Projektinė veikla

Vilniaus kolegijos projektai

 

2019 metai

Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas

Studentų pasitenkinimas studijomis remiantis užsienio studentų patirtimi

Automatizuota CV kūrimo platforma paremta dirbtinio intelekto moduliu

„2SPYWARE“ Automatizuoto kibernetinio saugumo infrastruktūros prototipo vystymas

 

2018 metai

Inovatyvus verslumo ugdymo metodas paaugliams

Antreprenerystė + (ENT+)

3D skenavimo ir individualizuotos aprangos erdvinio projektavimo integracijos tyrimas

Islandų kalba: etninis procesas IcLEP

ACTINART Šiaurės/Baltijos šalių tinklas antreprenerystės gebėjimams ugdyti mene

NordPULS džiazo, populiariosios ir roko muzikos tinklas

Studentų kritinio mąstymo ir kūrybiškumo skatinimo per įsitraukimo į studijas akademinio gyvenimo veiklos tyrimas

Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas

Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir jos prevencijos galimybės

CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone)

Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas“ (Septynių jūrų kapitonai – 7JK) 

TĘSK

Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt)

Suaugusių kurčiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas interaktyvių ir nuotolinių mokymų srityje

Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams) – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“

Švietimo ugdymas bendradarbiaujant išmaniame mieste

 

2017 metai

Praktika sumaniai

Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybingumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione

Hillary virtuali bendruomenė moterų socialiniam verslumui skatinti

Užsieniečio dėstytojo paskaitos Ekonomikos fakultete

Europos kokybės užtikrinimas tarptautiniame profesinio mokymo mobilumo procese per socialiai atsakingą elgesį

Mediacijos diegimas bendrojo ugdymo sistemoje

Verslumas pradinio ugdymo pedagogų rengime

XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos

Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros

 

2016 metai

Gerosios mokyklos technologijos

Ei! Mokytojai, nepalikite vaikų vienų

Daugiakalbiškumo mokymasis

Jaunimo darbas skaitmeninėje eroje per kultūrinę ir religinę įvairovę

LAND

Fotoelektros technologijų klasterio inovacijų skatinimo sistemos sukūrimas fotoelektros sektoriaus konkurencingumo užtikrinimui (InoPV)

Menas ir socialinis virsmas

Šiaurės ir Baltijos šalių inžinerijos tinklas

Interaktyvios medžiagos rengimas siekiant vykdyti efektyvesnę zonozių prevenciją, diagnozavimą ir gydymą

Studijų rezultatų pasiekimų aukštojo mokslo srityje vertinimas ir palyginimas Europoje – CALOHEE

 

2015 metai

Studijų prieinamumo didinimas

Tęskite savo gyvenimą per socialinį verslumą

Išmani ir saugi darbinė apranga

Partnerystė užtikrinti rizikų valdymą praktikoje

Forum ROMAnum – Interaktyvūs teatro žaidimai, įtraukiant romų mažumas

 

2014 metai

Inkliuzinis ugdymas ankstyvojoje vaikystėje: gerosios praktikos kūrimas

Europos sporto projektas

Probleminio mokymo pritaikymas rengiant veterinarijos felčerius

 

 

2019 metai

Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas

Fondas: Europos regioninės plėtros fondas

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Priemonė: Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra
Vilniaus kolegija pradeda įgyvendinti projektą „Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas“, projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-11-0001. Projekto tikslas yra reikšmingai pagerinti sveikatos, veterinarijos, verslo ir viešosios vadybos mokslų studijų kokybę, modernizuojant Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūrą. Įgyvendinus projekto veiklas pagerės studijų aplinka, bus įsigyta arba atnaujinta laboratorinė įranga. Projekto rezultatas – sukurta moderni, studentams patraukli mokymosi aplinka, kuri leis nuolatos gerinti studijų kokybę, tobulinti studijų programų turinį, padės efektyviai perduoti žinias ir ugdyti studentų praktinius įgūdžius. Projektui skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 4 199 947,94 Eur.

 

Studentų pasitenkinimas studijomis remiantis užsienio studentų patirtimi

Fondas:  Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas                             

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Šiaulių valstybinė kolegija;

Klaipėdos valstybinė kolegija.                             

