Verslo ekonomika

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531JX008
Vieta Ekonomikos fakultetas
Studijų kryptis J01 Ekonomika
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai

 

Nuolatinė (sesijinė), 3 metai

Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai

Nuolatinės studijos
Nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.
Įstojusiems 2023 m.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti ekonomistu, analitiku, projektų vadovu ar kitose ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose pareigose verslo įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose ar kurti nuosavą verslą

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Nuolatinių studijų planas
Nuolatinių (sesijinių) studijų planas

Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.
 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Verslo psichologija 3 P
Kompiuterinis informacijos valdymas 4 E
Dokumentų valdymas 4 P
Taikomoji matematika 5 E
Mikroekonomika 5 E
Verslo teisė 4 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Darbo ir civilinė sauga 3 P
Vadyba 3 E
Verslo etika ir socialinė atsakomybė 3 P
Ekonominė statistika 6 E
Makroekonomika 5 E
Įmonės ekonomika 5 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiriamojo darbo organizavimas 3 P
Buhalterinė apskaita 6 E
Finansų valdymas 4 E
Verslo sprendimų matematiniai modeliai 4 P
Rinkodara 4 P
Verslo mokesčiai 4 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1 5 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansų rinkos 3 E
Valdymo apskaita 4 E
Tarptautinė ekonomika 5 E
Projektų valdymas 4 P
Verslo planavimas 9 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonometrija 3 E
Investicijų ir inovacijų ekonomika 5 E
Įmonės veiklos analizė 6 E
Profesinės veiklos praktika: Įmonės veiklos modeliavimas 6 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 P

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų) 
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Verslo užsienio (anglų. vokiečių, prancūzų) kalba I5E
Darbo ir civilinė sauga3E
Verslo informatika5E
Verslo modeliai3E
Taikomoji matematika5E
Mikroekonomika5E
Verslo teisė4E
2 semestras (30 kreditų) 
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Verslo užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba II5E
Verslo etika ir socialinė atsakomybė3P
Ekonominė statistika6E
Makroekonomika5E
Įmonės ekonomika I4E
Verslo sprendimų matematiniai modeliai3P
Vadyba4E
3 semestras (30 kreditų) 
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Tiriamojo darbo organizavimas3P
Įmonės ekonomika II4P
Finansinė apskaita6E
Finansų valdymas4E
Rinkodara5P
Verslo mokesčiai3E
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD 1**5P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Verslo komunikacija3E
Finansų rinkos3E
Duomenų analizė su Power BI3E
Tarptautinė ekonomika4E
Verslo procesai3E
Verslo planavimas9P
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD 2**5P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ekonometrija3E
Investicijų ir inovacijų ekonomika5P
Įmonės veiklos analizė6E
Įmonės veiklos modeliavimas (mokomoji praktika)6P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika10P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika20P
Baigiamasis darbas10BD

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

P – projektas;

BD – baigiamasis darbas.

**LPD – laisvai pasirenkamas dalykas.