Muzikinis teatras

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531PX014
Vieta Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptys Menai
Teatras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Menų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3,5 metų
Studijų apimtis kreditais 210
Studijų planai Nuolatinės studijos

Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.
Įstojusiems 2023 m.

Profesinės veiklos galimybės

Muzikinio teatro absolventai galės dirbti aktoriais dramos ir muzikiniuose teatruose, projektinėse teatro bei pramoginės programos trupėse, televizijos programose, kurti ir atlikti vaidmenis muzikiniuose spektakliuose, plėtoti individualią aktoriaus ir/ar dainininko karjerą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Bendrosios kompetencijos:

Profesinės kompetencijos:


Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m., 2021 m., 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Darni plėtra 3 E
Teatro ir miuziklo istorija 3 E
Vaidyba I 6 P
Scenos kalba 3 P
Scenos judesys I 3 E
Solinis dainavimas I 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Muzikos teorija ir solfedžio 3 E
Ritmika 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Profesinė anglų kalba arba Scenos menų psichologija 3 E
Vaidyba I 6 P
Scenos kalba 3 P
Scenos judesys I 3 E
Klasikinio šokio pagrindai 3 E
Solinis dainavimas I 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Muzikos teorija ir solfedžio 3 E
Ritmika 3 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Atlikėjų vadyba 3 E
Vaidyba II 6 P
Scenos kalba 3 P
Scenos judesys II 3 E
Klasikinio šokio pagrindai 3 E
Solinis dainavimas II 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Mokomoji praktika 6 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Vaidyba II 3 P
Scenos kalba 3 P
Scenos judesys II 3 E
Klasikinio šokio pagrindai 3 E
Klasikinis džiazo šokis 3 E
Solinis dainavimas II 3 E
Miuziklinis ansamblinis dainavimas 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Sceninė praktika ir miuziklo studija 6 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Vaidyba III 3 P
Scenos judesys III 3 E
Klasikinis džiazo šokis 3 E
Šiuolaikinis šokis 3 E
Solinis dainavimas III 3 E
Miuziklinis ansamblinis dainavimas 3 P
Džiazinis dainavimas 3 E
Vokalo, vaidybos praktika ir miuziklo studija 6 P
Sceninio šokio praktika 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Dalykinė komunikacija 3 E
Vaidyba III 3 P
Scenos judesys III 3 E
Šiuolaikinis šokis 3 E
Solinis dainavimas III 3 E
Miuziklinis ansamblinis dainavimas 3 P
Vokalo, vaidybos praktika ir miuziklo studija 6 P
Sceninio šokio praktika 3 P
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 E
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas
Vaidyba IV 6 P
Šiuolaikinis šokis 3 E
Baigiamasis darbas (projektas) 15 P
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 E

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas.


Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Garso technologijos3E
Muzikinio teatro istorija3E
Vaidyba I6P
Scenos kalba3P
Scenos judesys I3E
Solinis dainavimas I3E
Klavišiniai instrumentai3E
Muzikos teorija ir solfedžio3E
Ritmika3E
2 semestras (30 kreditų)
Alternatyviai pasirenkamasKreditų skaičiusVertinimas*
Profesinė anglų kalba3E
Scenos menų psichologija3E
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vaidyba I6P
Scenos kalba3P
Scenos judesys I3E
Klasikinio šokio pagrindai3E
Solinis dainavimas I3E
Klavišiniai instrumentai3E
Muzikos teorija ir solfedžio3E
Ritmika3E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vaidyba II6P
Scenos kalba3P
Scenos judesys II3E
Klasikinio šokio pagrindai3E
Solinis dainavimas II3E
Klavišiniai instrumentai3E
PraktikaKreditų skaičiusVertinimas*
Mokomoji praktika6P
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičius*Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas3P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vaidyba II3P
Scenos kalba3P
Scenos judesys II3E
Klasikinio šokio pagrindai3E
Klasikinis džiazo šokis3E
Solinis dainavimas II3E
Miuziklinis ansamblinis dainavimas3E
Klavišiniai instrumentai3E
PraktikaKreditų skaičiusVertinimas*
Sceninė praktika ir miuziklo studija6P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vaidyba III3P
Scenos judesys III3E
Klasikinis džiazo šokis3E
Šiuolaikinis šokis3E
Solinis dainavimas III3E
Miuziklinis ansamblinis dainavimas3P
Džiazinis dainavimas3E
PraktikaKreditų skaičiusVertinimas*
Vokalo, vaidybos praktika ir miuziklo studija6P
Sceninio šokio praktika3P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Rašto darbo metodologija3E
Vaidyba III3P
Scenos judesys III3E
Šiuolaikinis šokis3E
Solinis dainavimas III3E
Miuziklinis ansamblinis dainavimas3P
PraktikaKreditų skaičiusVertinimas*
Miiuziklo studijų praktika9P
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičius*Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas3P
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Atlikėjų vadyba3E
Vaidyba IV6P
Šiuolaikinis šokis3E
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičius*Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas3E
Baigiamasis darbas (projektas)15P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas.