Mokslinių tyrimų atitiktis etikai

Siekiant užtikrinti mokslinių tyrimų atitiktį mokslinių tyrimų etikai, kolegijoje yra sudarytas Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas (toliau – AMTE)
Fakultetų tyrėjams, kurių planuojamuose atlikti moksliniuose tyrimuose tyrimo dalyviai yra žmonės ir/ar gyvūnai rekomenduojama iki tyrimo pradžios kreiptis į AMTE komitetą dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai įvertinimo

AMTE komitetas 

AMTE komiteto darbo reglamentas

AMTE vertinimo aprašas

Tyrėjo atmintinė

2024 m. paraiškų priėmimo grafikas

MT Registras

Europos elgesio kodeksas mokslinių tyrimų etikos klausimais