Korupcijos prevencija

Vilniaus kolegijos korupcijos prevencijos 2019–2025 programapdf

Vilniaus kolegijos korupcijos prevencijos 2019–2025 programos įgyvendinimo priemonių planaspdf

Rekomendacijos dėl bendravimo su lobistaispdf

Dėl bendradarbiavimo su lobistais rekomendacijų pdf

Raštas įstaigomspdf

Pareigybių, į kurias prieš skiriant (nuolat ar laikinai) ar teikiant skirti asmenį turi būti teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai informacijai surinkti, sąrašas

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakinga Vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo specialistė Žana Prokopovičienė, el. p. pranesk@viko.lt