Kultūrinės veiklos vadyba

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX042
Vieta Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptys Verslo ir viešoji vadyba
Vadyba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180 kreditų
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m. 

Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Baigusieji turės galimybę dirbti meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, agentūrose, teatruose, televizijoje, laisvalaikio centruose, garso įrašų studijose, kultūros centruose, dailės galerijose ir kitose kultūros organizacijose.

Studijų programų rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m., 2021 m., 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kūrybos komunikacija užsienio kalba 3 E
Iškalbos menas 6 E
Meno psichologija 3 E
Vadyba 6 P
Verslumo ugdymas 3 P
Audiovizualinio ir vaizduojamojo meno istorija 6 E
Kultūrinio turizmo vadyba 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kūrybos komunikacija užsienio kalba 3 E
Teatro ir muzikos istorija 6 E
Meno rinka 3 E
Mados dizaino industrija 3 E
Darnus valdymas 3 E
Kultūros politika 6 P
Verslumo ugdymo praktika 6 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teatro ir pramogų industrijos 3 E
Muzikos industrija 3 E
Kultūros projektų vadyba 6 P
Profesinė etika 3 E
Finansų paieška 3 P
Kino ir TV industrija 3 P
Strateginis valdymas 6 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 P*
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Skaitmeninio vaizdo technologijos 3 P
Socialinių mokslų tyrimų metodologija 9 K
Kultūros ekonomika ir įmonės finansai 6 E
Rinkodara 6 P
Praktikos
Vadybinės veiklos praktika 6 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Intelektinės nuosavybės teisė 3 E
Strateginis valdymas 3 E
Projektinės veiklos praktika 9 P
Specializacijų dalykai (pasirinktinai)
Scenos menų vadyba
Muzikos renginių vadyba 6 P
Teatro renginių vadyba 6 P
Scenos menų veiklos organizavimas 3 P
Renginių vadyba
Kultūros ir pramoginių renginių vadyba 6 P
Sceninis meistriškumas 6 P
Renginių režisūra ir scenaristika 3 P
Praktikos
Projektinės veiklos praktika 9 P
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tarpkultūrinė verslo komunikacija 3 E
Pardavimų vadyba ir derybos 3 P
Praktikos
Baigiamoji praktika 9 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 P
Baigiamasis darbas/ projektas 12 BDK

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;

K – kursinis darbas
P – projektas;
BDK – baigiamojo darbo gynimas atvirame komisijos posėdyje.