Kontaktai

Vilniaus kolegijos centrinė administracija Saltoniškių g. 58
tel. (8~5) 219 1600,
el. paštas viko@viko.lt, www.viko.lt
į. k. 111965131

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d9223.061847988376!2d25.2569099!3d54.6961548!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x5ff89c21402db5fb!2sVilniaus+kolegija!5e0!3m2!1slt!2slt!4v1474436179196&w=600&h=400]
Administracija
Studijų tarnyba
Personalo skyrius
Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba
Ryšių su visuomene skyrius
Mokslo skyrius
Finansų ir apskaitos skyrius
Darbo užmokesčio skyrius
Informacinių technologijų centras
Turto priežiūros tarnyba
Viešųjų pirkimų skyrius
Karjeros centras
Biblioteka
Archyvas
Studentų atstovybė
Simulith centras
Užsienio kalbų centras
Bendrabučių valdymo skyrius
Valgykla

 

viko_small

ADMINISTRACIJA
Žymantė Jankauskienė
Direktorė
tel. (8 5) 219 1600
viet. tel. 301
el. paštas z.jankauskiene@viko.lt
kab. Nr. 302

Rita Liepuonienė
Direktoriaus pav. studijoms
tel. (8 5) 219 1600
viet. tel. 302
mob. 8 682 20243
el. paštas r.liepuoniene@viko.lt
kab. Nr. 305

Andriejus Sadauskis
Direktoriaus pav. ekonomikai
viet. tel. 310
mob. 8 694 33992
el. paštas a.sadauskis@viko.lt
kab. Nr. 321

Nijolė Zinkevičienė
Direktoriaus pav. mokslui ir partnerystei
viet. tel. 303
mob. 8 698 73754
el. paštas n.zinkeviciene@viko.lt
kab. Nr. 312

Tatjana Einikienė
Dokumentų valdymo skyriaus vedėja
mob. 8 695 13489
viet. tel. 350
el. paštas rastine@viko.lt, viko@viko.lt
kab. Nr. 310

Živilė Liudvinavičienė
Referentė
tel. (8 5) 219 1600
viet. tel. 300
el. paštas z.liudvinaviciene@viko.lt
kab. Nr. 302

Valdas Špakauskas
Teisininkas
viet. tel. 309
mob. 8 691 70729
el. paštas v.spakauskas@viko.lt
kab. Nr. 103

Laima Miežienė
Kompetencijų tobulinimo koordinatorė
viet. tel. 322
el. paštas l.mieziene@viko.lt
kab. Nr. 112

Žana Prokopovičienė
Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo specialistė
viet. tel. 325
mob. 8 691 70953
el. paštas z.prokopoviciene@viko.lt
kab. Nr. 111

viko_small

STUDIJŲ TARNYBA

Adresas: Saltoniškių g. 58
El. paštas studijos@viko.lt

Dovilė Liubinienė
Studijų tarnybos vadovė
viet. tel. 306
mob. 8 615 10168
el. paštas d.liubiniene@viko.lt
kab. Nr. 304

Anželika Slimanavičienė
Studentų priėmimo organizavimo vadovė
viet. tel. 307
mob. 8 616 83855
el. paštas a.slimanaviciene@viko.lt
kab. Nr. 307

Daiva Lesickienė
Studentų priėmimo koordinatorė
viet. tel. 321
mob. 8 615 67289
el. paštas d.lesickiene@viko.lt
kab. Nr. 307

Ričardas Rimkus
Studentų reikalų koordinatorius
mob. 8 659 05450
el. paštas r.rimkus@viko.lt
kab. Nr. 307

Andrius Noreika
Akademinės informacijos vadybininkas
(nedarbingumo atostogose)

Natalija Pozniak
Skaitmeninių studijų vadybininkė
viet. tel. 312
mob. 8 685 65603
el. paštas n.pozniak@viko.lt
kab. Nr. 306

