Kontaktai

Vilniaus kolegijos centrinė administracija Saltoniškių g. 58
tel. (8~5) 219 1600,
el. paštas viko@viko.lt, www.viko.lt
į. k. 111965131


Administracija
Studijų tarnyba
Personalo skyrius
Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba
Ryšių su visuomene skyrius
Mokslo skyrius
Finansų ir apskaitos skyrius
Darbo užmokesčio skyrius
Informacinių technologijų centras
Turto priežiūros tarnyba
Viešųjų pirkimų skyrius
Karjeros centras
Biblioteka
Archyvas
Studentų atstovybė
Simulith centras
Užsienio kalbų centras
Bendrabučių valdymo skyrius

 

viko_small

ADMINISTRACIJA
Žymantė Jankauskienė
Direktorė
tel. (8 5) 219 1600
viet. tel. 301
el. paštas z.jankauskiene@viko.lt
kab. Nr. 302

Rita Liepuonienė
Direktoriaus pav. studijoms
tel. (8 5) 219 1600
viet. tel. 302
mob. 8 682 20243
el. paštas r.liepuoniene@viko.lt
kab. Nr. 305

Andriejus Sadauskis
Direktoriaus pav. ekonomikai
tel. (8 5) 219 1605
viet. tel. 310
mob. 8 694 33992
el. paštas a.sadauskis@viko.lt
kab. Nr. 321

Nijolė Zinkevičienė
Direktoriaus pav. mokslui ir partnerystei
tel. (8 5) 219 1725
viet. tel. 303
mob. 8 698 73754
el. paštas n.zinkeviciene@viko.lt
kab. Nr. 312

Tatjana Einikienė
Dokumentų valdymo skyriaus vedėja
tel. (8 5) 219 1622
viet. tel. 350
el. paštas rastine@viko.lt, viko@viko.lt
kab. Nr. 310

Živilė Liudvinavičienė
Referentė
tel. (8 5) 219 1600
viet. tel. 300
el. paštas z.liudvinaviciene@viko.lt
kab. Nr. 302

Valdas Špakauskas
Teisininkas
tel. (8 5) 219 1726
viet. tel. 309
el. paštas v.spakauskas@viko.lt
kab. Nr. 103

Laima Miežienė
Kokybės procesų valdymo vadovė
tel. (8 5) 219 1727
viet. tel. 322
el. paštas l.mieziene@viko.lt
kab. Nr. 112

Žana Prokopovičienė
Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo specialistė
tel. (8 5) 219 1727
viet. tel. 325
el. paštas z.prokopoviciene@viko.lt
kab. Nr. 111

viko_small

STUDIJŲ TARNYBA

Adresas: Saltoniškių g. 58
El. paštas studijos@viko.lt

Dovilė Liubinienė
Studijų tarnybos vadovė
tel. (8 5) 210 5006
mob. 8 615 10168
viet. tel. 306
el. paštas d.liubiniene@viko.lt
kab. Nr. 304

Anželika Slimanavičienė
Studentų priėmimo organizavimo vadovė
tel. (8 5) 219 1604
viet. tel. 307
mob. 8 616 83855
el. paštas a.slimanaviciene@viko.lt
kab. Nr. 307

Daiva Lesickienė
Studentų priėmimo koordinatorė
tel. (8 5) 219 1604
viet. tel. 321
mob. 8 615 67289
el. paštas d.lesickiene@viko.lt
kab. Nr. 307

Andrius Noreika
Akademinės informacijos vadybininkas
tel. (8 5) 210 5007
viet. tel. 308
el. paštas a.noreika@viko.lt
kab. Nr. 308

Natalija Pozniak
Skaitmeninių studijų vadybininkė
tel. (8 5) 219 1603
viet. tel. 304
el. paštas n.pozniak@viko.lt
kab. Nr. 306

Regina Venckienė
Studijų kokybės koordinatorė
tel. (8 5) 219 1603
viet. tel. 312
el. paštas r.venckiene@viko.lt
kab. Nr. 306
viko_small

