Informacijos sistemos

Programos aprašas
Valstybinis kodas6531BX027
VietaElektronikos ir informatikos fakultetas
Studijų kryptysInformatikos mokslai
Informacijos sistemos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnisInformatikos mokslų profesinis bakalauras
SpecializacijosInformacijos sauga
IT paslaugų valdymas
Finansinės technologijos
Studijų forma ir trukmėNuolatinė, 3,5 m.
Studijų apimtis kreditais210
Studijų planaiNuolatinės ir nuolatinės sesijinės studijos
Nuolatinės (sesijinės) studijos
(* bus sudaryta galimybė studijuoti hibridiniu būdu, prisijungiant per nuotolį į auditorijoje vykstančias paskaitas)

Įstojusiems 2020 m. – 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Informacijos saugos specializacijos absolventai gebės suprojektuoti saugią įmonės informacijos sistemą, pritaikyti egzistuojančias informacijos saugos sistemas organizacijų poreikiams, atlikti jų auditą, įdiegti ir palaikyti informacijos saugos incidentų tyrimo ir užkardymo priemones, konsultuoti saugos klausimais.

IT paslaugų valdymo specializacijos absolventai gebės projektuoti, analizuoti, parinkti ir įdiegti IT paslaugų valdymo sistemas, užtikrinant jų atitikimą organizacijos teikiamoms ir palaikomoms IT paslaugoms, konsultuoti klientus teikiamų IT paslaugų klausimais, vykdyti veiklą remiantis ITIL procesinio valdymo gerąja praktika.

Finansinių technologijų specializacijos absolventai gebės projektuoti, plėtoti ir palaikyti finansines informacines sistemas, užtikrinant jų atitikimą finansinių institucijų teikiamų paslaugų informacinius ir saugos poreikius, taikyti tradicines ir inovatyvias finansines technologijas, projektuojant elektronines finansines paslaugas.

Studijų programos rezultatai

 1. Paaiškinti pagrindinius faktus, sąvokas, teorijas ir matematinius metodus, susijusius su kompiuterių technine ir programine įranga, jos savybėmis ir praktinio panaudojimo galimybėmis, kompiuterių komunikacija ir taikomaisiais sprendimais, kurie yra susiję su svarbiais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis. 
 2. Paaiškinti algoritmų sudarymo ir analizės principus, programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, tipinius programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus ir programinės įrangos kūrimo ir priežiūros metodus.
 3. Paaiškinti, kaip verslo, pramoninis, ekonominis ir socialinis kontekstas veikia profesinės veiklos praktiką, apibrėžiamą etikos normomis ir reglamentuojamą teisiniais reikalavimais, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, sutartis, atsakomybės ir kitus susijusius klausimus.
 4. Taikyti informacijos sistemų krypties studijų žinias, kuriant saugius ir kitus aktualius kriterijus atitinkančius informatikos taikomuosius sprendimus finansinių institucijų, verslo organizacijų, IT paslaugų valdymo ir kitoms konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
 5. Paaiškinti pagrindinius faktus, sąvokas ir teorijas, susijusias su informacinėmis sistemomis ir jų kūrimu bei priežiūra, organizacijų veikimu, veiklos procesų analize ir modeliavimu, veiklos rizikos ir kompiuterizavimo projektų valdymu, informacijos saugumo užtikrinimu.
 6. Paaiškinti duomenų ir informacijos saugojimo, valdymo, paieškos, analizės, gavybos, vizualizavimo ir saugumo užtikrinimo principus, duomenų bazių ir saugyklų projektavimo, valdymo, įgyvendinimo ir administravimo metodus bei technologijas.
 7. Apibūdinti informacijos saugos, IT paslaugų valdymo, finansinių paslaugų ar kitos veiklos problemas ir iš įvairių šaltinių pagal konkrečius kriterijus surinkti bei paruošti duomenis ir informaciją problemai spręsti.
 8. Analizuoti ir įvertinti informacijos saugos, IT paslaugų valdymo, finansinių paslaugų ar kitos profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis, informaciją bei pagrįsti sprendimus gerosiomis praktikomis ir  argumentuotomis išvadomis.
 9. Pasirinkti ir taikyti tinkamus informacinių sistemų kūrimo ir priežiūros metodus,  gyvavimo ciklo modelius, kūrimo aplinkas bei priemones, valdant organizacijos informacijos sistemų, finansinių ir IT paslaugų, saugos, testavimo, eksploatavimo ir kitus projektus.
 10. Analizuoti organizacijos finansinių paslaugų, IT paslaugų valdymo, saugos palaikymo ir kitus veiklos procesus, nustatant organizacijos ir informacinių sistemų naudotojų poreikius, susijusius su organizacijos veiklos gerinimu, naudojantis informacinėmis technologijomis.
 11. Parengti reikalavimų specifikaciją, sistemos projektą ir kitą dokumentaciją, reikalingą saugiai IT valdymo, finansinių paslaugų ir kitos paskirties informacinei sistemai sukurti, įdiegti, plėtoti, naudoti ir administruoti.
 12. Įgyvendinti informacinę sistemą finansinių paslaugų, IT paslaugų valdymo, informacijos saugos ir kitos dalykinės srities veiklos problemai spręsti, atsižvelgiant į organizacinę ir technologinę aplinką, galimas sprendimų alternatyvas, keliamus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus.
 13. Profesionaliai komunikuoti valstybine ir bent viena užsienio kalba su specialistų auditorijomis.
 14. Dirbti komandose, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių.
 15. Mokytis ir dirbti savarankiškai, disciplinuotai, komandoje, prisitaikyti prie veiklos, technologinių pokyčių, reikšti profesinį iniciatyvumą bei prisiimti asmeninę atsakomybę.
 16. Demonstruoti kūrybingumą, sprendžiant konkrečius profesinės veiklos uždavinius ir problemas.

Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m. – 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Užsienio kalba (anglų k.)3SD
Specialybės kalba3SD
Informatikos įvadas6SD
Informacijos valdymo pagrindai6E
Operacinės sistemos6E
Matematika 13E
Vadyba3E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Specialybės užsienio kalba (anglų k.)3E
Filosofija / Sociologija3SD
Matematika 23E
Informacijos sistemos ir jų sauga6E
Kompiuterių architektūra ir tinklai6E
Struktūrinis programavimas ir algoritmai (KD)6SD
Informacinės veiklos praktika3SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Diskrečioji matematika3E
Aplinkos ir žmonių sauga3SD
Informacijos sistemų projektavimas ir integravimas (KD)6E
Kompiuterinė grafika3SD
Objektinis programavimas (KD)6SD
Duomenų bazių projektavimas6E
Žmogaus-kompiuterio sąveikos praktika3SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Finansų apskaitos pagrindai3SD
Tikimybių teorija ir matematinė statistika3E
Ekonomika6E
Duomenų bazės ir sistemos6E
Internetinės technologijos6E
Duomenų bazių ir programavimo praktika3SD
Laisvai pasirenkamas dalykas3SD
Specializacija: Informacijos sauga
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Teisė3SD
Projektų valdymas3E
IT paslaugų valdymas6E
Informacinių sistemų sauga6SD
Incidentai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos (KD)6E
Duomenų tyryba3E
Laisvai pasirenkamas dalykas3SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Informacinių sistemų auditas6E
Informacijos sistemų testavimas (KD)6E
Informacijos saugos vadyba3SD
Profesinė praktika12SD
Laisvai pasirenkamas dalykas3SD
Specializacija: IT paslaugų valdymas
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Teisė3SD
Projektų  valdymas3E
IT paslaugų valdymas6E
Veiklos procesų modeliavimas (KD)6SD
Verslo valdymo sistemos6E
Duomenų tyryba3E
Laisvai pasirenkamas dalykas3SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Elektroninis marketingas3E
Informacijos sistemų testavimas (KD)6SD
IT paslaugų tarnybos6SD
Profesinė praktika12SD
Laisvai pasirenkamas dalykas3E
Specializacija: Finansinės technologijos (Fintech)
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Teisė3SD
Projektų  valdymas3E
Finansinių paslaugų verslo modeliai6E
Informacinių sistemų sauga6SD
Bankininkystė6E
Duomenų tyryba3E
Laisvai pasirenkamas dalykas3SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Finansinės inovacijos3E
Informacijos sistemų testavimas (KD)6E
Finansų valdymo sistemos6SD
Profesinė praktika12SD
Laisvai pasirenkamas dalykas3SD
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Baigiamoji praktika15SD
Baigiamasis darbas15BD