Projekto tikslas: Ugdyti Vilniaus kolegijos, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų studentų gebėjimus sustiprinant tiriamosios veiklos gebėjimus, atlikti tiriamąją mokslinę veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant bandomąjį (pilotinį) tyrimą studentų pasitenkinimo studijomis tema

Trukmė: 2019 05 02 – 2019 12 15

 

Automatizuota CV kūrimo platforma paremta dirbtinio intelekto moduliu

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra                                                 

Koordinatorius: „Žmogiškųjų išteklių platformos“ UAB

Partneriai: Vilniaus kolegija                                                 

Projekto tikslas: Projektu siekiama sukurti CV site platformą, padedančią dirbtinio intelekto dėka tinkamai įvertinti kiekvieno kandidato tinkamumą darbo pozicijai bei padeda darbo ieškantiems asmenims išsirinkti tinkamiausią specialybę ir darbo vietą. Naujas CV standartas, išspręstų ne tik darbdavių neefektyvius atrankos procesus, bet ir pats CV standartas taptų prieinamas potencialiems darbuotojams, per automatizuotą CV pildymo platformą, kuri dirbtinio intelekto pagalba padėtų atskleisti ir pateikti ieškančioms darbuotojų įmonėms stipriausias kandidatų savybes.

Trukmė: 2019 – 2021

 

„2SPYWARE“ Automatizuoto kibernetinio saugumo infrastruktūros prototipo vystymas

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra                                                 

Koordinatorius: “Kibernetinio saugumo sistemos“ UAB

Partneriai: Vilniaus kolegija                                                 

Projekto tikslas: Projektas siekia revoliucionuoti kenkėjiškų programų aptikimo industriją – iš pagrindų pakeičiant antivirusinę  infrastruktūrą automatizuojant virusų aptikimo mechanizmą aptinkant anomalijas nestandartinėje sistemos veikloje.

Trukmė:  2019 – 2021

 

2018 metai

Inovatyvus verslumo ugdymo metodas paaugliams
Fondas:  Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)                                      

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Europen -Pen International EV (Vokietija);

Friedrich Fröbel Schule (Vokietija);

Istituto Comprensivo Panfili Swerafini-Lola Di Stefano Sulmona AQ (Italija);

Istituto Don Calabria (Italija);

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija (Lietuva).                                       

Projekto tikslas: Sukurti imitacinės bendrovės modelį 12-15 metų mokiniams, prisidedant prie vaikų verslumo įgūdžių ugdymo ir pritaikant septynias INSPIRE prevencines smurto prieš vaikus strategijas.

Trukmė: 2018 10 01 – 2020 09 30

 

Antreprenerystė + (ENT+)

Fondas: Nordplus Horizontal                                              

Koordinatorius: Høgskulen på Vestlandet (Norvegija)

Partneriai: Haugaland Vekst IKS (Norvegija);

Headay Oy (Suomija);

Pori City Municipality (Suomija);

Enterprises in Pori City Association (Suomija);

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK (Suomija);

Ungt Entrepenorskap (Norvegija);

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (Lietuva);

Vilniaus kolegija.                                                         

Projekto tikslas:  Didinti projekte dalyvaujančių partnerių žinias ir supratimą apie verslumo ugdymą, švietimą ir praktinę veiklą. Susiedami partnerius horizontaliai iš skirtingų sektorių yra skatinamas ypač glaudus jų bendradarbiavimas mokantis.

Trukmė:  2018 09 01 – 2021 08 31

 

3D skenavimo ir individualizuotos aprangos erdvinio projektavimo integracijos tyrimas

Fondas: LR Mokslo taryba                                                  

Koordinatorius: Vilniaus kolegija                        

Projekto tikslas: Mokslinės vasaros praktikos metu bus įgyjami žmogaus figūros 3D skenavimo įgūdžiai, išmokstama apdoroti skenuotą informaciją ir analizuoti skenuotų figūrų antropometrinius duomenis, virtualioje aplinkoje kurti ir primatuoti aprangos kolekcijas.

Trukmė: 2018 07 02  – 2018 08 31

 

Islandų kalba: etninis procesas IcLEP

Fondas: Nordplus Nordic Languages 2018                                                  

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: IS-Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies (Islandija);

IS-Folk Music Festival in Siglufjord (Islandija);

IS-Tónlistarskólinn á Tröllaskaga (Islandija);

Vilniaus universitetas (Kauno fakultetas).                               

Projekto tikslas: Skatinti Lietuvos visuomenės domėjimąsi šiaurės Europos šalių kalbomis. Meninių metodų pagalba, ypač dainavimu, didinti islandų kalbos supratimą, tobulinti edukacinius ir didaktinius islandų kalbos mokymosi metodus bei parengti unikalią islandų kalbos mokymosi medžiagą.

Trukmė: 2018 gegužė – 2020 balandis

 

ACTINART Šiaurės/Baltijos šalių tinklas antreprenerystės gebėjimams ugdyti mene

Fondas: Nordplus programa                                               

Koordinatorius: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  Estija)

Partneriai: Háskólann á Bifröst (islandija);

Syddansk Musikkonservatorium SDMK (Danija);

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (Latvija);

Den Danske Scenekunstskole Arts (Danija);

The Royal Academy of Music (Jungtinė karalystė);

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (Švedija);

Vilniaus kolegija.                                                         

Projekto tikslas: Skatinti Lietuvos visuomenės domėjimąsi šiaurės Europos šalių kalbomis. Meninių metodų pagalba, ypač dainavimu,  didinti Islandų kalbos supratimą, tobulinti edukacinius ir didaktinius islandų kalbos mokymosi metodus bei parengti unikalią islandų kalbos mokymosi medžiagą.

Trukmė: 2018 05 01  – 2019 09 01

 

NordPULS džiazo, populiariosios ir roko muzikos tinklas

Fondas: Nordplus programa                                               

Koordinatorius: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (Danija)

Partneriai: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Estija);

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (Latvija);

Karelia-ammattikorkeakoulu (Suomija);

Metropolia ammattikorkeakoulu (Suomija);

Örebro universitet (Švedija);

Savonia ammattikorkeakoulu (Suomija);

Syddansk Musikkonservatorium (Danija);

Göteborgs universitet (Švedija);

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Skatinti bendradarbiavimą tarp Šiaurės/Baltijos šalių aukštųjų mokyklų, rengiančių džiazo, populiariosios ir roko muzikos atlikėjus bei vykdyti patirties mainus.

Trukmė: 2018 05 01  – 2019 09 01

 

Studentų kritinio mąstymo ir kūrybiškumo skatinimo per įsitraukimo į studijas akademinio gyvenimo veiklos tyrimas

Fondas: Švietimo ir mokslo ministerija                            

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Atlikti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kritinio mąstymo ir kūrybiškumo skatinimo per įsitraukimo į studentų akademinio gyvenimo veiklas tyrimą.

Trukmė: 2018 05 02  – 2019 12 15

 

Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas

Fondas: Švietimo ir mokslo ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas                                              

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Klaipėdos valstybinė kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija.                                   

Projekto tikslas: Ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomąją mokslinę veiklą, bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimą.

Trukmė: 2018 05 02  – 2018 12 15

 

Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir jos prevencijos galimybės

Fondas: LR Švietimo ir mokslo ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas                                               

Koordinatorius: Klaipėdos valstybinė kolegija

Partneriai: Alytaus kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus kolegija.                            

Projekto tikslas: Ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Trukmė: 2018 05 02 – 2018 12 15

 

CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone)

Fondas: Europos socialinis fondas                                     

Koordinatorius: Lietuvos verslo konfederacija

Partneriai: Alytaus kolegija;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Šv. Ignaco Lojolos kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vilniaus kolegija.                                                         

Projekto tikslas: Padėti studentams sujungti verslo modelius ir kūrybinius atradimus į organiškus, jaunus ir perspektyvius verslus.

Trukmė: 2018 04 04 – 2019 10 04

 

Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas“ (Septynių jūrų kapitonai – 7JK)  

Fondas: Europos socialinis fondas                                     

Koordinatorius: Lietuvos darbdavių konfederacija

Partneriai: Alytaus kolegija;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Šv. Ignaco Lojolos kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas kompleksiškai integruojant skirtingus verslumo skatinimo metodus ir priemones: paskaitas, dirbtuves, stovyklas, konkursus, verslumo keliones, konsultacijas, bendravimą su verslininkais.

Trukmė: 2018 03 29 – 2019 09 29

 

TĘSK

Fondas: Europos socialinis fondas                                     

Koordinatorius: Ugdymo plėtotės centras

Partneriai: Kauno technologijos universitetas;

Klaipėdos universitetas;

Lietuvos edukologijos universitetas;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių universitetas;

Vilniaus universitetas;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Prie pokyčių įgyvendinimo bus prisidedama dviem kryptimis – diegiant inovacijas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo  ir pasirengimo dirbti pedagogo darbą srityse.

Trukmė: 2018 03 12 – 2022 03 12

 

Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt)

Fondas: Europos socialinis fondas        

Koordinatorius: Lietuvos darbdavių konfederacija

Partneriai:  Aleksandro Stulginskio universitetas;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Inovatyvios studentų praktikų organizavimo sistemos gerapraktika.lt tobulinimas ir atnaujinimas įdiegiant naujoves.

