Cheminė analizė

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531CX001
Vieta Agrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptis C01 Chemija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Fizinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti maisto ir chemijos pramonės, mokslo institutų, teismo ekspertizės ir kriminalistinių tyrimų, visuomenės sveikatos, mitybos centrų, aplinkosaugos tarnybų, vandens tiekimo įmonių, žemės ūkio, mokymo įstaigų chemijos laboratorijose ar biotechnologijos pramonės įmonėse.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


 

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2020m., 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 E
Profesinė užsienio kalba 3 SD
Bendroji ir neorganinė chemija 9 E
Informacinės technologijos 6 E
Žmogaus sauga 3 E
Matematika ir statistika 3 SD
Laboratorinių tyrimų pagrindai 3 A
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 3 E
Matematika ir statistika 6 E
Taikomoji fizika 6 E
Mokslinių tyrimų metodologija 3 E
Analizinė chemija 9 E
Tyrėjo įgūdžių praktika 3 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Fizikinė chemija 6 E
Spektrinė analizė 6 E
Organinė chemija 6 E
Biochemija 3 E
Mikrobiologija 3 E
Cheminės analizės kokybė 3 E
Cheminės analizės metodų patvirtinimo praktika 3 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biotechnologija 3 E
Chromatografinė analizė 6 E
Laboratorijų veikla 6 P
Cheminių tyrimų praktika 9 A
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Cheminė technologija/ Maisto analizė/ Žalioji chemija/Polimerų chemija/Verslo ekonomika ir vadyba/Anglų kalba pažengusiems 6 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biocheminės analizės metodai 6 E
Aplinkosauga 3 E
Aplinkos objektų analizė 6 P
Elektrocheminė analizė 6 E
Bioproduktų išskyrimas ir gryninimas 6 P
Bendravimo psichologija 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
A  – ataskaita;
P – projektas;
SD – savarankiškas darbas;
BD  – baigiamasis darbas.

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2022 m)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Specialybės kalba3E
Profesinė užsienio kalba3SD
Bendroji ir neorganinė chemija9E
Informacinės technologijos6E
Žmogaus sauga3E
Matematika ir statistika3SD
Laboratorinių tyrimų pagrindai3A
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Profesinė užsienio kalba3E
Matematika ir statistika6E
Taikomoji fizika6E
Laboratorijų veikla3E
Analizinė chemija9E
Tyrėjo įgūdžių praktika3A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Fizikinė chemija6E
Spektrinė analizė6E
Organinė chemija6E
Biochemija3E
Mikrobiologija3E
Cheminės analizės kokybė3E
Cheminės analizės kokybės mokomoji praktika3A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Biotechnologija3E
Chromatografinė analizė6E
Maisto analizė6P
Cheminių tyrimų profesinės veiklos praktika9A
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Anglų kalba pažengusiems, Kūno kultūra6E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Mokslinių tyrimų metodologija3E
Biocheminės analizės metodai6P
Aplinkosauga3E
Aplinkos objektų analizė6P
Elektrocheminė analizė6E
Bioproduktų išskyrimas ir gryninimas6E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika20A
Baigiamasis darbas (projektas)10BD gynimas

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

A  – ataskaita;

P – projektas;

SD – savarankiškas darbas;

BD  – baigiamasis darbas.

__________________________