Regina Venckienė
Studijų kokybės koordinatorė
viet. tel. 312
mob. 8 682 62181
el. paštas r.venckiene@viko.lt
kab. Nr. 306
viko_small

PERSONALO SKYRIUS

Personalo skyriaus vedėja
viet. tel. 311
el. paštas personalas@viko.lt,

Sigita Mačionienė
Personalo skyriaus specialistė
mob. 8 614 81389
viet. tel. 373
el. paštas s.macioniene@viko.lt,
kab. Nr. 313

Virginija Mažeikienė
Personalo skyriaus specialistė
viet. tel. 354
mob. 8 650 51487
el. paštas v.mazeikiene@viko.lt,
kab. Nr. 313

viko_small

TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR PROJEKTŲ TARNYBA

El. paštas international@viko.lt

Jolanta Preidienė
Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos vadovė
viet. tel. 323
mob. 8 611 50343
el. paštas j.preidiene@viko.lt
kab. Nr. 116

Sigita Leistrumienė
Projektų vadovė
viet. tel. 320
mob. 8 616 24369
el. paštas s.leistrumiene@viko.lt
kab. Nr. 115

Sophio Tabatadze
Projektų vadovė
viet. tel. 338
mob. 8 655 75392
el. paštas s.tabatadze@viko.lt
kab. Nr. 115

Vilma Kardauskė
Projektų vadovė
viet. tel. 351
mob. 8 615 80632
el. paštas v.kardauske@viko.lt
kab. Nr. 115

Deividas Butkus
Projektų vadovas
mob. 8 679 26001
el. paštas d.butkus@viko.lt
kab. Nr. 115

Erika Kubilienė
Projektų vadovė (mokslo projektai)
viet. tel. 341
mob. 8 650 16571
el. paštas projektai@viko.lt
kab. Nr. 318

Rima Bačiulytė
Projektų koordinatorė (nacionaliniai ir tarptautiniai projektai)
viet. tel. 319
mob. 8 687 83304
el. paštas rima.baciulyte@viko.lt
kab. Nr. 117

viko_small

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS

Ryšių su visuomene skyrius
el. paštas rsv@viko.lt

Rūta Krukonienė (Išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų)
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
mob. 8 687 54028
el. paštas r.krukoniene@viko.lt
kab. Nr. 106

Lina Bivainienė
l. e. Ryšių su visuomene skyriaus vedėjos pareigas
mob. 8 656 58838
el. paštas l.bivainiene@viko.lt
kab. Nr. 106

Lina Kapušinskienė
Ryšių su visuomene skyriaus dizainerė
el. paštas l.kapusinskiene@viko.lt
kab. Nr. 106

viko_small

MOKSLO SKYRIUS
Erika Kubilienė
Mokslo skyriaus vedėja
viet. tel. 341
mob. 8 650 16571
el. paštas e.kubiliene@viko.lt
kab. Nr. 318

Giedrė Brazdauskaitė
Mokslo darbuotoja
el. paštas journalcbi@viko.lt
viko_small

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS
Irena Černiauskienė
Vyriausioji buhalterė
viet. tel. 333
mob. 8 685 54709
el. paštas i.cerniauskiene@viko.lt
kab. Nr. 322

Asta Jagminienė
Vyresnioji buhalterė
viet. tel. 353
mob. 8 684 20440
el. paštas a.jagminiene@viko.lt
kab. Nr. 317

Stanislava Michalkevičienė (studentų stipendijos – EIF, VVF, PDF)
Buhalterė
viet. tel. 372
mob. 8 684 32382
el. paštas s.michalkeviciene@viko.lt
kab. Nr. 319

Inga Kežutienė
Vyresnioji finansininkė
viet. tel. 337
mob. 8 682 42289
el. paštas i.kezutiene@viko.lt
kab. Nr. 316

Marytė Panavienė
Vyriausiosios buhalterės pavaduotoja
viet. tel. 334
mob. 8 687 82816
el. paštas m.panaviene@viko.lt
kab. Nr. 320