Trukmė: 2018 01 01 – 2019 06 01

 

Suaugusių kurčiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas interaktyvių ir nuotolinių mokymų srityje

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)                                      

Koordinatorius: Viešoji įstaiga „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras”

Partneriai: “LGK Plius” UAB;

Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras;

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Skatinti gestų kalbos vertimo paslaugas kurtiesiems asmenims teikiančiųjų specialistų kvalifikacijos kėlimą, užtikrinant kokybišką kurčiųjų (ir ne tik) suaugusiųjų asmenų švietimą šiuo klausimu; kurti inovatyvias mokymosi aplinkas ir programas, užtikrinant

kokybišką ir kūrybingą suaugusiųjų kurčiųjų asmenų švietimą gestų kalbos vertimo klausimais.

Trukmė: 2018 – 2020

 

Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams) – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“

Fondas: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos – Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa                                  

Koordinatorius: Vilniaus kolegija, Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universitetas (Kyiv National University of Technologies and Design) remiant Ukrainos Gynybos ministerijai                                          

Projekto tikslas: Naudojant Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto mokslininkų teorines žinias ir praktinę patirtį bei Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto (KNUTD) mokslinę bazę, įsteigti edukacinę platformą demobilizuotų Ukrainos karių verslumo mokymams.

Trukmė: 2018 01 01 – 2019 12 31

 

Švietimo ugdymas bendradarbiaujant išmaniame mieste

Fondas: Nordplus Horizontal 2018 programa                                            

Koordinatorius: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (Estija)

Partneriai: Háskólinn á Akureyri (Islandija);

Mainor AS (Estija);

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU (Norvegija);

Oulun ammattikorkeakoulu (Suomija);

International School of Tallinn (Estija);

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK (Suomija);

Vidzemes Augstskola (Latvija);

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Remti  švietimo naujoviškų produktų ir procesų naudą ir sistemingai keistis  gerąja patirtimi, prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemų kokybės ir inovacijų tobulinimo projekte dalyvaujančiose Nordplus programoje dalyvaujančiose šalyse.

Trukmė: 2018 01 18 – 2019 12 31

 

2017 metai

Praktika sumaniai

Fondas: Europos socialinis fondas                                     

Koordinatorius: Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija

Partneriai:  Alytaus kolegija;

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla;

Kauno kolegija;

Socialinių mokslų kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Projektas „Praktika sumaniai“, jungiantis Lietuvos viešbučių ir restoranų asociaciją (LVRA) bei 6 aukštąsias mokyklas, sudara galimybę studentams atlikti praktiką komandose apjungiant skirtingų studijų krypčių studentus bei pasitelkiant inovatyvų bendradarbiavimą tarp praktikos vadovo, mentoriaus ir studento. Taikant sumaniosios praktikos metodus yra stiprinami jų bendrieji įgūdžiai. Bendriesiems įgūdžiams tobulinti organizuojami mokymai studentams ir jų praktikų vadovams. Studentai skirtingų studijų krypčių komandose atlieka praktikas darbo vietose pagal profesiją, naudojant sumaniosios praktikos metodus. Į projektą įtraukti socialiniai partneriai bei atliekama praktika socialiniame versle ugdo praktiką atliekančių studentų pilietiškumo bei socialiai atsakingų asmenų įgūdžius.

Trukmė: 2017 – 2019

 

Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybingumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione

Fondas: Europos socialinis fondas                                     

Koordinatorius: Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija

Partneriai: Alytaus kolegija;

Kauno technologijos universitetas;

Lietuvos muzikos ir teatro akademija;

Vilniaus dailės akademija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Vilniaus kolegija.                            

Projekto tikslas: Plėtoti verslumo ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymo kokybę aukštosiose mokyklose sudarant sąlygas į studijų procesą įtraukti kūrybines veiklas tarpdisciplininėse komandose, skirtas studentų ir dėstytojų kūrybiškumo ir socialinio verslumo kompetencijų ugdymui bei nukreipti į socialinio kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) verslo idėjų Alytaus regione generavimą.

Trukmė: 2017 12 19 – 2019 08 19

 

Hillary virtuali bendruomenė moterų socialiniam verslumui skatinti

Fondas: Erasmus+ programa (Ispanija)                                                       

Koordinatorius: Universidad de Valladolid (Ispanija)

Partneriai: Babele Create Together SRL (Rumunija);

Eurocrea Merchant SRL (Italija);

University of Greenwich (Jungtinė karalystė);

Stichting Business Development Friesland (Nyderlandai);

Vilniaus kolegija.                                                         

Projekto tikslas: Formuoti studenčių socialinio verslumo mąstyseną, verslumo įgūdžius ir gebėjimus, skatinti ir remti studenčių iniciatyvą ir kūrybiškumą įgyvendinant socialines inovacijas. Projektu siekiama sukurti inovatyvų internetinį socialinio verslumo ugdymo modelį, jį integruoti į studijas ir tokiu būdu padidinti studenčių įsidarbinimo galimybes bei prisidėti prie lyčių lygybės plėtros visuomenėje.

Trukmė: 2017 11 01 – 2019 10 01

 

Užsieniečio dėstytojo paskaitos Ekonomikos fakultete

Fondas: ŠMPF programa „Parama užsieniečiams dėstytojams, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose“                                            

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (PL)                                                

Projekto tikslas: Projekto metu įvyko 10 paskaitų ciklas vartotojų elgsenos tema, kurias skaitė Lenkijos Krokuvos Ekonomikos universiteto dėstytojas dr. Jaroslaw Swida.

Trukmė: 2017 10 16 – 2017 10 27

 

Europos kokybės užtikrinimas tarptautiniame profesinio mokymo mobilumo procese per socialiai atsakingą elgesį

Fondas: Erasmus+ programa (Jungtinė karalystė)                                   

Koordinatorius: Europa Training Ltd (Jungtinė karalystė)

Partneriai: A.I.A.M. Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Portugalija);

Essenia UETP (Italija);

European Center for Quality (Bulgarija);

EVBB (Vokietija);

Vilniaus kolegija.                                                         

Projekto tikslas: Gerinti tarpvalstybinio mobilumo kokybę užtikrinant socialiai atsakingą visų mobilumo dalyvių elgesį skatinant ir toliau tobulinant mobilumo kokybę ir išlaikant aukštus mokymosi rezultatus.

Trukmė: 2017 10 01 – 2019 09 30

 

Mediacijos diegimas bendrojo ugdymo sistemoje

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)                                      

Koordinatorius: VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva

Partneriai: Biržų ,,Saulės“ gimnazija (LT);

Lietuvos edukologijos universitetas;

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija);

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija (Latvija);

Arbeit und Leben Thüringen (Vokietija);

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Parengti mokykloms mediacijos rengimo programą pedagogams, virtualią mediacijos mokymosi aplinką, mediacijos mokymosi programą moksleiviams ir mediacijos diegimo mokykloje rekomendacijas mokykloms.

Trukmė: 2017 09 01 – 2019 08 31

 

Verslumas pradinio ugdymo pedagogų rengime

Fondas: Erasmus+ programa (Vokietija)                                                     

Koordinatorius: Leuphana Universität Lüneburg (Vokietija)

Partneriai: Vilniaus kolegija                                                 

Projekto tikslas: Diegti ir pagerinti verslumo kompetencijų ugdymą aukštosiose mokyklose, ypač rengiant pradinio ugdymo pedagogus.

Trukmė: 2017 09 01 – 2020 08 31

 

XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos

Fondas: LR Švietimo ir mokslo ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas                                               

Koordinatorius: Klaipėdos valstybinė kolegija

Partneriai: Alytaus kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Ugdyti Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, gebėjimus atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Trukmė: 2017 05 01 – 2017 12 31

 

Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui

Fondas: LR Švietimo ir mokslo ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas                                               

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Kauno kolegija;

Klaipėdos valstybinė kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija.                                   

Projekto tikslas: Ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Trukmė: 2017 05 01 – 2017 12 31

 

2016 metai

Gerosios mokyklos technologijos

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)                                      

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: European Center for Quality Ltd. (Bulgarija);

Europa Training Ltd. (Jungtinė karalystė);

Istituto Superiore di Sanità (Italija);

Promimpresa s.r.l. (Italija);

Uniwersytet Łódzki  (Lenkija).                            

Projekto tikslas: Sukurti ir praktiškai išbandyti instrumentus ir metodines priemones, kurios padėtų skatinti mokinių gerą savijautą mokykloje, ugdytų jų pasitikėjimą savimi bei didintų savirealizacijos galimybes.

Trukmė: 2016 10 01 – 2018 10 31

 

Ei! Mokytojai, nepalikite vaikų vienų

Fondas: Erasmus+ programa (Italija)                              

Koordinatorius: E.R.F.O.P. Onlus – European Institute for Research, Training and Vocational Guidance (Italija)

Partneriai: Uniwersytet Łódzki  (Lenkija).

