Populiarioji muzika

Programos aprašas

Valstybinis kodas 6531PX015
Vieta Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptys Menai

Muzika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Menų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos

Profesinės veiklos galimybės

Studijų metu įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę dirbti kultūros įstaigose, meno kolektyvuose, muzikiniuose klubuose, taip pat savarankiškai vykdyti kūrybinę-meninę veiklą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m., 2021 m., 2022 m.)


Profesinės veiklos galimybės

Studijų metu įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę savarankiškai plėtoti profesionalią solinę ir (ar) kolektyvinę populiariosios muzikos atlikėjo meninę veiklą  kultūros ir kūrybinėse industrijose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 

 

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas. 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Audiotechnologijos ir žmogaus sauga 3 E
Pasaulio kultūros muzikų istorija 3 E
Muzikos teorija ir solfedžio 3 P
Ritmika 3 P
Pagrindinis instrumentas 6 P
Improvizacija 3 P
Klavišiniai ir papildomi instrumentai instrumentai 3 P
Ansamblis 6 P
2 semestras (30 kreditų)
Alternatyviai pasirenkamas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė anglų kalba 3 E
Scenos menų psichologija 3 E
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Populiariosios muzikos stilių raida 3 P
Muzikos teorija ir solfedžio 3 E
Ritmika 3 P
Pagrindinis instrumentas 6 P
Improvizacija 3 P
Klavišiniai ir papildomi instrumentai 3 P
Ansamblis 6 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pop/Jazz harmonija ir aranžuotė 3 P
Kompiuterinės muzikinės technologijos 3 P
Ritmika 3 E
Populiariosios muzikos stilių raida 3 E
Pagrindinis instrumentas 6 P
Klavišiniai ir papildomi instrumentai 3 P
Improvizacija 3 P
Ansamblinė praktika 3 P
Koncertinė praktika 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė komunikacija 3 P
Visuotinė muzikos istorija 3 P
Pop/Jazz harmonija ir aranžuotė 3 P
Pagrindinis instrumentas 6 P
Klavišiniai ir papildomi instrumentai 3 P
Improvizacija 3 P
Ansamblinė praktika 3 P
Koncertinė praktika 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas I 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Visuotinė muzikos istorija 3 E
Pop/Jazz harmonija ir aranžuotė 3 E
Pagrindinis instrumentas 6 P
Improvizacija 3 P
Klavišiniai ir papildomi instrumentai 3 P
Atlikėjo karjera 3 P
Ansamblinė praktika 3 P
Koncertinė praktika 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Asmeninė muzikanto vadyba 3 E
Autorių ir gretutinės teisės 3 E
Klavišiniai ir papildomi instrumentai 3 P
Įrašų praktika 3 P
Koncertinė praktika 9 P
Baigiamasis projektas 9 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas III 3 P