Ergoterapija

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531GX015
Vieta Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų kryptis Reabilitacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, ergoterapeutas
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

 

Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės reabilitacijos, abilitacijos, ugdymo, globos institucijose, protezinių, ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


 

Nuolatinių studijų planas


(įstojusiems 2020 m., 2021 m. ir 2022 m.)

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Psichologija 6 E
Reabilitacija 3 E
Bendroji ergoterapija 5 E
Ergoterapijos modeliai 4 E
Anatomija ir fiziologija 5 E
Sveikatos teisė ir administravimas 4 E
Pažintinė praktika 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anatomija ir fiziologija 5 E
Bendroji ir klinikinė patologija 4 E
Genetika 3 E
Kineziologija 6 E
Slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba 3 E
Priemonės lengvinančios žmogaus veiklų atlikimą 5 E
Ergoterapijos modelių taikymo praktika 4 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mokymo metodai ergoterapijoje 4 E
Farmakologija 3 E
Funkcinės būklės ištyrimas 3 E
Atramos ir judėjimo sistemos ligos ir žmogaus veiklos 7 E
Senų ir pagyvenusių žmonių, turinčių veiklos sutrikimų, ergoterapija 4 E
Aplinkos pritaikymas 6 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Taikomųjų tyrimų metodologija ir statistika 4 E
Psichikos sveikatos sutrikimai ir žmogaus veiklos 6 E
Klausos, regos sutrikimai ir žmogaus veiklos 3 E
Nervų sistemos ligos ir žmogaus veiklos 7 E
Pirma profesinės veiklos praktika 7 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ergoterapija bendruomenėje 7 E
Darbinės veiklos ir ergonomika 5 E
Vaikų, turinčių veiklos sutrikimų, ergoterapija 5 E
Užimtumo terapija 3 E
Antra profesinės veiklos praktika 7 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

Vertinimas*:

E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
BD – baigiamasis darbas.