Università di Bologna (Italija);

RIC Novo mesto (Slovakija);

26th primary schools in Limassol (Kipras);

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Sukurti įtraukaus ugdymo metodinius instrumentus pradinių klasių mokytojams, siekiant geriau organizuoti įtraukaus ugdymo veiklas bendrojo lavinimo mokyklose projekto partnerių šalyse.

Trukmė: 2016 10 01 – 2018 10 30

 

Daugiakalbiškumo mokymasis

Fondas: Erasmus+ programa (Graikija)                                                      

Koordinatorius: Europe Express (Graikija)

Partneriai: ASOCIATA D.G.T(Rumunija);

Estonian UNESCO Youth Association (Estija);

Fundacja Inkubator Innowacji (Lenkija);

Verein zur Förderung von Kulturaustausch und Nachhaltigkeit in Europa (Austrija);

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Įgyvendinti jaunimo mainus 40 žmonių iš 6 skirtingų šalių, kad būtų sukurtas seminaro scenarijus apie užsienio kalbų mokymosi svarbą įsidarbinimo galimybėms, jaunimui vietos bendruomenėse visoje Europoje. Svarbiausi projekto metu naudojami metodai – mokymasis mokantis, mokymasis porose, veikla paremtas mokymasis, smegenų audros ir darbas mažose grupėse.

Trukmė: 2016 09 20 – 2017 07 19

 

Jaunimo darbas skaitmeninėje eroje per kultūrinę ir religinę įvairovę

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)                                      

Koordinatorius: Jaunimo asociacija „Milžinų lizdas“

Partneriai: Projekte dalyvauja garsiausių Europos sąjungos universitetų ir kolegijų atstovai, jų asociacijų atstovai ir kiti mokslininkai iš Azerbaidžano, Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, Čekijos, Ispanijos, Graikijos, Gruzijos, Nyderlandų, Moldovos, Portugalijos, Rumunijos, Ukrainos.                 

Projekto tikslas: Projektas nukreiptas prieš didėjantį jaunimo radikalumą, nepakantumą ir ksenofobiją visoje Europoje, atsiradusius dėl migracijos krizės. Projektas puoselėja teigiamą požiūrį į kultūrinę ir religinę įvairovę bei skatina kultūrų dialogą.

Trukmė: 2016 09 05 – 2017 05 04

 

LAND

Fondas: Erasmus+ programa (Ispanija)                                                       

Koordinatorius: Asociacion 217SUR  (Ispanija)

Partneriai: Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 314 Moura (Portugalija);

Vilniaus kolegija                                  

Projekto tikslas: Projektas sprendžia dėl kultūrinės įvairovės ir socialinių skirtumų atsirandančias problemas, piktnaudžiavimo gyvūnais problemą, taip pat nagrinėja svarbą savanoriškų organizacijų, dirbančių su autizmu sergančiais vaikais, nagrinėja trečiojo amžiaus gyventojų poreikius bei po stichinių nelaimių išgyvenusių asmenų paieškos būdus pasitelkiant sportą kaip įrankį ir skautų judėjimą.

Trukmė:  2016 08 01 – 2016 10 31

 

Fotoelektros technologijų klasterio inovacijų skatinimo sistemos sukūrimas fotoelektros sektoriaus konkurencingumo užtikrinimui (InoPV)

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra                                                 

Koordinatorius: Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas

Partneriai: „GLASSBEL EU“ UAB;

„KEMEK ENGINEERING“ UAB;

„Modernios E-Technologijos“ UAB;

„KEMEK ENGINEERING“ UAB;

„Saulės Vėjo Aruodai“ UAB;

„Soli Tek cells“ UAB;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras;

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Didinti Fotoelektros technologijų klasterio narių bei visos Lietuvos fotoelektros technologijų srities kuriamą pridėtinę vertę bei įmonių konkurencingumą integruojant šį aukštųjų technologijų verslą į pasaulinę fotoelektros pridėtinės vertės kūrimo grandinę ir skatinant glaudų bendradarbiavimą MTEP ir inovacijų srityje.

Trukmė: 2016 – 2018

 

Menas ir socialinis virsmas

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)                                      

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Arts & Health South West (Jungtinė karalystė);

Comunit Terapeutica Casa die Giovani (Italija);

Institut für Projektbegleitung und  Kompetenzentwiklung (Vokietija);

La Maison de L´Image (Prancūzija);

Portraits of Recovery (Jungtinė karalystė);

VšĮ Socialiniai paramos projektai.                                                

Projekto tikslas: Sukurti inovatyvią mokymo programą, skirtą sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su žmonėmis, kurie sveiksta nuo priklausomybių arba serga priklausomybių ligomis bei sudaryti galimybę suinteresuotoms pusėms dalintis patirtimi: menininkams, sveikatos priežiūros specialistams ir asmenims, sveikstantiems nuo priklausomybių.

Trukmė: 2016 06 19 – 2019 02 28

 

Šiaurės ir Baltijos šalių inžinerijos tinklas

Fondas: Nordplus Higher Education                                 

Koordinatorius: Yrkeshögskolan Novia (Suomija)

Partneriai: Högskolan på Åland (Suomija);

Eesti Kunstiakadeemia (Estija);

Estonian Open Air Museum Foundation (Estija);

Gjøvik University College (Norvegija);

Østfold University College (Norvegija);

Tartu Art College (Estija);

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Mobilumas

Trukmė: 2016 06 15– 2017 10 01

 

Interaktyvios medžiagos rengimas siekiant vykdyti efektyvesnę zonozių prevenciją, diagnozavimą ir gydymą

Fondas: Erasmus+ programa (Rumunija)                                                    

Koordinatorius: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad (Rumunija)

Partneriai: Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi (Rumunija);

Fundatia EuroEd Iasi (Rumunija);

Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași (Rumunija);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ di Teramo (Italija);

Soros International House (Lietuva);

University of Zagreb (Kroatija);

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Ištirti projekto partnerių šalyse žymiausius zonozės atvejus ir parengti šviečiamąją medžiagą zonozės prevencijos klausimais veterinarijos specialistams, švietimo darbuotojams, sveikatos priežiūros darbuotojams.

Trukmė: 2016 01 09– 2019 03 30

 

Studijų rezultatų pasiekimų aukštojo mokslo srityje vertinimas ir palyginimas Europoje – CALOHEE

Fondas: Erasmus+ programa ir Europos socialinis fondas                                                  

Koordinatorius: International Tuning Academy (Nyderlandai)

Partneriai: Projekte dalyvauja garsiausių Europos sąjungos universitetų ir kolegijų atstovai, jų asociacijų atstovai ir kiti mokslininkai.                                      

Projekto tikslas: Parengti studiją ir praktinius instrumentus bakalauro ir magistro studijas baigiančių studentų kompetencijų vertinimui Europos kontekste. Projektas apima penkias sritis – inžineriją (civilinė inžinerija), sveikatos priežiūrą (slauga), humanitarinius mokslus (istorija), gamtos mokslus (fizika) ir socialinius mokslus (švietimas).

Trukmė: 2016 – 2018

 

2015 metai

Studijų prieinamumo didinimas

Fondas: Europos socialinis fondas                                     

Koordinatorius: Valstybinis studijų fondas

Partneriai: Aleksandro Stulginskio universitetas;

Europos Humanitarinis universitetas;

Kauno kolegija;

Kauno miškų ir aplinko inžinerijos kolegija;

Kauno technikos kolegija;

Kauno technologijos universitetas;

Klaipėdos universitetas;

Klaipėdos valstybinė kolegija;

Kolpingo kolegija;

LCC tarptautinis universitetas;

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla;

Lietuvos edukologijos universitetas;

Lietuvos muzikos ir teatro akademija;

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

Lietuvos verslo kolegija;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Panevėžio kolegija;

Socialinių mokslų kolegija;

Šiaulių universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Šiaurės Lietuvos kolegija;

Šv.Ignaco Lojolos kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus dailės akademija;

Vilniaus dizaino kolegija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vilniaus kooperacijos kolegija;

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija;

Vilniaus universitetas;

Vilniaus verslo kolegija;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą ir studijų kokybės gerinimą studentams su specialiaisiais poreikiais.

Trukmė: 2015 – 2020

 

Tęskite savo gyvenimą per socialinį verslumą

Fondas: Erasmus+ programa (Italija)                              

Koordinatorius: PRISM – Promozione Internazionale Sicilia-Mondo (Italija)

Partneriai: Freguesia de Cascais e Estoril (Portugalija);

Asociatia Dominou (Rumunija);

Consulta Europa Projects and Innovations SL (Ispanija);

Stichting Hogeschool Rotterdam (Nyderlandai);

Societa Consortile Roccadi Cerrere (Italija);

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Dalintis gerąja patirtimi ir skatinti jaunimo bei jaunimo lyderių socialinį verslumą, taip prisidedant prie jaunimo užimtumo didinimo.

Trukmė: 2015 12 01 – 2017 11 30

 

Išmani ir saugi darbinė apranga

Fondas: Interreg Baltic Sea Region programa                                           

Koordinatorius: Centria – ammattikorkeakoulu (Suomija)

Partneriai: Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija);

Vilniaus kolegija.                             

Projekto tikslas: Didinti Baltijos regiono įmonių, gaminančių darbo drabužius, konkurencingumą ir verslo galimybes.

Trukmė: 2015 11 20 – 2019 02 28

 

Partnerystė užtikrinti rizikų valdymą praktikoje

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)                                      

Koordinatorius: Banku augtskola (Latvija)

Partneriai: Hogeschool Rotterdam (Nyderlandai);

Vilniaus kolegija.                                                         

Projekto tikslas: Projektas skirtas nagrinėti realias problemas, situacijas dažnai besikeičiančioje aplinkoje, susijusias su rizikų valdymu. Projekto tikslas – parengti sprendimo metodologiją ir įrankį, palengvinantį užduočių sprendimą.

Trukmė: 2015 10 01– 2017 10 01

 

Forum ROMAnum – Interaktyvūs teatro žaidimai, įtraukiantys romų mažumas

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)                                      

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: AGITA (Italija);

Youth Councils Association (Bulgarija);

MOSTart Nemzetkozi Kulturalis Kozcelu Egyesulet (Vengrija).                                            

Projekto tikslas: Sukurti inovatyvią metodinę mokymosi priemonę specialistams, dirbantiems su romų bendruomenėmis. Kuriamos neformaliojo mokymosi priemonės esmė – panaudoti teatrines inscenizacijas įtraukiant romus bei specialistus, dirbančius su romais ir tokiu būdu užtikrinti geresnį romų problemų ir tarpusavio supratimą, savitumus bei šios bendruomenės narių problemų priežastis. Teatrinių inscenizacijų ir jų refleksijų dėka realiai išgyvenamos tam tikros romų realybės dramos. Tai padeda geriau suprasti problemų esmę bei efektyviau padėti socialinę atskirtį patiriančiai bendruomenei.

Trukmė: 2015 09 01 – 2017 09 01

 

2014 metai

Inkliuzinis ugdymas ankstyvojoje vaikystėje: gerosios praktikos kūrimas

Fondas: Erasmus+ programa (Turkija)                                                        

Koordinatorius: Balıkesir Üniversitesi (Turkija)

Partneriai: Hanzehogeschool Groningenes (Nyderlandai);

Instituto Politécnico de Coimbra (Portugalija);

Syddansk Universitet (Danija);

Northumbria University at Newcastle (Jungtinė karalystė);

Hogeschool VIVES (Belgija);

Vilniaus kolegija.                                                         

Projekto tikslas: Parengti  gerosios  praktikos pavyzdžiais grįstą įtraukaus ugdymo metodinių priemonių paketą, skirtą su ankstyvojo amžiaus (iki 8 m.) vaikais dirbantiems pedagogams.

Trukmė: 2014 09 01 – 2017 08 31

 

Europos sporto projektas

Fondas: Erasmus+ programa (Bulgarija)       

Koordinatorius: Asociacija za razvitie na Bulgarskia sport (Bulgarija)

Partneriai: Mine Vaganti NGO (Italija);

A.D.E.L. – Association for Development, Education and Labour (Slovakija);

Mine Vaganti NGO (Italija);

Zajednica sportskih udruga grada Rijeke Rijecki sportski savez (Kroatija);

Remenyt a gyermekeknek kozhasznu Egyesulet (Vengrija);

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii (Lenkija);

Vilniaus kolegija (LT).                                               

Projekto tikslas: Projektas skirtas skatinti gerinti gerosios patirties mainus, „Erasmus +“ programos privalumus, rasti ir paskleisti pirmosios ir antrosios Europos sporto savaičių gerąją patirtį, skatinti dalyvavimą sporte ir fizinėje veikloje. Pagrindinis projekto  tikslas – geros praktikos kūrimas, identifikavimas, skatinimas ir dalijimasis.

Trukmė: 2016 05 01 – 2017 10 31

 

Probleminio mokymo pritaikymas rengiant veterinarijos felčerius

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: ABIVET s. à r. l.“ (Italija);

Europos kokybės centras (Bulgarija);

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara (Rumunija).

Projekto tikslas: Pritaikyti probleminio mokymo metodus rengiant veterinarijos felčerius.

Trukmė: 2014 01 09 – 2016 01 10