Kultūrinės veiklos vadyba

Programos aprašas
Valstybinis kodas6531LX042
VietaMenų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptysVerslo ir viešoji vadyba
Vadyba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnisVerslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmėNuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais180 kreditų
Studijų planaiNuolatinės studijos
Įstojusiems 2021 – 2022 m.

Įstojusiems 2023 m.

Profesinės veiklos galimybės

Baigusieji turės galimybę dirbti meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, agentūrose, teatruose, televizijoje, laisvalaikio centruose, garso įrašų studijose, kultūros centruose, dailės galerijose ir kitose kultūros organizacijose.

Studijų programų rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2021 m., 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Kūrybos komunikacija užsienio kalba3E
Iškalbos menas6E
Meno psichologija3E
Vadyba6P
Verslumo ugdymas3P
Audiovizualinio ir vaizduojamojo meno istorija6E
Kultūrinio turizmo vadyba3E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Kūrybos komunikacija užsienio kalba3E
Teatro ir muzikos istorija6E
Meno rinka3E
Mados dizaino industrija3E
Darnus valdymas3E
Kultūros politika6P
Verslumo ugdymo praktika6P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Teatro ir pramogų industrijos3E
Muzikos industrija3E
Kultūros projektų vadyba6P
Profesinė etika3E
Finansų paieška3P
Kino ir TV industrija3P
Strateginis valdymas6E
Laisvai pasirenkamasis dalykas3P*
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Skaitmeninio vaizdo technologijos3P
Socialinių mokslų tyrimų metodologija9K
Kultūros ekonomika ir įmonės finansai6E
Rinkodara6P
Praktikos
Vadybinės veiklos praktika6P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Intelektinės nuosavybės teisė3E
Strateginis valdymas3E
Projektinės veiklos praktika9P
Specializacijų dalykai (pasirinktinai)
Scenos menų vadyba
Muzikos renginių vadyba6P
Teatro renginių vadyba6P
Scenos menų veiklos organizavimas3P
Renginių vadyba
Kultūros ir pramoginių renginių vadyba6P
Sceninis meistriškumas6P
Renginių režisūra ir scenaristika3P
Praktikos
Projektinės veiklos praktika9P
Laisvai pasirenkamas dalykas3P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Tarpkultūrinė verslo komunikacija3E
Pardavimų vadyba ir derybos3P
Praktikos
Baigiamoji praktika9P
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 33P
Baigiamasis darbas/ projektas12BDK

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
K – kursinis darbas
P – projektas;
BDK – baigiamojo darbo gynimas atvirame komisijos posėdyje.


Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Kūrybos komunikacija užsienio kalba3E
Iškalbos menas6E
Organizacinė psichologija3E
Vadyba6P
Įvadas į studijas3E
Audiovizualinio ir vaizduojamojo meno istorija6E
Kultūrinio turizmo vadyba3E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Kūrybos komunikacija užsienio kalba3E
Teatro ir muzikos istorija6E
Meno rinka3E
Kultūros politika6P
Teatro ir pramogų industrija3E
Derybų menas3P
PraktikosKreditų skaičiusVertinimas*
Vadybinės veiklos praktika6P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Verslumo ugdymas3P
Muzikos industrija3E
Profesinė etika3E
Žmogiškųjų išteklių vadyba3P
Kultūros ekonomika ir finansų paieška6E
Kino ir TV industrija3P
Strateginis valdymas6E
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas3P*
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Medijų  technologijos3P
Socialinių mokslų tyrimų metodologija9K
Kultūros projektų vadyba6P
Rinkodara6P
PraktikosKreditų skaičiusVertinimas*
Verslumo ugdymo praktika6P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Intelektinės nuosavybės teisė3E
Specializacijos (Scenos menų vadyba) dalykai
Muzikos renginių vadyba6P
Teatro renginių vadyba6P
Scenos menų veiklos organizavimas3P
Specializacijos (Renginių vadyba) dalykai
Kultūros ir pramoginių renginių vadyba6P
Sceninis meistriškumas6P
Renginių režisūra ir scenaristika3P
PraktikosKreditų skaičiusVertinimas*
Projektinės veiklos praktika9P
Laisvai pasirenkamas dalykas3P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Tarpkultūrinė verslo komunikacija3E
Darnus valdymas3P
PraktikosKreditų skaičiusVertinimas*
Baigiamoji praktika9P
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 33P
Baigiamasis darbas/ projektas12BPK

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
K – kursinis darbas
P – projektas;
BPK – baigiamojo projekto gynimas.