Taikomųjų tyrimų atitiktis tyrimų etikai

Direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. V-262 DĖL ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI KOMITETO SUDĖTIES PATVIRTINIMO

Parsisiųsti