Profesinė sąjunga

Profesinė sąjunga veikia vadovaujantis įstatais.

Profesinės sąjungos el. paštas: vikoprofsajunga@gmail.com

Profesinės sąjungos pirmininkas

Donatas Raščius

Tarybos narių sąrašas:

Robert Čepelevskij, vairuotojas;
Algirdas Bagdonavičius, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto lektorius;
dr. Ruslan Bikmurzin Sveikatos priežiūros fakulteto lektorius;
dr. Virginija Jarulė, Agrotechnologijų fakulteto docentė;
Valdona Judickaitė-Žukovskė, Elektronikos ir informatikos fakulteto lektorė;
dr. Rita Ilgūnė Martinėlienė, Pedagogikos fakulteto docentė;
dr. Edita Kristina Kaurynienė Agrotechnologijų fakulteto lektorė;
dr. Svetlana Kubilinskienė Elektronikos ir informatikos fakulteto docentė;
Kęstutis Radziulis, Agrotechnologijų fakulteto  lektorius.

PRAŠYMO Į PROFSĄJUNGĄ FORMA