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

*Vertinimas:
E – egzaminas;

A – ataskaita;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
BD – baigiamasis darbas;
LPD – laisvai pasirenkama dalykas.


Nuolatinių studijų planas

Nuolatinių (sesijinių) studijų planas*

(* bus sudaryta galimybė studijuoti hibridiniu būdu, prisijungiant per nuotolį į auditorijoje vykstančias paskaitas)

(įstojusiems 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Užsienio kalba (anglų k.)3SD
Specialybės kalba3SD
Informatikos įvadas6SD
Informacijos valdymo pagrindai6E
Operacinės sistemos6E
Matematika 13E
Vadyba3E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Specialybės užsienio kalba (anglų k.)3E
Filosofija / Sociologija3SD
Matematika 23E
Informacijos sistemos ir jų sauga6E
Kompiuterių architektūra ir tinklai6E
Struktūrinis programavimas ir algoritmai (KD)6SD
Informacinės veiklos praktika3SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Diskrečioji matematika3E
Finansų apskaitos pagrindai3SD
Informacijos sistemų projektavimas ir integravimas (KD)6E
Kompiuterinė grafika3SD
Objektinis programavimas (KD)6SD
Duomenų bazių projektavimas6E
Žmogaus-kompiuterio sąveikos praktika3SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Aplinkos ir žmonių sauga3SD
Tikimybių teorija ir matematinė statistika3E
Ekonomika6E
Duomenų bazės ir sistemos6E
Internetinės technologijos6E
Duomenų bazių ir programavimo praktika3SD
Laisvai pasirenkamas dalykas3SD
Specializacija: Informacijos sauga
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Teisė3SD
Projektų valdymas3E
IT paslaugų valdymas6E
Informacinių sistemų sauga6SD
Incidentai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos (KD)6E
Duomenų tyryba3E
Laisvai pasirenkamas dalykas3SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Informacinių sistemų auditas6E
Informacijos sistemų testavimas (KD)6E
Informacijos saugos vadyba3SD
Profesinė praktika12SD
Laisvai pasirenkamas dalykas3SD
Specializacija: IT paslaugų valdymas
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Teisė3SD
Projektų  valdymas3E
IT paslaugų valdymas6E
Veiklos procesų modeliavimas (KD)6SD
Verslo valdymo sistemos6E
Duomenų tyryba3E
Laisvai pasirenkamas dalykas3SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Elektroninis marketingas3E
Informacijos sistemų testavimas (KD)6SD
IT paslaugų tarnybos6SD
Profesinė praktika12SD
Laisvai pasirenkamas dalykas3E
Specializacija: Finansinės technologijos (Fintech)
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Teisė3SD
Projektų  valdymas3E
Finansinių paslaugų verslo modeliai6E
Informacinių sistemų sauga6SD
Bankininkystė6E
Duomenų tyryba3E
Laisvai pasirenkamas dalykas3SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Finansinės inovacijos3E
Informacijos sistemų testavimas (KD)6E
Finansų valdymo sistemos6SD
Profesinė praktika12SD
Laisvai pasirenkamas dalykas3SD
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Baigiamoji praktika15SD
Baigiamasis darbas15BD

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas**:
E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
BD – baigiamasis darbas.