Rita Dzikienė
Buhalterė
viet. tel. 371
mob. 8 691 38657
el. paštas r.dzikiene@viko.lt
kab. Nr. 317

Kornelija Karpina
Buhalterė
viet. tel. 371
mob. 8 647 56174
el. paštas k.karpina@viko.lt
kab. Nr. 317

Dovilė Lobyncevaitė
Buhalterė
viet. tel. 337
mob. 8 685 72066
el. paštas d.lobyncevaite@viko.lt
kab. Nr. 316

Rimantė Stanevičiūtė
Apskaitininkė
viet. tel. 352
mob. 8 656 12762
el. paštas r.staneviciute@viko.lt
kab. Nr. 319

viko_small

DARBO UŽMOKESČIO SKYRIUS
Zinaida Čirkelienė
Vyresnioji buhalterė (ADM, EIF, EKF, VVF)
viet. tel. 330
mob. 8 686 51716
el. paštas z.cirkeliene@viko.lt
kab. Nr. 315

Ana Mickevič
Vyresnioji buhalterė (SPF, ATF, VVF)
viet. tel. 331
mob. 8 685 24816
el. paštas a.mickevic@viko.lt
kab. Nr. 315

Eglė Keršytė
Vyresnioji buhalterė (MTF, PDF, bendrabučiai)
viet. tel. 332
mob. 8 616 83506
el. paštas e.kersyte@viko.lt
kab. Nr. 315
viko_small

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS
Vaidas Liubinas
Informacinių technologijų centro vadovas
viet. tel. 369
mob. 8 614 95690
el. paštas v.liubinas@viko.lt
kab. Nr. 109

Sigitas Kulbis
IRT inžinierius
viet. tel. 364
mob. 8 684 80405
el. paštas s.kulbis@viko.lt
kab. Nr. 109

Lina Gorbunova
Informacijos sistemų administratorė
mob. 8 656 14102
el. paštas l.gorbunova@viko.lt
kab. Nr. 107

Miglė Kulbytė
IS administratorė
viet. tel. 361
mob. 8 655 73781
el. paštas m.kulbyte@viko.lt
kab. Nr. 109

Akvilė Kvietkauskaitė
Programuotoja
viet. tel. 360
el. paštas a.kvietkauskaite@viko.lt
kab. Nr. 109

Ovidijus Boiko
Tinklų administratorius

Aleksandr Stankevič
Sistemų administratorius

Gytautas Pilkauskas
Programuotojas
el. paštas g.pilkauskas@viko.lt

Aurimas Gervelis
Programuotojas
el. paštas a.gervelis@viko.lt

 

viko_small

TURTO PRIEŽIŪROS TARNYBA
Gintautas Žygaitis
Turto priežiūros tarnybos vadovas
viet. tel. 315
mob. 8 659 05451
el. paštas g.zygaitis@viko.lt
kab. Nr. 101

Gražvydas Garla
Ūkio tarnybos vadovas
viet. tel. 318
mob. 8 696 81713
el. paštas g.garla@viko.lt
kab. Nr. 105

Vidas Didžiokas
Energetikas
viet. tel. 339
mob. 8 659 05186
el. paštas v.didziokas@viko.lt
kab. Nr. 105

Danutė Rastenienė
Specialistė
viet. tel. 313
mob. 8 659 05402
el. paštas d.rasteniene@viko.lt
kab. Nr. 104

Laimutis Rukšys
Pastatų remonto darbų vadovas
mob. 8 614 73465
el. paštas l.ruksys@viko.lt
kab. Nr. 102

Gintarė Sakalinskienė
Vyresnioji specialistė
viet. tel. 317
mob. 8 618 23448
el. paštas g.sakalinskiene@viko.lt
kab. Nr. 107

Budintis (Saltoniškių g. 58)
tel. 8 640 15535
viet. tel. 370

viko_small

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
Viktorija Kimsienė
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
viet. tel. 345
mob. 8 686 50913
el. paštas v.kimsiene@viko.lt
kab. Nr. 311