PERSONALO SKYRIUS
Jurgita Kazlauskienė
Personalo skyriaus vedėja
tel. (8 5) 219 1607
viet. tel. 311
el. paštas personalas@viko.lt,
kab. Nr. 313

Sigita Mačionienė
Personalo skyriaus specialistė
tel. (8 5) 219 1607
viet. tel. 373
el. paštas s.macioniene@viko.lt,
kab. Nr. 313

Virginija Mažeikienė
Personalo skyriaus specialistė
tel. (8 5) 219 1607
viet. tel. 354
el. paštas v.mazeikiene@viko.lt,
kab. Nr. 313

viko_small

TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR PROJEKTŲ TARNYBA

Adresas: Saltoniškių g. 58, 115 kab.
El. paštas international@viko.lt arba erasmus@viko.lt

Jolanta Preidienė
Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos vadovė
tel. (8 5) 219 1601
viet. tel. nr. 323
Mob. +370 611 50343
j.preidiene@viko.lt
kab. Nr. 116

Sigita Leistrumienė
Projektų vadovė
tel. (8 5) 2191601
viet. tel. 320
mob. 8 616 24369
el. paštas s.leistrumiene@viko.lt
kab. Nr. 115

Vilma Kardauskė
Projektų vadovė
tel. (8 5) 2191601
viet. tel. 351
mob. 8 615 80632
el. paštas v.kardauske@viko.lt
kab. Nr. 115

Vaiva Chockevičiūtė
Projektų vadovė
tel. (8 5) 2191601
viet. tel. 338
mob. 8 655 75392
el. paštas v.chockeviciute@viko.lt
kab. Nr. 115

viko_small

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS

Ryšių su visuomene skyrius
el. paštas rsv@viko.lt

Rūta Krukonienė (Išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų)
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
tel. (8 5) 219 1512
viet. tel. 335
mob. 8 687 54028
el. paštas r.krukoniene@viko.lt
kab. Nr. 106

Dovydas Buslavičius
l. e. p. Ryšių su visuomene skyriaus vadovas
tel. (8 5) 219 1512
viet. tel. 374
el. paštas d.buslavicius@viko.lt
kab. Nr. 106

Daiva Balevičiūtė
Ryšių su visuomene skyriaus vadybininkė
tel. (8 5) 219 1512
viet. tel. 374
el. paštas d.baleviciute@viko.lt
kab. Nr. 106

Lina Kapušinskienė
Ryšių su visuomene skyriaus dizainerė
tel. (8 5) 219 1512
viet. tel. 374
el. paštas l.kapusinskiene@viko.lt
kab. Nr. 106

viko_small

MOKSLO SKYRIUS
Erika Kubilienė
Mokslo skyriaus vedėja
tel. (8 5) 219 1600
viet. tel. 341
el. paštas e.kubiliene@viko.lt
kab. Nr. 318

Giedrė Brazdauskaitė
Mokslo darbuotoja
el. paštas journalcbi@viko.lt
viko_small

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS
Irena Černiauskienė
Vyriausioji buhalterė
tel. (8 5) 219 1609
viet. tel. 333
el. paštas i.cerniauskiene@viko.lt
kab. Nr. 322

Alina Nesudimova
Vyresnioji buhalterė
tel. (8 5) 219 1609
viet. tel. 352
el. paštas a.nesudimova@viko.lt
kab. Nr. 319

Filomena Danilevičienė
Buhalterė
tel. (8 5) 219 1609
viet. tel. 336
el. paštas f.danileviciene@viko.lt
kab. Nr. 319

Asta Jagminienė
Vyresnioji buhalterė
tel. (8 5) 219 1609
viet. tel. 371
el. paštas a.jagminiene@viko.lt
kab. Nr. 317

Stanislava Michalkevičienė (studentų stipendijos – EIF, VVF, PDF)
Buhalterė
tel. (8 5) 219 1609
viet. tel. 372
el. paštas s.michalkeviciene@viko.lt
kab. Nr. 319

Inga Kežutienė
Vyresnioji finansininkė
tel. (8 5) 219 1609
viet. tel. 337
el. paštas i.kezutiene@viko.lt
kab. Nr. 316

