Bendrosios praktikos slauga

Programos aprašas
Valstybinis kodas6531GX012
VietaSveikatos priežiūros fakultetas
Studijų kryptisSlauga ir akušerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnisSveikatos mokslų profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė, 3,5 metai
Studijų apimtis kreditais210
Studijų planaiNuolatinės studijos
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 – 2022 m.
Įstojusiems 2023 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Susieti žinias apie asmens sveikatos būklę, fizinę ir socialinę aplinką grindžiant slaugą.

Vertinti žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir elgseną.

Vertinti slaugytojo vaidmenį užtikrinant paciento autonomiją, teises ir saugą.

Rinkti ir apibendrinti duomenis atliekant mokslo taikomuosius tyrimus

Taikyti įrodymais grįstą praktiką slaugos   problemoms spręsti.

Nustatyti slaugos poreikius, planuoti ir organizuoti slaugą įvairaus amžiaus ir sveikatos būklės pacientams, šeimoms, bendruomenėms.

Atlikti slaugos intervencijas įvairiose klinikinės situacijoje ir teikiant prevencines paslaugas.

Įvertinti slaugos intervencijų poreikį krizių ir nelaimių atvejais bei inicijuoti pagalbą.

Vertinti slaugos rezultatus pagal numatytus kriterijus paciento, šeimos ar bendruomenės sveikatai.

Demonstruoti asmens, ir (ar) bendruomenės sveikatos mokymą susiejant įgytas edukologijos, psichologijos ir  slaugos mokslų žinias.

Nagrinėti gyvensenos ir aplinkos rizikos veiksnių įtaką asmens, šeimos, grupės sveikatai ir įtraukti juos į sveikatos problemų valdymą.

Analizuoti slaugos kokybės valdymo procesą.

Dirbti komandoje teikiant slaugos paslaugas pacientams, šeimoms, bendruomenėms.

Demonstruoti gebėjimą bendrauti žodžiu ir raštu su svei­katos sektoriaus subjektais

Demonstruoti asmenų įvairovės ir tarpkultūrinių skirtumų pripažinimą.

Demonstruoti sveikatos priežiūros ir slaugos informacinių technologijų galimybes.

Pasirinkti tinkamus mokymosi metodus nuolatiniam mokymuisi.

Priimti sprendimus vadovaujantis  mokslu grįsta praktika.


Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Informacinės technologijos3E
Specialybės kalba3E
Bendroji slauga7E
Anatomija6E
Mikrobiologija ir aplinkos sveikata5E
Biomedicinės fizikos ir radiologijos pagrindai3E
Psichologija3E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Fiziologija3E
Gerontologija3E
Nėščiosios ir vaiko sveikatos priežiūra4E
Profesinė etika3E
Nėščiosios ir vaiko sveikatos slaugos praktika9SD
Pagyvenusio žmogaus sveikatos priežiūros praktika5SD
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 13E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Anglų kalba4E
Bendroji patologija4E
Farmakologija4E
Klinikiniai laboratoriniai ir biocheminiai tyrimai6E
Bendruomenės slauga4E
Terapinė ir geriatrinė slauga5E
Vaiko slauga3E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Terapinės slaugos praktika8SD
Geriatrinės slaugos praktika7SD
Vaiko slaugos praktika7SD
Bendruomenės slaugos praktika8SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Filosofija3E
Chirurginė slauga4E
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga4E
Psichikos sveikatos slaugos pagrindai3E
Taikomieji tyrimai ir statistika3SD
Chirurginės slaugos praktika10SD
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 23E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Teisės ir administravimo pagrindai4E
Dietetika3E
Fizinė medicina ir reabilitacija3E
Ugdymo pagrindai3SD
Psichikos sveikatos slaugos praktika9SD
Intensyviosios slaugos praktika8SD
7 semestras (30 kreditų)
Baigiamoji praktika20SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas10BD

Vertinimas*:
E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
BD – baigiamasis darbas.


Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2021 m., 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Informacinės technologijos3E
Specialybės kalba3E
Bendroji slauga7E
Anatomija6E
Mikrobiologija ir aplinkos sveikata5E
Biomedicinės fizikos ir radiologijos pagrindai3E
Psichologija3E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Fiziologija3E
Gerontologija3E
Profesinė etika3E
Anglų kalba4E
Bendrosios slaugos praktika14SD
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 13E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Nėščiosios sveikatos priežiūra3E
Bendroji patologija4E
Farmakologija4E
Klinikiniai laboratoriniai ir biocheminiai tyrimai6E
Bendruomenės slauga4E
Terapinė ir geriatrinė slauga5E
Vaiko slauga4E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Terapinės slaugos praktika6SD
Geriatrinės slaugos praktika6SD
Vaiko slaugos praktika6SD
Bendruomenės slaugos praktika6SD
Nėščiosios sveikatos priežiūros praktika6SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Filosofija3E
Chirurginė slauga4E
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga4E
Psichikos sveikatos slaugos pagrindai3E
Taikomieji tyrimai ir statistika3SD
Chirurginės slaugos praktika10SD
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 23E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Teisės ir administravimo pagrindai4E
Dietetika3E
Fizinė medicina ir reabilitacija3E
Ugdymo pagrindai3E
Psichikos sveikatos slaugos praktika9SD
Intensyviosios slaugos praktika8SD
7 semestras (30 kreditų)
Baigiamoji praktika20SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas10BD

Vertinimas*:
E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
BD – baigiamasis darbas.


Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Anglų kalba4E
Specialybės kalba3E
Bendroji slauga7E
Anatomija6E
Mikrobiologija ir aplinkos sveikata4E
Biomedicinės fizikos ir radiologijos pagrindai3E
Psichologija3E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Informacinės technologijos3E
Fiziologija3E
Gerontologija4E
Profesinė etika3E
Bendrosios slaugos praktika14SD
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 13E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Nėščiosios sveikatos priežiūra3E
Bendroji patologija4E
Farmakologija4E
Klinikiniai laboratoriniai ir biocheminiai tyrimai6E
Bendruomenės slauga4E
Terapinė ir geriatrinė slauga5E
Vaiko slauga4E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Terapinės slaugos praktika6SD
Geriatrinės slaugos praktika6SD
Vaiko slaugos praktika6SD
Bendruomenės slaugos praktika6SD
Nėščiosios sveikatos priežiūros praktika6SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Filosofija3E
Chirurginė slauga4E
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga4E
Psichikos sveikatos slaugos pagrindai3E
Taikomieji tyrimai ir statistika3SD
Chirurginės slaugos praktika10SD
Laisvai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 23E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Teisės ir administravimo pagrindai3E
Dietetika3E
Fizinė medicina ir reabilitacija3E
Ugdymo pagrindai3E
Psichikos sveikatos slaugos praktika9SD
Intensyviosios slaugos praktika9SD
7 semestras (30 kreditų)
Baigiamoji praktika20SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas10BD

Vertinimas*:
E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
BD – baigiamasis darbas.