Veterinarija

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531HX001
Vieta Agrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptis H01 Veterinarija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Veterinarijos mokslų profesinis bakalauras, veterinarijos felčeris
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.
Įstojusiems 2023 m.
 

Profesinės veiklos galimybės

Galės dirbti smulkiųjų gyvūnų veterinarijos klinikose, stambiųjų gyvulių ūkiuose, bitynuose, privačiose veterinarijos paslaugų įmonėse, zooparduotuvėse, beglobių gyvūnų organizacijose, maisto ir veterinarijos laboratorijose, farmacijos įmonėse ir kt. gyvūnų laikymo vietose, maisto/pašarų tvarkymo įmonėse.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad absolventas gebės:


Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Specialybės kalba ir akademinis raštingumas3E
Profesinė užsienio kalba3E
Taikomųjų tyrimų metodologija3E
Taikomoji biologija5E
Gyvūnų anatomija13E
Profesinė etika ir komunikacija3E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Paukštininkystė ir paukščių ligos3E
Akvakultūra3E
Gyvūnų gerovė3E
Taikomoji etologija5E
Farmakologija ir vaistų administravimas3E
Veterinarinė patologija7E
Gyvūnų fiziologija6E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vidaus ligų propedeutika10E
Gyvūnų akušerija ir reprodukcija5E
Epidemiologija5E
Chirurgija10E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Parazitologija4E
Zoonozės ir maisto higiena3E
Mikrobiologija3E
Slaugos procesas ir klinikiniai įgūdžiai10E
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamieji dalykai I4E
Laisvai pasirenkamieji dalykai II6E
   
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ūkinių gyvūnų priežiūra ir slauga6E
Egzotinių gyvūnų sveikatingumo ypatumai7E
Smulkiųjų gyvūnų priežiūra, veislės ir slauga7E
Ūkinių gyvūnų slaugos profesinės veiklos praktika10A
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Gyvūnų augintinių slaugos profesinės veiklos praktika10A
Baigiamoji praktika10A
Baigiamasis darbas ir baigiamasis egzaminas10 (7/3)BD, BE

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

A – ataskaita;

BD – baigiamasis darbas;

BE – baigiamasis egzaminas.

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2022, 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų) 
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Specialybės kalba ir akademinis raštingumas3E
Profesinė užsienio kalba3E
Taikomųjų tyrimų metodologija3E
Taikomoji biologija5E
Gyvūnų anatomija13E
Profesinė etika ir komunikacija3E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vaizdinė diagnostika4E
Gyvūnų gerovė5E
Taikomoji etologija5E
Farmakologija ir vaistų administravimas3E
Veterinarinė patologija7E
Gyvūnų fiziologija6E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vidaus ligų propedeutika10E
Gyvūnų akušerija ir reprodukcija5E
Epidemiologija5E
Chirurgija10E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Parazitologija4E
Zoonozės ir maisto higiena3E
Mikrobiologija3E
Slaugos procesas ir klinikiniai įgūdžiai10E
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamieji dalykai I4E
Laisvai pasirenkamieji dalykai II6E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Egzotinių gyvūnų sveikatingumo ypatumai7E
Smulkiųjų gyvūnų priežiūra, veislės ir slauga7E
Smulkių gyvūnų laboratorinė diagnostika6E
Ūkinių gyvūnų slaugos profesinės veiklos praktika10A
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Gyvūnų augintinių slaugos profesinės veiklos praktika10A
Baigiamoji praktika10A
Baigiamasis darbas ir baigiamasis egzaminas10 (7/3)BD, BE

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

A – ataskaita;

BD – baigiamasis darbas;

BE – baigiamasis egzaminas.