Kineziterapija

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531GX017
Vieta Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų kryptis Reabilitacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, kineziterapeutas
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės verstis kineziterapeuto praktika įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti kineziterapijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir kineziterapeutas. Kineziterapeutas šiose įstaigose teikia kineziterapijos paslaugas visų amžiaus grupių pacientams.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m.)

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Psichologija 5 E
Anatomija ir fiziologija 7 E
Reabilitacijos pagrindai ir bioetika 4 E
Kineziologija, biomechanika 4 E
Prevencinė kineziterapija ir sveikatos mokymas 4 E
Mityba ir fizinis aktyvumas 3 E
Pažintinė praktika 3 SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anatomija ir fiziologija 4 E
Bendroji ir klinikinė patologija 3 E
Kineziologija, biomechanika 4 E
Kineziterapinis ištyrimas 5 E
Fizioterapija 5 E
Masažo technikos 6 E
Kineziterapinio ištyrimo praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Sveikatos teisė 3 E
Farmakologija 3 E
Chirurginė kineziterapija 4 E
Vidaus ligų kineziterapija 5 E
Kineziterapijos metodikos 7 E
Vidaus ligų ir chirurginės kineziterapijos praktika 5 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Taikomųjų tyrimų metodologija ir statistika 4 E
Moters sveikata ir kineziterapija 3 E
Bendruomenės ir sporto kineziterapija 4 E
Traumatologinė ir ortopedinė kineziterapija 7 E
Kineziterapijos paslaugų verslas  ir administravimas 3 E
Traumatologinės ir ortopedinės kineziterapijos praktika 6 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Neurologinė kineziterapija 7 E
Pediatrinė kineziterapija 5 E
Kineziterapija pagyvenusiems ir senyvo amžiaus asmenims 3 E
Neurologinės ir geriatrinės  kineziterapijos praktika 6 SD
Pediatrinės kineziterapijos praktika 6 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2021 m., 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Psichologija 5 E
Anatomija ir fiziologija 7 E
Reabilitacijos pagrindai ir bioetika 4 E
Kineziologija, biomechanika 4 E
Prevencinė kineziterapija ir sveikatos mokymas 4 E
Mityba ir fizinis aktyvumas 3 E
Pažintinė praktika 3 SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anatomija ir fiziologija 4 E
Bendroji ir klinikinė patologija 3 E
Kineziologija, biomechanika 4 E
Kineziterapinis ištyrimas 5 E
Fizioterapija 5 E
Manualinės technikos 6 E
Kineziterapinio ištyrimo praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Sveikatos teisė 3 E
Farmakologija 3 E
Chirurginė kineziterapija 4 E
Vidaus ligų kineziterapija 5 E
Kineziterapijos metodikos 7 E
Vidaus ligų ir chirurginės kineziterapijos praktika 5 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Taikomųjų tyrimų metodologija ir statistika 4 E
Moters sveikata ir kineziterapija 3 E
Bendruomenės ir sporto kineziterapija 4 E
Traumatologinė ir ortopedinė kineziterapija 7 E
Kineziterapijos paslaugų verslas  ir administravimas 3 E
Traumatologinės ir ortopedinės kineziterapijos praktika 6 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Neurologinė kineziterapija 7 E
Pediatrinė kineziterapija 5 E
Kineziterapija pagyvenusiems ir senyvo amžiaus asmenims 3 E
Neurologinės ir geriatrinės  kineziterapijos praktika 6 SD
Pediatrinės kineziterapijos praktika 6 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 20 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

SD – savarankiškas darbas;

BD – baigiamasis darbas.