Marytė Panavienė
Vyriausiosios buhalterės pavaduotoja
tel. (8 5) 219 1609
viet. tel. 334
el. paštas m.panaviene@viko.lt
kab. Nr. 320

Rita Dzikienė
Buhalterė
tel. (8 5) 219 1609
viet. tel. 353
el. paštas r.dzikiene@viko.lt
kab. Nr. 317
viko_small

DARBO UŽMOKESČIO SKYRIUS
Zinaida Čirkelienė
Vyresnioji buhalterė (ADM, EIF, EKF, VVF)
tel. (8 5) 219 1608
viet. tel. 330
el. paštas z.cirkeliene@viko.lt
kab. Nr. 315

Ana Mickevič
Vyresnioji buhalterė (SPF, ATF, VVF)
tel. (8 5) 219 1608
viet. tel. 331
el. paštas a.mickevic@viko.lt
kab. Nr. 315

Eglė Keršytė
Vyresnioji buhalterė (MTF, PDF, bendrabučiai,
studentų stipendijos – EKF, SPF, ATF, MTF)
tel. (8 5) 219 1608
viet. tel. 332
el. paštas e.kersyte@viko.lt
kab. Nr. 315
viko_small

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS
Vaidas Liubinas
Informacinių technologijų centro vadovas
tel. (8 5) 219 1620
viet. tel. 369
mob. 8 614 95690
el. paštas v.liubinas@viko.lt
kab. Nr. 109

Donatas Matusevičius
Informacinių technologijų centro vadovo pavaduotojas
tel. (8 5) 219 1620
viet. tel. 360
el. paštas d.matusevicius@viko.lt
kab. Nr. 109

Gytautas Pilkauskas
Programuotojas
tel. (8 5) 219 1620
viet. tel. 361
el. paštas g.pilkauskas@viko.lt

Sigitas Kulbis
IRT inžinierius
tel. (8 5) 219 1620
viet. tel. 364
el. paštas s.kulbis@viko.lt
kab. Nr. 109

Ovidijus Boiko
Tinklų administratorius
tel. (8 5) 219 1620
viet. tel. 365
el. paštas o.boiko@viko.lt
kab. Nr. 109

Aleksandr Stankevič
Sistemų administratorius
tel. (8 5) 219 1620
viet. tel. 569
el. paštas a.stankevic@viko.lt
kab. Nr. 101A (J.Jasinskio g. 15)

Miglė Kulbytė
IS testuotoja
tel. (8 5) 219 1620
viet. tel. 361
el. paštas m.kulbyte@viko.lt
kab. Nr. 109

Lina Gorbunova
Informacijos sistemų administratorė
mob. 8 656 14102
el. paštas l.gorbunova@viko.lt
kab. Nr. 107

Vygantas Bagdonavičius
IT centro informacijos sistemų administratorius
tel. (8 5) 219 1620
viet. tel. 364
el. paštas v.bagdonavicius@viko.lt
kab. Nr. 109

viko_small

TURTO PRIEŽIŪROS TARNYBA
Gintautas Žygaitis
Turto priežiūros tarnybos vadovas
tel. (8 5) 219 1729
viet. tel. 315
mob. 8 698 28032
el. paštas g.zygaitis@viko.lt
kab. Nr. 101

Gražvydas Garla
Ūkio tarnybos vadovas
tel. (8 5) 219 1728
viet. tel. 318
mob. 8 696 81713
el. paštas g.garla@viko.lt
kab. Nr. 105

Vidas Didžiokas
Energetikas
tel. (8 5) 219 1728
viet. tel. 339
el. paštas v.didziokas@viko.lt
kab. Nr. 105

Danutė Rastenienė
Specialistė
tel. (8 5) 219 1621
viet. tel. 313
el. paštas d.rasteniene@viko.lt
kab. Nr. 104

Laimutis Rukšys
Pastatų remonto darbų vadovas
tel. (8 5) 219 1621
mob. 8 614 73465
el. paštas l.ruksys@viko.lt
kab. Nr. 102

Gintarė Sakalinskienė
Vyresnioji specialistė
tel. (8 5) 219 1729
viet. tel. 317
mob. 8 618 23448
el. paštas g.sakalinskiene@viko.lt
kab. Nr. 107

