Muzikinis teatras

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531PX014
Vieta Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptys Menai
Teatras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Menų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3,5 metų
Studijų apimtis kreditais 210
Studijų planai Nuolatinės studijos

Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Muzikinio teatro absolventai galės dirbti aktoriais dramos ir muzikiniuose teatruose, projektinėse teatro bei pramoginės programos trupėse, televizijos programose, kurti ir atlikti vaidmenis muzikiniuose spektakliuose, plėtoti individualią aktoriaus ir/ar dainininko karjerą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Bendrosios kompetencijos:

Profesinės kompetencijos:


Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2019 m., 2020 m., 2021 m., 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Darni plėtra 3 E
Teatro ir miuziklo istorija 3 E
Vaidyba I 6 P
Scenos kalba 3 P
Scenos judesys I 3 E
Solinis dainavimas I 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Muzikos teorija ir solfedžio 3 E
Ritmika 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Profesinė anglų kalba arba Scenos menų psichologija 3 E
Vaidyba I 6 P
Scenos kalba 3 P
Scenos judesys I 3 E
Klasikinio šokio pagrindai 3 E
Solinis dainavimas I 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Muzikos teorija ir solfedžio 3 E
Ritmika 3 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Atlikėjų vadyba 3 E
Vaidyba II 6 P
Scenos kalba 3 P
Scenos judesys II 3 E
Klasikinio šokio pagrindai 3 E
Solinis dainavimas II 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Mokomoji praktika 6 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Vaidyba II 3 P
Scenos kalba 3 P
Scenos judesys II 3 E
Klasikinio šokio pagrindai 3 E
Klasikinis džiazo šokis 3 E
Solinis dainavimas II 3 E
Miuziklinis ansamblinis dainavimas 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Sceninė praktika ir miuziklo studija 6 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Vaidyba III 3 P
Scenos judesys III 3 E
Klasikinis džiazo šokis 3 E
Šiuolaikinis šokis 3 E
Solinis dainavimas III 3 E
Miuziklinis ansamblinis dainavimas 3 P
Džiazinis dainavimas 3 E
Vokalo, vaidybos praktika ir miuziklo studija 6 P
Sceninio šokio praktika 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Dalykinė komunikacija 3 E
Vaidyba III 3 P
Scenos judesys III 3 E
Šiuolaikinis šokis 3 E
Solinis dainavimas III 3 E
Miuziklinis ansamblinis dainavimas 3 P
Vokalo, vaidybos praktika ir miuziklo studija 6 P
Sceninio šokio praktika 3 P
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 E
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Vaidyba IV 6 P
Šiuolaikinis šokis 3 E
Baigiamasis darbas (projektas) 15 P
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 E