Kompiuterių inžinerija

 

Kompiuterių inžinerija
Valstybinis kodas 6531EX064
Vieta Elektronikos ir informatikos fakultetas
Studijų kryptis Elektronikos inžinerija (E09)
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (3,5 metų)

Nuolatinė sesijinė* (trukmė 3,5 metų)

Studijų apimtis kreditais 210
Studijų planai Nuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) studijos

Įstojusiems 2019 m. – 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti įvairiose kompiuterių inžinerijos, robotikos, telekomunikacijų, pramonės srityse, verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos ir kt. įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2019 m. – 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės anglų kalba 3 SD
Komunikavimo pagrindai 3 SD
Fizika 3 E
Matematika 6 E
Elektrotechnika 3 E
Elektronika 6 E
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 SD
Elektronikos praktika 3 SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
Diskrečioji matematika 3 E
Signalai ir grandinės 6 E
Skaitmeniniai įtaisai 6 E, KP
Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 SD
Programavimas 6 E
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tikimybių teorija ir statistika 3 E
Operacinės sistemos 6 E
Mikroprocesoriai ir valdikliai 6 E
Duomenų bazės 6 SD
Interneto technologijos 6 E
Matavimų ir metrologijos pagrindų praktika 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Vadyba 3 E
Kompiuterių tinklai 6 E
Daiktų internetas 6 E
Aplinkos kompiuterizacija 6 E
Kompiuterių tinklų diegimo praktika 3 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD1** 3 SD
5 semestras (27 kreditai)

 

Specializacija 1 – Kompiuterių sistemų ir tinklų administravimas

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kompiuteriai ir jų sandara 6 E, KP
Kompiuterių išoriniai įrenginiai 3 E
Kompiuterių tinklų administravimas 6 E
Telekomunikacijų sistemos 6 E
Debesų kompiuterija 3 SD
Kompiuterių sistemų aptarnavimo 3 SD
6 semestras (33 kreditai)

 

Specializacija 1 – Kompiuterių sistemų ir tinklų administravimas

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 6 E
Kompiuterių sistemų projektavimas 6 E, KP
Kompiuterių tinklų ir informacijos sauga 3 E
Profesinė 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD2** 3 SD
LPD3** 3 SD
5 semestras (27 kreditai)

 

Specializacija 2Telekomunikacijų sistemos

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ryšio linijos 3 E
Skaitmeninės komutacijos sistemos 3 E
Informacijos perdavimo sistemos 6 E, KP
Judriojo ryšio tinklai 6 E
Belaidės telekomunikacijos 3 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD2** 3 SD
LPD3** 3 SD
6 semestras (33 kreditai)

 

Specializacija 2Telekomunikacijų sistemos

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 6 E
Telekomunikacijų technologijos ir tinklai 6 E
Telekomunikacijų tinklų projektas 3 KP
Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos 6 E
Profesinė praktika 12 SD
5 semestras (27 kreditai)

 

Specializacija 3Robotika

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Programuojamieji loginiai valdikliai 6 E
Kompiuterinės procesų valdymo sistemos 3 E
Automatizuoto projektavimo sistemos 6 E
Skaitmeninė automatika 6 E
Intelektinių valdymo sistemų pagrindai 3 SD
Robotinės komunikacijos 3 SD
6 semestras (33 kreditai)

 

