Maisto technologija

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531FX004
Vieta Agrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptis F06 Maisto technologijos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

 

Nuolatinė sesijinė, 3 metai

Ištęstinė, 4 metai (tik įstojusiems 2019 m., 2018 m., 2017 m.)

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai
Nuolatinės, nuolatinės sesijinės studijos

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti maisto pramonės, viešojo maitinimo, prekybos įmonėse, organizuoti maisto gamybą, kvalifikuotai valdyti gamybos procesą, gaminti kokybišką produkciją, atitinkančią ES teisės aktus.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Specializacija Duonos kepimo technologija

Specializacija Mėsos produktų technologija

Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija


 

Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Chemija 1 10 E
Augalinės kilmės maisto produktų technologija 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiksliųjų mokslų pagrindai 10 E
Chemija 2 10 E
Gyvūninės kilmės maisto produktų technologija 10 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Mityba ir maisto chemija 20 E
Aplinkosauga ir tvari gamyba 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Maisto sauga ir kokybė 10 E
Bendroji technologinė ir maisto kokybės profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacijų moduliai Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacija Duonos kepimo technologija
Duonos kepimo technologijos ir įrengimai 10 E
Specializacija Mėsos produktų technologija
Skerdimo ir mėsos produktų gamybos technologija ir įrengimai 10 E
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
Maitinimo įmonių gamybos technologija ir įrengimai 10 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslumo pagrindai 10 P
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacijų moduliai Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacija Duonos kepimo technologija
Duonos kepinių saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specializacija Mėsos produktų technologija
Mėsos produktų saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas modulis 4 E
Laisvai pasirenkamas modulis 6 E

 

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių studijų planas

(įstojusiems 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Matematika ir taikomosios kompiuterinės programos 10 E
Chemija 1 10 E
Augalinės kilmės maisto produktų technologija 10 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacija 10 E
Chemija 2 10 E
Gyvūninės kilmės maisto produktų technologija 10 E
     
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Mityba ir maisto chemija 10 E
Maisto dizainas ir inovacijos 5 E
Etninio paveldo maisto technologijos 5 E
Aplinkosauga ir tvari gamyba 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Maisto sauga ir kokybė 10 E
Bendroji technologinė ir maisto kokybės profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacijų moduliai Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacija Duonos kepimo technologija
Duonos kepimo technologijos ir įrengimai 10 E
Specializacija Mėsos produktų technologija
Skerdimo ir mėsos produktų gamybos technologija ir įrengimai 10 E
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
Maitinimo įmonių gamybos technologija ir įrengimai 10 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslumo pagrindai 10 P
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika 10 A
Specializacijų moduliai Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacija Duonos kepimo technologija
Duonos kepinių saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specializacija Mėsos produktų technologija
Mėsos produktų saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas 10 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD
Laisvai pasirenkamas modulis Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas modulis 4 E
Laisvai pasirenkamas modulis 6 E

Laisvai pasirenkamą modulį studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų modulių sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

BD – baigiamasis darbas.

 

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Matematika ir taikomosios kompiuterinės programos10E
Komunikacija10E
Augalinės kilmės maisto produktų technologija10E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Aplinkosauga ir tvari gamyba10E
Chemija 110E
Gyvūninės kilmės maisto produktų technologija10E
   
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Mityba ir maisto chemija10E
Maisto dizainas ir inovacijos5E
Etninio paveldo maisto technologijos5E
Chemija 210E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Maisto sauga ir kokybė10E
Laisvai pasirenkamas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas modulis4E
Laisvai pasirenkamas modulis6E
Bendroji technologinė ir maisto kokybės profesinės veiklos praktika10A
5 semestras (30 kreditų)
Specializacijų moduliaiKreditų skaičiusVertinimas*
Specializacija Duonos kepimo technologija
Duonos kepimo technologijos ir įrengimai10E
Duonos kepinių saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas10E
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika10A
Specializacija Mėsos produktų technologija
Skerdimo ir mėsos produktų gamybos technologija ir įrengimai10E
Mėsos produktų saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas10E
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika10A
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
Maitinimo įmonių gamybos technologija ir įrengimai10E
Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas10E
Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika10A
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas modulisKreditų skaičiusVertinimas*
Verslumo pagrindai10P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika10A
Baigiamasis darbas (projektas)10BD

Laisvai pasirenkamą modulį studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų modulių sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

BD – baigiamasis darbas.

_________________________