Taikomoji mokslo veikla

Įgyvendinant Vilniaus kolegijos misiją taikomojo mokslo ir meno srityje vadovaujamasi  LR Mokslo ir studijų įstatymu,  Vilniaus Kolegijos Statutu ir trečiuoju Vilniaus kolegijos Integruotos plėtros strategijos iki  2020 tikslu – plėtoti taikomąją mokslo veiklą ir profesionalųjį meną.
Taikomoji mokslo ir meno veikla apima tyrimus ir publikacijas, mokslinių praktinių konferencijų organizavimą ir dalyvavimą jose, mokymo(si) medžiagos kūrimą, meninių projektų, parodų organizavimą bei dalyvavimą jose, konsultacinę veiklą. Taikomieji mokslo tyrimai yra viena iš pagrindinių sėkmingos veiklos prielaidų, tad Kolegijoje prioritetiniais yra laikomi:

  • socialinės srities tyrimai, kurių pagrindu plėtojamas studijų procesas, gerinama jų kokybė bei didinama akademinio personalo kompetencija;   darbo rinkos poreikio, verslo aplinkos tyrimai,
  • technologijų srities informatikos, medžiagų bei chemijos inžinerijos krypties tyrimai;
  • tyrimai, vykdomi dalyvaujant tarptautinėse programose ar konkrečiuose projektuose ir padedantys integruotis į Europos mokslo erdvę.

Taikomoji mokslo ir meno veikla yra vykdoma įgyvendinant Vilniaus Kolegijos Taikomosios mokslo ir meno veiklos programą 2014–2016 m. Programos tikslas yra gauti naujų mokslo žinių, reikalingų studijų veiksmingumui užtikrinti, sustiprinti novatoriška praktika pagrįstas mokslo, meno ir verslo sąsajas bei skatinti jų sklaidą.

Vykstantys aktualūs tyrimai:

Vandens naudojimo tyrimas yra parengtas bendradarbiaujant su Vakarų Anglijos universitetu (UWE, Bristolis, JK). Šio tyrimo tikslas išsiaiškinti visuomenės požiūrį į vandens taupymo problemas ir sustiprinti visuomenės gebėjimą kovoti su klimato kaitos iššūkiais, ypač su sausromis. Problema yra aktuali Lietuvoje, nes ir šių metų vasarą Lietuvoje ilgai stebėti žemi vandens lygiai, o rugpjūčio 20 d. daugelyje vandens matavimo stočių buvo užfiksuota hidrologinė sausra, kuri tik su lietingais lapkričio orais pradėjo trauktis.

Atsakyti į tyrimo apklausos klausimus užtruks apie 15 minučių. Anketa yra anoniminė, o surinkta informacija bus naudojama tik tyrimo tikslais – prieigą prie duomenų turės tik tyrėjų grupė. Kviečiame visus dalyvauti šiame tyrime ir dėkojame už Jūsų skirtą laiką.

Pradėkite apklausą https://www.surveymonkey.com/r/XWDB3XW