Dietetika

Programos aprašas
Valstybinis kodas6531GX014
VietaSveikatos priežiūros fakultetas
Studijų kryptisMityba

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnisSveikatos mokslų profesinis bakalauras, dietistas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais180
Studijų planaiNuolatinės studijos
Įstojusiems 2021 -2022 – 2023 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, sveikatos ir reabilitacijos centruose, ugdymo bei privačiose asmens sveikatos priežiūros ar viešojo maitinimo įstaigose, sukurti savo darbo vietą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2021 m., 2022 m. ir 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Anatomija4E
Psichologija5E
Profesinė etika3E
Maisto chemija4E
Maisto sauga4E
Mikrobiologija ir epidemiologija6E
Maitinimosi organizavimas4E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Fiziologija4E
Visuomenės sveikata3E
Biochemija6E
Medicininės procedūros3E
Maisto ruošimo technologija3E
Sveikų žmonių maitinimasis5E
Aprūpinimo maistu praktika6SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ugdymo pagrindai3E
Teisės ir vadybos pagrindai6E
Patologinė fiziologija3E
Genetika3E
Imunologija4E
Sergančių žmonių maitinimasis4E
Maitinimo ir maitinimosi įvertinimo praktika7SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Specialybės kalba3E
Klinikinė patologija3E
Klinikinė farmakologija3E
Sveiko ir sergančio vaiko maitinimas4E
Dietos koregavimas6E
Valgiaraščio rengimo praktika8SD
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 13E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Sociologija3E
Užsienio kalba4E
Taikomieji tyrimai ir statistika7E
Sportuojančių žmonių maitinimasis4E
Maitinimosi priežiūra6E
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 23E
Laisvai pasirenkamas dalykas 33E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Maitinimo ir maitinimosi priežiūros praktika20SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas10BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;

SD – savarankiškas darbas;
BD – baigiamasis darbas.