Budintis (Saltoniškių g. 58)
tel. (8 5) 212 7958
viet. tel. 370

viko_small

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
Viktorija Kimsienė
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
tel. (8 5) 219 1602
viet. tel. 345
mob. 8 686 50913
el. paštas v.kimsiene@viko.lt
kab. Nr. 311

Agnė Marcinkonienė
Vyresnioji specialistė
tel. (8 5) 219 1602
viet. tel. 342
a.marcinkoniene@viko.lt
kab. Nr. 314

Jolanta Mickuvienė
Vyresnioji specialistė
tel. (8 5) 219 1602
viet. tel. 343
j.mickuviene@viko.lt
kab. Nr. 314

viko_small

KARJEROS CENTRAS
Beata Gervickaitė
Karjeros centro vedėja
tel. (8 5) 219 1724
viet. tel. 324
el. paštas b.gervickaite@viko.lt
kab. Nr. 114

viko_small

BIBLIOTEKA
Kristina Blaževičienė
Bibliotekos vadovė
tel. (8 5) 219 1511
viet. tel. 348
el. paštas k.blazeviciene@viko.lt
Saltoniškių g. 58
kab. Nr. 110

Svajonė Mečkauskienė
vyresnioji bibliotekininkė
tel. 868604416
viet. tel. 583
el. paštas s.meckauskiene@viko.lt
padalinys Centrinė biblioteka

Rimutė Germanienė
vyresnioji bibliotekininkė
tel. 868604416
viet. tel. 583
el. paštas r.germaniene@viko.lt
padalinys Centrinė biblioteka

Dalia Kiaupienė
vyriausioji bibliografė atsakinga už PDB
tel. 868604416
viet. tel. 583
el. paštas d.kiaupiene@viko.lt
padalinys Centrinė biblioteka

Miglė Kulbytė
Bibliotekos IT administratorė
tel. (8 5) 219 1620
viet. tel. 361
el. paštas biblioit@viko.lt
padalinys Centrinė administracija

Vilma Musteikytė-Ališauskienė
vyresnioji bibliotekininkė
tel. (8 5) 219 1745
el. paštas biblioteka@atf.viko.lt
padalinys ATF biblioteka

Ingrida Bukialienė
bibliotekininkė
tel. 867605157
el. paštas biblioteka@atf.viko.lt
padalinys ATF biblioteka

Virginija Pleskienė
bibliotekos vedėja
tel. (8 5) 219 1668
viet. tel. 658
el. paštas biblioteka@mtf.viko.lt
padalinys MTF biblioteka

Gintaras Jurgelevičius
bibliotekininkas
tel. (8 5) 219 1668
viet. tel. 612
el. paštas biblioteka@mtf.viko.lt
padalinys MTF biblioteka

Natalja Daškevič
bibliotekos vedėja
tel. (8 5) 219 1606
viet. tel. 582
el. paštas biblioteka@eif.viko.lt
n.daskevic[eta]eif.viko.lt
padalinys EIF biblioteka

Felicita Remeikienė
bibliotekininkė
tel. (8 5) 219 1606
viet. tel. 581
el. paštas f.remeikiene@eif.viko.lt
padalinys EIF biblioteka

Jurgita Montrimaitė
bibliotekos vedėja
tel. 867609608
el. paštas j.montrimaite@viko.lt
padalinys EKF biblioteka

Virginija Jankauskienė
bibliotekininkė
tel. 867605157
el. paštas biblioteka@ekf.viko.lt
padalinys EKF biblioteka

Eglė Laurušonienė
bibliotekos vedėja
tel. 865299695
el. paštas biblioteka@pdf.viko.lt
padalinys PDF biblioteka

Renata Markauskienė
bibliotekos vedėja
tel. (8 5) 219 1704
viet. tel. 468
el. paštas biblioteka@spf.viko.lt
padalinys SPF biblioteka

Vilma Grigonienė
vyresnioji bibliotekininkė
tel. (8 5) 219 1704
viet. tel. 468
el. paštas biblioteka@spf.viko.lt
padalinys SPF biblioteka

