Reklamos vadyba

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX043
Vieta Verslo vadybos fakultetas
Studijų kryptis L05 Rinkodara
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

Ištęstinė, 4 metai

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2020 m.

Nuolatinės studijos, nuolatinės (sesijinės) studijos

Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Ištęstinės studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Galės dirbti vadybininku, projektų vadovo asistentu, projekto vadovu ar panašų darbą reklamos agentūrose, reklamos gamybos, leidybos, žiniasklaidos, žiniasklaidos planavimo, interaktyvias paslaugas teikiančiose įmonėse, įvairaus profilio verslo įmonių rinkodaros skyriuose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


Ištęstinių studijų planas
(įstojusiems 2019 m.)

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Socialinė verslo aplinka 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 10 P
Reklama 10 P
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas 10 E
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Informacinės ir komunikacinės reklamos sistemos 10 E
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Projektų valdymas 10 P
Verslo užsienio kalba 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslininkystė 10 P
Profesinė praktika 20 A
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Reklamos valdymas ir žiniasklaidos planavimas 10 E
Laisvai pasirenkama dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
10 E
E
E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;
P – projektas;
A – ataskaita;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
BD – baigiamasis darbas;

(įstojusiems nuo 2020 m.)

Nuolatinių studijų planas
 
1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Socialinė verslo aplinka 10 E
Rinkodara 1. 10 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Ekonomika 10 P
Reklama 10 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Profesinė praktika 20 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Projektų valdymas 10 P
Informacinės ir komunikacinės reklamos sistemos 10 E
Verslo užsienio kalba 10 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 2. 10 P
Reklamos valdymas ir žiniasklaidos planavimas 10 E
Laisvai pasirenkama modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
10 E
E
E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD
Ištęstinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m.)

 

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Socialinė verslo aplinka 10 E
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 1. 10 P
Reklama 10 P
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Ekonomika 10 P
4 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Profesinė praktika 20 A
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Projektų valdymas 10 P
Informacinės ir komunikacinės reklamos sistemos 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 10 E
Rinkodara 2. 10 P
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Reklamos valdymas ir žiniasklaidos planavimas 10 E
Laisvai pasirenkama dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
10 E
E
E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD
Nuolatinių studijų, nuolatinių (sesijinių) studijų planas

(įstojusiems nuo 2021 m., 2022 m.)

 
1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Socialinė verslo aplinka 10 E
Rinkodara 1. 10 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Ekonomika 10 E
Reklama 10 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Profesinė praktika 20 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Projektų valdymas 10 P
Informacinės ir komunikacinės reklamos sistemos 10 E
Verslo užsienio kalba 10 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 2. 10 P
Reklamos valdymas ir žiniasklaidos planavimas 10 E
Laisvai pasirenkama modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

SD – savarankiškas darbas;

KP – kursinis projektas;

BD – baigiamasis darbas;