Agroverslo technologijos

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531IX004
Vieta Agrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptis I01 Žemės ūkis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Nuolatinė sesijinė, 3 metai
Nuotolinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai

Nuolatinės, nuolatinės sesijinės, nuotolinės studijos
Įstojusiems 2021 – 2023 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti tarptautinėse žemės ūkio verslo struktūrose, su žemės ūkiu susijusiose valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, žemės ūkio žaliavų perdirbimo įmonėse, žemės ūkio verslo įmonėse, žemės ūkio konsultavimo institucijose, plėtoti savo verslą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių, nuotolinių studijų planas
(įstojusiems 2021-2023 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 3 E
Komunikavimo pagrindai 4 E
Taikomoji matematika ir informatika 4 A
Dirvotyra 3 P
Žemės ūkio chemija ir analizė 3 E
Augalų patologija ir apsauga 3 E
Ekonomikos pagrindai, rinkodara ir rinkos tyrimai 7 P
Agrochemijos praktika 3 A
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 5 E
Augalų selekcija ir sėklininkystė 3 E
Augalų mityba 4 P
Ūkinių gyvūnų genetika ir veisimas 4 E
Ūkinių gyvūnų anatomija ir fiziologija 4 E
Ūkinių gyvūnų mityba  ir pašarų apskaita 4 P
 Profesinė praktika I 6 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Augalininkystė 6 E
Ūkinių gyvūnų laikymas ir higiena 6 E
Žemės ūkio technika 5 E
Žemės ūkio verslo vadyba 6 E
Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas 3 P
Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos ekonomika 4 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas 6 E
Agropolitika ir žemės ūkio teisė 4 E
Buhalterinė apskaita ir mokesčiai 4 E
Agrorinka ir prekyba žemės ūkio produktais 3 E
Biotechnologija augalininkystėje ir gyvulininkystėje 5 E
Profesinė praktika II 4 A
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 4 E
5 semestras (30 kreditų)
Specializacija Žaliasis kursas
Specializacijos dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Agrarinė aplinkosauga 4 E
Biologinė įvairovė ir kraštovaizdžio apsauga 4 E
Trumpųjų maisto grandinių valdymas ir proceso skaitmeninimas 8 E
Žiedinė ekonomika 4 E
Profesinė praktika II 4 A
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mėsos produktų technologija/ Duonos gaminių kepimo technologija 6 E
Specializacija Tvaraus ūkininkavimo sistemos
Specializacijos dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Agroekologija 3 E
Biologinė dinaminė žemdirbystė 5 E
Ekologinė žemdirbystė 5 E
Gamtinė žemdirbystė ir agromiškininkystė 4 E
Žemės ūkio produktų sertifikavimas 3 E
Profesinė praktika II 4 A
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mėsos produktų technologija/ Duonos gaminių kepimo technologija 6 E
6 semestras (30 kreditų)
Kompiuterinės ūkio valdymo programos (pvp) 4 A
     
Žemės ūkio skaitmeninės technologijos praktika 4 A
Baigiamoji praktika 12 A
Baigiamasis darbas 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

A – ataskaita;

P – projektas;

BD – baigiamasis darbas.