Agnė Marcinkonienė
Vyresnioji specialistė
mob. 8 699 26624
viet. tel. 342
el. paštas a.marcinkoniene@viko.lt
kab. Nr. 314

Jolanta Mickuvienė
Vyresnioji specialistė
mob. 8 687 84706
viet. tel. 343
el. paštas j.mickuviene@viko.lt
kab. Nr. 314

Aneta Dadelo
Vyresnioji specialistė
mob. 8 659 62 680
el. paštas a.dadelo@viko.lt

viko_small

KARJEROS CENTRAS
Beata Gervickaitė
Karjeros centro vedėja
viet. tel. 324
mob. 8 691 65998
el. paštas b.gervickaite@viko.lt
kab. Nr. 114

viko_small

BIBLIOTEKA
Kristina Blaževičienė
Bibliotekos vadovė
viet. tel. 348
mob. 8 603 77848
el. paštas k.blazeviciene@viko.lt
Saltoniškių g. 58
kab. Nr. 110

Svajonė Mečkauskienė
vyresnioji bibliotekininkė
tel. 868604416
viet. tel. 583
el. paštas s.meckauskiene@viko.lt
padalinys Centrinė biblioteka

Rimutė Germanienė
vyresnioji bibliotekininkė
tel. 868604416
viet. tel. 583
el. paštas r.germaniene@viko.lt
padalinys Centrinė biblioteka

Dalia Kiaupienė
vyriausioji bibliografė atsakinga už PDB
tel. 865962683
viet. tel. 583
el. paštas d.kiaupiene@viko.lt
padalinys Centrinė biblioteka

Miglė Kulbytė
Bibliotekos IT administratorė
viet. tel. 361
mob. 8 655 73781
el. paštas biblioit@viko.lt
padalinys Centrinė administracija

Vilma Musteikytė-Ališauskienė
vyresnioji bibliotekininkė
tel. (8 5) 219 1745
el. paštas biblioteka@atf.viko.lt
padalinys ATF biblioteka

Ingrida Bukialienė
bibliotekininkė
tel. 867605157
el. paštas biblioteka@atf.viko.lt
padalinys ATF biblioteka

Virginija Pleskienė
bibliotekos vedėja
tel. 8 691 43736
viet. tel. 658
el. paštas biblioteka@mtf.viko.lt
padalinys MTF biblioteka

Gintaras Jurgelevičius
bibliotekininkas
tel. 8 691 91288
viet. tel. 612
el. paštas biblioteka@mtf.viko.lt
padalinys MTF biblioteka

Natalja Daškevič
bibliotekos vedėja
tel. 868545807
viet. tel. 582
el. paštas biblioteka@eif.viko.lt
n.daskevic[eta]eif.viko.lt
padalinys EIF biblioteka

Felicita Remeikienė
bibliotekininkė
tel. 869940933
viet. tel. 581
el. paštas f.remeikiene@eif.viko.lt
padalinys EIF biblioteka

Jurgita Montrimaitė
bibliotekos vedėja
tel. 867609608
el. paštas j.montrimaite@viko.lt
padalinys EKF biblioteka

Virginija Jankauskienė
vyresnioji bibliotekininkė
tel. 867605157
el. paštas biblioteka@ekf.viko.lt
padalinys EKF biblioteka

Eglė Laurušonienė
bibliotekos vedėja
tel. 865299695
el. paštas biblioteka@pdf.viko.lt
padalinys PDF biblioteka

Renata Markauskienė
bibliotekos vedėja
tel. 864906972
viet. tel. 468
el. paštas biblioteka@spf.viko.lt
padalinys SPF biblioteka

Vilma Grigonienė
vyresnioji bibliotekininkė
tel. 864906972
viet. tel. 468
el. paštas biblioteka@spf.viko.lt
padalinys SPF biblioteka

Nijolė Peldžiuvienė
bibliotekininkė
tel. 864906972
viet. tel. 468
el. paštas biblioteka@spf.viko.lt
padalinys SPF biblioteka

