Verslo ekonomika

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531JX008
Vieta Ekonomikos fakultetas
Studijų kryptis J01 Ekonomika
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

Nuolatinė (sesijinė), 3 metai

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti ekonomistu, analitiku, projektų vadovu ar kitose ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose pareigose verslo įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose ar kurti nuosavą verslą

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Nuolatinių studijų planas
Nuolatinių (sesijinių) studijų planas

Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.
 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Verslo psichologija 3 P
Kompiuterinis informacijos valdymas 4 E
Dokumentų valdymas 4 P
Taikomoji matematika 5 E
Mikroekonomika 5 E
Verslo teisė 4 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Darbo ir civilinė sauga 3 P
Vadyba 3 E
Verslo etika ir socialinė atsakomybė 3 P
Ekonominė statistika 6 E
Makroekonomika 5 E
Įmonės ekonomika 5 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiriamojo darbo organizavimas 3 P
Buhalterinė apskaita 6 E
Finansų valdymas 4 E
Verslo sprendimų matematiniai modeliai 4 P
Rinkodara 4 P
Verslo mokesčiai 4 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1 5 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansų rinkos 3 E
Valdymo apskaita 4 E
Tarptautinė ekonomika 5 E
Projektų valdymas 4 P
Verslo planavimas 9 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonometrija 3 E
Investicijų ir inovacijų ekonomika 5 E
Įmonės veiklos analizė 6 E
Profesinės veiklos praktika: Įmonės veiklos modeliavimas 6 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 P