Biomedicininė diagnostika

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531GX013
Vieta Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų kryptis Medicinos technologijos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, biomedicinos technologas
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

 

Absolventai galės dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigų, visuomenės sveikatos centrų laboratorijose, mokslinių tyrimų bei kitose įstaigose, atliekančiose žmonių ir išorinės aplinkos diagnostinius tyrimus.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m., 2021 m., 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Specialybės kalba 3 E
Informacinės technologijos 3 E
Užsienio kalba 4 E
Anatomija 4 E
Chemija 5 E
Citologija, histologija ir histologinė technika 8 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė etika 3 E
Fiziologija 4 E
Biomedicininė fizika 4 E
Medicininės procedūros ir pirmoji medicinos pagalba 7 E
Mikrobiologiniai tyrimai 6 E
Mikrobiologinių tyrimų praktika 3 SD
Citologinių ir histologinių tyrimų praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Psichologija 3 E
Patologinė anatomija ir fiziologija 5 E
Kokybės vadyba 3 E
Organizmo skysčių ir išskyrų laboratoriniai tyrimai 6 E
Biocheminiai tyrimai 7 E
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biocheminiai tyrimai 4 E
Žmogaus genetika 3 E
Hematologiniai tyrimai 4 E
Klinikinė patologija 6 E
Farmakologija 3 E
Biocheminių ir organizmo skysčių  laboratorinių tyrimų praktika 10 SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisės pagrindai 3 E
Taikomieji tyrimai ir statistika 6 SD
Visuomenės sveikata 3 E
Sveikatos sistemos vadyba 3 E
Molekuliniai tyrimai 4 E
Imunologija ir imunologiniai tyrimai 8 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Molekulinių tyrimų praktika 6 SD
Baigiamoji praktika 14 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

SD – savarankiškas darbas;

BD – baigiamasis darbas.