Investicijos ir draudimas

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX040
Vieta Ekonomikos fakultetas
Studijų kryptis L03 Finansai
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Nuolatinė (sesijinė), 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai

Nuolatinės studijos ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Įgiję Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį, absolventai gali dirbti finansinių paslaugų centruose, draudimo kompanijose ir draudimo brokerių bendrovėse, priklausomų finansinių tarpininkų įmonėse, investicinėse bendrovėse, bankuose arba kurti nuosavą verslą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


Nuolatinių studijų planas ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas

Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Verslo psichologija 3 P
Dokumentų valdymas 3 P
Kompiuterinis informacijos valdymas 5 E
Taikomoji matematika 5 E
Ekonomikos teorija 5 E
Asmeninių finansų valdymas 4 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Darbo ir civilinė sauga 3 P
Verslo etika ir socialinė atsakomybė 3 P
Statistika 5 E
Įmonės ekonomika 5 P
Finansų rinkos 5 E
Vadyba 4 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiriamojo darbo organizavimas 3 P
Finansų valdymas 4 E
Rinkodara 3 P
Investicijų valdymas 5 E
Turto ir civilinės atsakomybės draudimas 5 E
Asmens draudimas 5 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1 5 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės draudimo verslo valdymo sistemos 4 E
Mokesčiai 3 E
Perdraudimas 3 E
Draudimo ir vertybinių popierių apskaita 5 E
Mokomoji praktika: Investicinio portfelio formavimas ir valdymas 4 P
Mokomoji praktika: Draudimo įmonės veiklos modeliavimas 6 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pardavimų valdymas 5 E
Draudimo teisė 5 E
Draudimo rizikų valdymas 6 E
Draudimo žalų administravimas ir vertinimas 4 E
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas.

Nuolatinių studijų planas

Nuolatinių (sesijinių) studijų planas

(įstojusiems 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Verslo užsienio kalba5E
Verslo psichologija3P
Dokumentų valdymas3P
Kompiuterinis informacijos valdymas5E
Taikomoji matematika5E
Ekonomikos teorija5E
Asmeninių finansų valdymas4P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Verslo užsienio kalba5E
Darbo ir civilinė sauga3P
Verslo etika ir socialinė atsakomybė3P
Statistika5E
Įmonės ekonomika5P
Finansų rinkos5E
Vadyba4E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Tiriamojo darbo organizavimas3P
Rinkodara3P
Finansų valdymas4E
Investicijų valdymas5E
Turto ir civilinės atsakomybės draudimas5E
Asmens draudimas5E
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD15P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Informacinės draudimo verslo valdymo sistemos4E
Mokesčiai3E
Perdraudimas3E
Draudimo ir vertybinių popierių apskaita5E
Mokomoji praktika: Investicinio portfelio formavimas ir valdymas4P
Mokomoji praktika imitacinėje bendrovėje: Draudimo įmonės veiklos modeliavimas6P
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD25P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Pardavimų valdymas5E
Draudimo teisė5E
Draudimo rizikų valdymas6E
Draudimo žalų administravimas ir vertinimas4E
Baigiamoji profesinės veiklos praktika10P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika20P
Baigiamasis darbas10P

 Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

P – projektas.