Organizacijų vadyba

Programos aprašas
Valstybinis kodas6531LX041
VietaVerslo vadybos fakultetas
Studijų kryptisVadyba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnisVerslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmėNuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais180
Studijų planaiNuolatinės studijos ir nuolatinės sesijinės studijos
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022–2023 m.
Įstojusiems 2024 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti verslo organizacijose ar viešosiose įstaigose vadybos specialistais, vadovauti darbo grupėms, personalo ar kitiems padaliniams, įmonėms. Absolventai gebės vadovauti projektams ir vykdyti projektinę veiklą, teikti konsultacijas įmonėms, organizuoti ir koordinuoti darbus/veiklas.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
Įstojusiems 2021 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Vadyba10E
Komunikacija10P
Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos10E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Verslo užsienio kalba 110E
Socialinė verslo aplinka10E
Ekonomika10E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Viešasis administravimas10E
Profesinė praktika20P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Verslo užsienio kalba 210E
Apskaitos pagrindai ir finansai10E
Renginių valdymas10P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Darnioji plėtra10E
Rinkodara10E
Laisvai pasirenkamas modulisKreditų skaičiusVertinimas
Laisvai pasirenkamasis modulis  
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Baigiamoji praktika20A
Baigiamasis darbas10BD

Laisvai pasirenkamą modulį studentai susiformuoja rinkdamiesi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų ir modulių sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas;
A – ataskaita;
BD – baigiamasis darbas.


Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
Įstojusiems 2022 m.–2023 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Vadyba10E
Socialinė organizacijų aplinka10E
Efektyvi organizacija10P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Verslo užsienio kalba 110E
Komunikacija10P
Ekonomika ir finansai10E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Viešasis valdymas10E
Profesinė praktika20A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Verslo užsienio kalba 210E
Elektroninės organizacijų valdymo sistemos10E
Renginių valdymas 10P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Darnioji plėtra10E
Rinkodara10E
Laisvai pasirenkamas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas modulis10E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Baigiamoji praktika20A
Baigiamasis darbas10BD

Laisvai pasirenkamą modulį studentai susiformuoja rinkdamiesi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų ir modulių sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas;
A – ataskaita;
BD – baigiamasis darbas.


Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
Įstojusiems 2024 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Vadyba (Vadyba, Žmonių išteklių valdymas)10E
Socialinė verslo aplinka (Psichologija, Sociologija, Teisės pagrindai)10P
Efektyvi organizacija (Organizacinė elgsena ir komandinio darbo dinamika, Vidinė ir išorinė komunikacija, Derybos ir ir sprendimų priėmimas)10E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Verslo užsienio kalba 110E
Komunikacija (Tarpkultūrinė komunikacija, Specialybės kalba, Viešasis kalbėjimas)10E
Ekonomika ir finansai (Ekonomikos teorija: Makroekonomika, Mikroekonomika, Finansų pagrindai, Apskaitos pagrindai)10E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Organizacijos procesų valdymas (Dokumentų valdymas ir skaitmenizacija, Informacinės komunikavimo ir administravimo sistemos, Viešasis administravimas, Viešieji pirkimai)10E
Profesinė praktika20P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Verslo užsienio kalba 210E
Darnioji plėtra (Socialiai atsakingas verslas, Verslo etika, Darbo ir civilinė sauga)10E
Rinkodara (Rinkodara, Tyrimų metodai, Statistika)10P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Specializacijos modulis 1: Antreprenerystė (Antreprenerystė, Startuoliai: verslo simuliacija, Asmeninė lyderystė) arba Inovacijų valdymas (Inovacijos, Pokyčių valdymas, DI valdymo įrankiai)10P
Specializacijos modulis 2: Antreprenerystės projektų valdymas (Verslumo projekto valdymas, Verslumo ekspedicija, Individualus ir organizacinis kūrybiškumas) arba Inovavatyvaus projekto valdymas (Inovatyvaus projekto valdymas, Inovacijų ekspedicija, Individualus ir organizacinis kūrybiškumas)10P
Laisvai pasirenkamas modulisKreditų skaičiusVertinimas
Laisvai pasirenkamasis modulis  
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Baigiamoji praktika20A
Baigiamasis darbas10BD

Laisvai pasirenkamą modulį studentai susiformuoja rinkdamiesi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų ir modulių sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas;
A – ataskaita;
BD – baigiamasis darbas.