Organizacijų vadyba

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX041
Vieta Verslo vadybos fakultetas
Studijų kryptis Vadyba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

Ištęstinė, 4 metai

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos

Nuolatinės ir nuolatinės sesijinės studijos
Įstojusiems 2021 m.

Ištęstinės studijos
Įstojusiems 2018 m.

 

Profesinės veiklos galimybės
Absolventai galės dirbti verslo organizacijose ar viešosiose įstaigose vadybos specialistais, vadovauti darbo grupėms, personalo ar kitiems padaliniams, įmonėms. Absolventai gebės vadovauti projektams ir vykdyti projektinę veiklą, teikti konsultacijas įmonėms, organizuoti ir koordinuoti darbus/veiklas.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • Planuoti ir organizuoti sėkmingą organizacijos ir jos padalinių veiklą.
  • Valdyti organizacijos išteklius bei užtikrinti ir įgyvendinti procesų valdymo principus.
  • Taikyti viešojo sektoriaus veiklos organizavimo ir administravimo principus bei metodus.
  • Gebėti dirbti komandoje, administruoti organizacijų personalo padalinio darbą, vykdyti žmogiškųjų išteklių vadybą.
  • Sėkmingai vykdyti ir organizuoti dalykinę komunikaciją gimtąja ir užsienio kalbomis organizacijos viduje ir išorėje su partneriais.

 

 

Ištęstinių studijų planas
Įstojusiems 2018 m.


 

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Viešasis administravimas 10 P
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 E
Ekonomika 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
Verslo užsienio kalba 1 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešųjų renginių ir priėmimų valdymas 10 P
Profesinė praktika 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis modulis
6 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 E
Darnioji plėtra 10 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Verslo užsienio kalba 2 10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Nuolatinių studijų planas
Įstojusiems 2019 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
Viešasis administravimas 10 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba (pirma) 10 E
Ekonomika 10 E
Socialinė verslo aplinka 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 10 P
Profesinė praktika 20 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 P
Viešųjų renginių ir priėmimų valdymas 10 E
Verslo užsienio kalba 2 10 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Komunikacija 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis modulis
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Ištęstinių studijų planas
Įstojusiems 2019 m.

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Viešasis administravimas 10 P
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 E
Ekonomika 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
Verslo užsienio kalba 1 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešųjų renginių ir priėmimų valdymas 10 P
Profesinė praktika 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis modulis
6 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 E
Darnioji plėtra 10 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Verslo užsienio kalba 2 10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Nuolatinių studijų planas
Įstojusiems 2020 m.

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
Vadyba 10 E
Komunikacija 10 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 1 10 E
Ekonomika 10 E
Socialinė verslo aplinka 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešasis administravimas 10 P
Profesinė praktika 20 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 E
Renginių valdymas 10 P
Verslo užsienio kalba 2 10 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Rinkodara 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas
Laisvai pasirenkamasis modulis
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Ištęstinių studijų planas
Įstojusiems 2020 m.

 

1 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Komunikacija 10 P
2 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė verslo aplinka 10 E
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
3 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 10 E
Verslo užsienio kalba 1 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešasis administravimas 10 P
Profesinė praktika 10 P
5 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis modulis
6 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Renginių valdymas 10 E
Darnioji plėtra 10 E
7 semestras (20 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Rinkodara 10 E
Verslo užsienio kalba 2 10 E
8 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 BD

 

Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas

Įstojusiems 2021 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 10 E
Komunikacija 10 P
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 1 10 E
Socialinė verslo aplinka 10 E
Ekonomika 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešasis administravimas 10 E
Profesinė praktika 20 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 2 10 E
Apskaitos pagrindai ir finansai 10 E
Renginių valdymas 10 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Darnioji plėtra 10 E
Rinkodara 10 E
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas
Laisvai pasirenkamasis modulis
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 A
Baigiamasis darbas 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

BD – baigiamasis darbas.