Specializacija 3Robotika

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 6 E
Robotinės sistemos 6 E, KP
Robotizuotos pramonės sistemos 3 E
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD2** 3 SD
LPD3** 3 SD
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 SD
Baigiamasis projektas 15 BP
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinė anglų kalba (B1) 3 SD
Vokiečių kalba 1 3 SD
Kūno kultūra 3 SD
Profesinė etika 3 SD
Verslo komunikacijos 3 SD
Rinkodara 3 SD
Sociologija 3 SD
Studijų krypties dalykai
Kokybės vadyba 3 SD
Dizaino grafika 3 SD
Projektų valdymas 3 SD
Elektroninė komercija 3 SD
Intelektika 1 3 SD
Intelektika 2 3 SD
Optinio ryšio tinklai (tik specializacijai 1) 3 SD
Judriojo ryšio tinklai (tik specializacijai 1) 3 SD
Naujosios kartos intelektualieji tinklai (tik specializacijai 2) 3 SD
Matavimų automatizavimo  sistema LabView (tik specializacijai 2) 3 SD
MATLAB elektronikoje (tik specializacijai 2) 3 SD
Vaizdų apažinimas ir apdorojimas (tik specializacijai 3) 3 SD
Mobilieji robotai (tik specializacijai 3) 3 SD
Robotinių sistemų diagnostika (tik specializacijai 3) 3 SD
Biorobotinės sistemos (tik specializacijai 3) 3 SD
Medicininės robotikos sistemos (tik specializacijai 3) 3 SD

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

*Vertinimas:
E – egzaminas;

A – ataskaita;

SD – savarankiškas darbas;

KP – kursinis projektas;

BP – baigiamasis projektas

LPD – laisvai pasirenkamas dalykas.

Nuolatinių studijų planas

Nuolatinių (sesijinių) studijų planas*

 (* gali būti sudaryta galimybė studijuoti hibridiniu būdu, prisijungiant per nuotolį į auditorijoje vykstančias paskaitas)

(įstojusiems 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Specialybės anglų kalba3SD
Fizika3E
Matematika6E
Elektrotechnika3E
Programavimas6E
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika3SD
Įterptinių sistemų pagrindai3SD
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika3SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Aplinkos ir žmonių sauga3SD
Diskrečioji matematika3E
Signalai ir grandinės6E
Elektronika6E
Interneto technologijos3SD
Komunikavimo pagrindai3SD
Kompiuterių sandara3E
Elektronikos praktika3SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Tikimybių teorija ir statistika3E
Operacinės sistemos3E
Mikroprocesoriai ir valdikliai6E
Duomenų bezės6SD
Skaitmeniniai įtaisai6E (+KP)
Skaitmeninis signalų apdorojimas3SD
Matavimų ir metrologijos pagrindų praktika3SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Teisė3SD
Vadyba3E
Kompiuterių tinklai6E
Daiktų internetas6E
Aplinkos kompiuterizacija6E (+KP)
Kompiuterių tinklų diegimo praktika3SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 13SD
Specializacija: Kompiuterių sistemų ir tinklų administravimas
5 semestras (27 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Kompiuteriai ir jų sandara6E (+KP)
Kompiuterių išoriniai įrenginiai6E
Kompiuterių tinklų administravimas6E
Telekomunikacijų sistemos6E
Debesų kompiuterija3SD
6 semestras (33 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Ekonomika6E
Kompiuterių sistemų projektavimas6E (+KP)
Kompiuterių tinklų ir informacijos sauga3E
Profesinė praktika12SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 23SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 33SD
Specializacija: Telekomunikacijų sistemos
5 semestras (27 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Ryšio linijos3E
Skaitmeninės komutacijos sistemos3E
Informacijos perdavimo sistemos6E (+KP)
Judriojo ryšio tinklai6E
Belaidės telekomunikacijos3SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 23SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 33SD
6 semestras (33 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Ekonomika6E
Telekomunikacijų technologijos ir tinklai6E
Telekomunikacijų tinklų projektas3SD (+KP)
Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos6E
Profesinė praktika12SD
Specializacija: Robotika
5 semestras (27 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Programuojamieji loginiai valdikliai6E
Kompiuterinės procesų valdymo sistemos3E
Automatizuoto projektavimo sistemos6E
Skaitmeninė automatika6E
Intelektinių valdymo sistemų pagrindai3SD
Robotinės komunikacijos3SD
6 semestras (33 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Ekonomika6E
Robotinės sistemos6E (+KP)
Robotizuotos pramonės sistemos3E
Profesinė praktika12SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 23SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 33SD
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Baigiamoji praktika15SD
Baigiamasis darbas15BP

Vertinimas**:

E – egzaminas;

SD – savarankiškas darbas;

KP – kursinis projektas

BP – baigiamasis projektas;