Nijolė Peldžiuvienė
bibliotekininkė
tel. (8 5) 219 1704
viet. tel. 468
el. paštas biblioteka@spf.viko.lt
padalinys SPF biblioteka

Vida Vildžiūnaitė
bibliotekos vedėja
tel. (8 5) 219 1708
viet. tel. 414
el. paštas biblioteka@vvf.viko.lt
padalinys VVF biblioteka

Jūratė Gorodeckienė
vyresnioji bibliotekininkė
tel. (8 5) 219 1708
viet. tel. 414
el. paštas biblioteka@vvf.viko.lt
padalinys VVF biblioteka

Anastasija Žonych
bibliotekininkė
tel. (8 5) 219 1708
viet. tel. 414
el. paštas biblioteka@vvf.viko.lt
padalinys VVF biblioteka

viko_small

ARCHYVAS

Neringa Makauskaitė
l.e.p. Archyvo vedėja
n.makauskaite@vvf.viko.lt

viko_small

STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

Karolis Vasiliauskas
Prezidentas
el. paštas prezidentas@vikosa.lt
Būstinė: Saltoniškių g. 58

viko_small

SIMULITH CENTRAS
Rima Bačiulytė
SIMULITH centro vedėja
tel. (8 5) 219 1645
viet. tel. 319
mob. 8 687 83304
el. paštas rima.baciulyte@viko.lt , sl@viko.lt
kab. Nr. 117

Danguolė Ignatonienė
Verslo konsultantė
tel. (8 5) 219 1646
viet. tel. 328
el. paštas d.ignatoniene@viko.lt , slverslas@viko.lt
kab. Nr. 117

Marius Ignatonis
Verslo konsultantas
tel. (8 5) 219 1646
viet. tel. 327
el. paštas m.ignatonis@viko.lt, slinfo@viko.lt
kab. Nr. 117

viko_small

UŽSIENIO KALBŲ CENTRAS
Jūratė Patackaitė
Užsienio kalbų centro vedėja
tel. (8 5) 219 1641
viet. tel. 410
el. paštas j.patackaite@vvf.viko.lt
Adresas: Didlaukio g. 49


BENDRABUČIŲ VALDYMO SKYRIUS

Virgilijus Varatinskas
Bendrabučių valdytojas
tel. (8 5) 219 1730
viet. tel. 347
mob. 8 698 10894
el. paštas v.varatinskas@viko.lt
kab. Nr. 113

Gintarė Sakalinskienė
Bendrabučių valdytojo pavaduotoja
tel. (8 5) 219 1729
viet. tel. 317
mob. 8 618 23448
el. paštas g.sakalinskiene@viko.lt
kab. Nr. 107

Bendrabutis Nr. 1
Ramūnas Bražinskas
Bendrabučio vedėjas
Verkių g. 45
Tel.: (8 5) 219 1695
mob. 8 682 38 465

Bendrabutis Nr. 2
Virgilijus Varatinskas
Bendrabučio vedėjas
Šaltkalvių g. 14
Tel.: (8 5) 219 17 31
mob. 8 698 10 894
El. p. v.varatinskas@viko.lt

Bendrabutis Nr. 3
Zenonas Kvedaras
Bendrabučio vedėjas
Didlaukio g. 61
Tel. (8 5) 219 1623

Bendrabutis Nr. 4
Regina Kerbelienė
Bendrabučio vedėja
Studentų g. 47
Tel.: (85) 2790671
mob. +37067411933

Bendrabutis Nr. 6
l. e. vedėjos pareigas Raminta Švedė
Bendrabučio vedėja
Giedraičių g. 81
Tel.: (8 5) 219 1692, (8 5) 219 1693,
mob. +37061350931

Bendrabutis Nr. 7
Vaidas Muldaris
Bendrabučio vedėjas
Didlaukio g. 63
Tel.: (8 5) 219 1688, (8 5) 219 1690

Bendrabutis Nr. 8
Darius Adlys
Bendrabučio vedėjas
Didlaukio g. 65
Tel.: (8 5) 219 1684, (8 5) 219 1687,
mob. 8 606 57 847