninio įvaizdžio formavimas 6 E
Projektų valdymas 3 P
Aprangos projektavimo praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacijos ŠUKUOSENŲ DIZAINAS (21 kreditas)
Plaukų struktūros keitimo metodai 9 E
Kirpimo techninis modeliavimas 6 E
Šukuosenų modeliavimas 3 E
Sceninių šukuosenų dizainas 3 E
Specializacijos GARDEROBO FORMAVIMAS (21 kreditas)
Mados tendencijos 6 E
Įvaizdžio psichologija 3 E
Įvaizdinio garderobo formavimas 9 E
Mados rinkodara 3 E
Specialybinių įgūdžių lavinimo I praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas III 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacijos ŠUKUOSENŲ DIZAINAS (9 kreditai)
Šukuosenų modeliavimas 3 E
Sceninių šukuosenų dizainas 6 E
Specializacijos GARDEROBO FORMAVIMAS (9 kreditai)
Įvaizdinio garderobo formavimas 3 E
Mados rinkodara 3 E
Meniniai renginiai 3 E
Specialybinių įgūdžių lavinimo II praktika 3 P
Baigiamoji praktika 6 P
Baigiamasis projektas 12 P