Profesinė sąjunga

Profesinė sąjunga veikia vadovaujantis įstatais.

Profesinės sąjungos el. paštas: vikoprofsajunga@gmail.com

Profesinės sąjungos pirmininkas

Donatas Raščius

 

Tarybos narių sąrašas:

Robert Čepelevskij, vairuotojas;
Algirdas Bagdonavičius, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto lektorius;
Virginija Jarulė, Agrotechnologijų fakulteto docentė;
Vilija Gerasimovičienė, Pedagogikos fakulteto lektorė;
Valdona Judickaitė-Žukovskė, Elektronikos ir informatikos fakulteto lektorė;
Jonas Bautronis, Kūno kultūros ir sporto centro vedėjas;
Rita Ilgūnė Martinėlienė, Pedagogikos fakulteto docentė;
Irma Šileikienė, Elektronikos ir informatikos fakulteto docentė;
Kęstutis Radziulis, Agrotechnologijų fakulteto  lektorius.

PRAŠYMO Į PROFSĄJUNGĄ FORMA