Studijos užsienio kalba

Vilniaus kolegijoje anglų kalba vykdomos studijų programos: