Elektronikos inžinerija

Programos aprašas
Valstybinis kodas6531EX027
VietaElektronikos ir informatikos fakultetas
Studijų kryptisElektronikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnisInžinerijos mokslų profesinis bakalauras
SpecializacijosElektroninės sistemos
Mechatroninės sistemos
Studijų forma ir trukmėNuolatinė ir nuolatinė (sesijinė), 3,5 metų
Nuolatinė sesijinė* (trukmė 3,5 metų)
Studijų apimtis kreditais210
Studijų planaiNuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2020 – 2021 m.
Įstojusiems 2022 – 2023 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti valstybinėse ir privačiose įstaigose ir įmonėse, kuriose projektuojamos, gaminamos, diegiamos, eksploatuojamos elektroninės ir mechatroninės sistemos ir jų įranga. Absolventai galės kurti savo verslą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


Nuolatinių ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas

įstojusiems 2020 – 2021 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Užsienio kalba (anglų)3E
Fizika6E
Matematika5E
Elektrotechnika6E
Elektroninių įtaisų programavimas3SD
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika4SD
Elektronikos praktika3SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Užsienio kalba (anglų)3E
Specialybės kalba3SD
Matematika5E
Elektronika7E
Signalai ir grandinės6E
Virtualieji elektronikos instrumentai3SD
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika3SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Filosofija/ Sociologija3SD
Tikimybių teorija ir statistika3E
Analoginiai įtaisai6KP/ E
Skaitmeniniai įtaisai6KP/ E
Elektromagnetinės bangos ir antenos3E
Programavimas C kalba6SD
Elektroninių įtaisų programavimo praktika3SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Aplinkos ir žmonių sauga3SD
Mikroprocesoriai ir valdikliai6E
Skaitmeninis signalų apdorojimas3E
Matavimai ir metrologijos pagrindai3SD
Telekomunikacijų sistemos6E
Elektroninės aparatūros projektavimas ir gamyba6KP/ E
Elektroninių matavimų praktika3SD
5 semestras (24 kreditų)
Specializacija: Elektroninės sistemos
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Teisė3SD
Vadyba3E
Automatikos sistemos3E
Kompiuterių sistemos3E
Garso ir vaizdo technologijos6E
LPD 1**3SD
LPD 2**3SD
Specializacija: Mechatroninės sistemos
Teisė3SD
Vadyba3E
Automatikos sistemos3E
Kompiuterių sistemos3E
Programuojami loginiai valdikliai3E
Procesų vizualizavimas3SD
LPD 1**3SD
LPD 2**3SD
6 semestras (36 kreditų)
Specializacija: Elektroninės sistemos
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ekonomika6E
Elektroninė aparatūra ir jos techninė priežiūra6E
Saugos elektroninės sistemos3E
Elektroninių sistemų projektas3P
LPD 3**3SD
LPD 4**3SD
Profesinė praktika12A
Specializacija: Mechatroninės sistemos
Ekonomika6E
Mechatronikos sistemos6E
Robotika3E
Mechatronikos sistemų projektas3P
LPD 3**3SD
LPD 4**3SD
Profesinė praktika12A
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Baigiamoji praktika15A
Baigiamasis darbas (projektas)15BD
Laisvai pasirenkami dalykaiKreditų skaičiusVertinimas*
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Kūno kultūra 13SD
Kūno kultūra 23SD
Profesinė anglų kalba (C1)3SD
Profesinė anglų kalba (C2)3SD
Vokiečių kalba 13SD
Vokiečių kalba 23SD
Profesinė etika3SD
Kultūros istorija3SD
Komunikavimo pagrindai3SD
Iškalba3SD
Studijų krypties dalykai
Marketingas3SD
Kokybės vadyba3SD
Taikomųjų tyrimų metodologija3SD
Mikrobangų technika3SD
Apskaitos pagrindai3SD
Kompiuterių tinklai3SD
Judriojo ryšio tinklai3SD
PID reguliatoriai3SD
Matavimų automatizavimo sistema LabView3SD
MATLAB elektronikoje3SD
Skaitmeniniai signalų procesoriai (DSP)3SD
Operacinės sistemos3SD
Projektų valdymas3SD
Lazerių technologijos3SD
Automobilių elektronikos sistemos3SD

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. *Vertinimas:
E – egzaminas;
A – ataskaita;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
BD – baigiamasis darbas;
LPD – laisvai pasirenkama dalykas.

Nuolatinių studijų planas

Nuolatinių (sesijinių) studijų planas*

 (* gali būti sudaryta galimybė studijuoti hibridiniu būdu, prisijungiant per nuotolį į auditorijoje vykstančias paskaitas)

(įstojusiems 2022 – 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Anglų kalba 13E
Fizika6E
Matematika5E
Elektrotechnika6E
Elektroninių įtaisų programavimas3SD
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika4SD
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika3SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Anglų kalba 23E
Specialybės kalba3SD
Matematika5E
Elektronika7E
Signalai ir grandinės6E
Virtualieji elektronikos instrumentai3SD
Elektronikos praktika3SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Filosofija/Sociologija3SD
Tikimybių teorija ir statistika3E
Analoginiai įtaisai6E (+KP)
Skaitmeniniai įtaisai6E (+KP)
Elektromagnetinės bangos ir antenos3E
Programavimas C kalba6SD
Elektroninių įtaisų programavimo praktika3SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Aplinkos ir žmonių sauga3SD
Mikroprocesoriai ir valdikliai6E
Skaitmeninis signalų apdorojimas3E
Matavimai ir metrologijos pagrindai3SD
Telekomunikacijų sistemos6E
Elektroninės aparatūros projektavimas ir gamyba6E (+KP)
Elektroninių matavimų praktika3SD
Specializacija: Elektroninės sistemos
5 semestras (24 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Teisė3SD
Vadyba3E
Automatikos sistemos3E
Kompiuterių sistemos3E
Garso ir vaizdo technologijos6E
Laisvai pasirenkamas dalykas 13SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 23SD
6 semestras (33 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Ekonomika6E
Dirbtinis intelektas elektroninėse sistemose6E
Įterptinės sistemos3E
Elektroninių sistemų projektas3SD (+KP)
Profesinė praktika12SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 33SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 43SD
Specializacija: Mechatroninės sistemos
5 semestras (27 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Teisė3SD
Vadyba3E
Automatikos sistemos3E
Kompiuterių sistemos3E
Programuojami loginiai valdikliai3E
Procesų vizualizavimas3SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 13SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 23SD
6 semestras (33 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Ekonomika6E
Mechatronikos sistemos6E
Robotika3E
Mechtronikos sistemų projektas3SD (+KP)
Profesinė praktika12SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 33SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 43SD
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Baigiamoji praktika15SD
Baigiamasis darbas15BP

Vertinimas**:
E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas
BP – baigiamasis projektas.