Anastasija Žonych
bibliotekos vedėja
tel. 8 649 10821
viet. tel. 414
el. paštas biblioteka@vvf.viko.lt
padalinys VVF biblioteka

Vida Vildžiūnaitė
bibliotekininkė
tel. 8 649 10821
viet. tel. 414
el. paštas biblioteka@vvf.viko.lt
padalinys VVF biblioteka

Jūratė Gorodeckienė
vyresnioji bibliotekininkė
tel. 8 649 10821
viet. tel. 414
el. paštas biblioteka@vvf.viko.lt
padalinys VVF biblioteka

viko_small

ARCHYVAS

Neringa Makauskaitė
mob. 8 672 90186
l.e.p. Archyvo vedėja
n.makauskaite@vvf.viko.lt

viko_small

STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

Edita Kovaliova
Prezidentė
el. paštas prezidentas@vikosa.lt
mob. 8 662 15 544

viko_small

SIMULITH CENTRAS
Rima Bačiulytė
SIMULITH centro vedėja
viet. tel. 319
mob. 8 687 83304
el. paštas rima.baciulyte@viko.lt , sl@viko.lt
kab. Nr. 117

Danguolė Ignatonienė
Verslo konsultantė
mob. 8 640 15262
viet. tel. 328
el. paštas d.ignatoniene@viko.lt , slverslas@viko.lt
kab. Nr. 117

Marius Ignatonis
Verslo konsultantas
mob. 8 640 10513
viet. tel. 327
el. paštas m.ignatonis@viko.lt, slinfo@viko.lt
kab. Nr. 117

viko_small

UŽSIENIO KALBŲ CENTRAS
Jūratė Patackaitė
Užsienio kalbų centro vedėja
tel. (8 5) 219 1641
viet. tel. 410
el. paštas j.patackaite@vvf.viko.lt
Adresas: Didlaukio g. 49


BENDRABUČIŲ VALDYMO SKYRIUS

Virgilijus Varatinskas
Bendrabučių valdytojas
viet. tel. 347
mob. 8 698 10894
el. paštas v.varatinskas@viko.lt
kab. Nr. 113

Gintarė Sakalinskienė
Bendrabučių valdytojo pavaduotoja
viet. tel. 317
mob. 8 618 23448
el. paštas g.sakalinskiene@viko.lt
kab. Nr. 107

Bendrabutis Nr. 1
Ramūnas Bražinskas
Bendrabučio vedėjas
Verkių g. 45
Tel.: 8 657 16886
Ved. mob. 8 682 38 465

Bendrabutis Nr. 2
Virgilijus Varatinskas
Bendrabučio vedėjas
Šaltkalvių g. 14
Tel.: 8 657 17366
mob. 8 698 10 894
El. p. v.varatinskas@viko.lt

Bendrabutis Nr. 3
Zenonas Kvedaras
Bendrabučio vedėjas
Didlaukio g. 61
Tel. 8 657 26276
Ved. mob. 8 657 22119
Ved. pav. mob. 8 657 17585

Bendrabutis Nr. 4
Regina Kerbelienė
Bendrabučio vedėja
Studentų g. 47
Tel.: 8 687 89494
Ved. mob. +37067411933

Bendrabutis Nr. 6
l. e. vedėjos pareigas Raminta Švedė
Bendrabučio vedėja
Giedraičių g. 81
Tel.: 8 657 16996
mob. +37061350931

Bendrabutis Nr. 7
Vaidas Muldaris
Bendrabučio vedėjas
Didlaukio g. 63
Tel.: 8 687 27234
Ved. mob. 8 699 80913

Bendrabutis Nr. 8
Darius Adlys
Bendrabučio vedėjas
Didlaukio g. 65
Tel.: 8 687 27186
mob. 8 606 57 847

viko_small

VALGYKLA
Marina Černova
Maisto gamybos vedėja
tel. +370 640 42 672
el. paštas m.cernova@atf.viko.lt