Elektronikos inžinerija

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531EX027
Vieta Elektronikos ir informatikos fakultetas
Studijų kryptis Elektronikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Specializacijos Elektroninės sistemos
Mechatroninės sistemos
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė ir nuolatinė (sesijinė), 3,5 metų
Nuolatinė sesijinė* (trukmė 3,5 metų)
Studijų apimtis kreditais 210
Studijų planai Nuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2019 – 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti valstybinėse ir privačiose įstaigose ir įmonėse, kuriose projektuojamos, gaminamos, diegiamos, eksploatuojamos elektroninės ir mechatroninės sistemos ir jų įranga. Absolventai galės kurti savo verslą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


Nuolatinių ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas

įstojusiems 2019 – 2021 m.

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų) 3 E
Fizika 6 E
Matematika 5 E
Elektrotechnika 6 E
Elektroninių įtaisų programavimas 3 SD
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 4 SD
Elektronikos praktika 3 SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų) 3 E
Specialybės kalba 3 SD
Matematika 5 E
Elektronika 7 E
Signalai ir grandinės 6 E
Virtualieji elektronikos instrumentai 3 SD
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija/ Sociologija 3 SD
Tikimybių teorija ir statistika 3 E
Analoginiai įtaisai 6 KP/ E
Skaitmeniniai įtaisai 6 KP/ E
Elektromagnetinės bangos ir antenos 3 E
Programavimas C kalba 6 SD
Elektroninių įtaisų programavimo praktika 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
Mikroprocesoriai ir valdikliai 6 E
Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 E
Matavimai ir metrologijos pagrindai 3 SD
Telekomunikacijų sistemos 6 E
Elektroninės aparatūros projektavimas ir gamyba 6 KP/ E
Elektroninių matavimų praktika 3 SD
5 semestras (24 kreditų)
Specializacija: Elektroninės sistemos
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Vadyba 3 E
Automatikos sistemos 3 E
Kompiuterių sistemos 3 E
Garso ir vaizdo technologijos 6 E
LPD 1** 3 SD
LPD 2** 3 SD
Specializacija: Mechatroninės sistemos
Teisė 3 SD
Vadyba 3 E
Automatikos sistemos 3 E
Kompiuterių sistemos 3 E
Programuojami loginiai valdikliai 3 E
Procesų vizualizavimas 3 SD
LPD 1** 3 SD
LPD 2** 3 SD
6 semestras (36 kreditų)
Specializacija: Elektroninės sistemos
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 6 E
Elektroninė aparatūra ir jos techninė priežiūra 6 E
Saugos elektroninės sistemos 3 E
Elektroninių sistemų projektas 3 P
LPD 3** 3 SD
LPD 4** 3 SD
Profesinė praktika 12 A
Specializacija: Mechatroninės sistemos
Ekonomika 6 E
Mechatronikos sistemos 6 E
Robotika 3 E
Mechatronikos sistemų projektas 3 P
LPD 3** 3 SD
LPD 4** 3 SD
Profesinė praktika 12 A
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 A
Baigiamasis darbas (projektas) 15 BD
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Kūno kultūra 1 3 SD
Kūno kultūra 2 3 SD
Profesinė anglų kalba (C1) 3 SD
Profesinė anglų kalba (C2) 3 SD
Vokiečių kalba 1 3 SD
Vokiečių kalba 2 3 SD
Profesinė etika 3 SD
Kultūros istorija 3 SD
Komunikavimo pagrindai 3 SD
Iškalba 3 SD
Studijų krypties dalykai
Marketingas 3 SD
Kokybės vadyba 3 SD
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 SD
Mikrobangų technika 3 SD
Apskaitos pagrindai 3 SD
Kompiuterių tinklai 3 SD
Judriojo ryšio tinklai 3 SD
PID reguliatoriai 3 SD
Matavimų automatizavimo sistema LabView 3 SD
MATLAB elektronikoje 3 SD
Skaitmeniniai signalų procesoriai (DSP) 3 SD
Operacinės sistemos 3 SD
Projektų valdymas 3 SD
Lazerių technologijos 3 SD
Automobilių elektronikos sistemos 3 SD

 

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. *Vertinimas:
E – egzaminas;
A – ataskaita;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
BD – baigiamasis darbas;
LPD – laisvai pasirenkama dalykas.

Nuolatinių studijų planas

Nuolatinių (sesijinių) studijų planas*

 (* gali būti sudaryta galimybė studijuoti hibridiniu būdu, prisijungiant per nuotolį į auditorijoje vykstančias paskaitas)

(įstojusiems 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Anglų kalba 13E
Fizika6E
Matematika5E
Elektrotechnika6E
Elektroninių įtaisų programavimas3SD
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika4SD
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika3SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Anglų kalba 23E
Specialybės kalba3SD
Matematika5E
Elektronika7E
Signalai ir grandinės6E
Virtualieji elektronikos instrumentai3SD
Elektronikos praktika3SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Filosofija/Sociologija3SD
Tikimybių teorija ir statistika3E
Analoginiai įtaisai6E (+KP)
Skaitmeniniai įtaisai6E (+KP)
Elektromagnetinės bangos ir antenos3E
Programavimas C kalba6SD
Elektroninių įtaisų programavimo praktika3SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Aplinkos ir žmonių sauga3SD
Mikroprocesoriai ir valdikliai6E
Skaitmeninis signalų apdorojimas3E
Matavimai ir metrologijos pagrindai3SD
Telekomunikacijų sistemos6E
Elektroninės aparatūros projektavimas ir gamyba6E (+KP)
Elektroninių matavimų praktika3SD
Specializacija: Elektroninės sistemos
5 semestras (24 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Teisė3SD
Vadyba3E
Automatikos sistemos3E
Kompiuterių sistemos3E
Garso ir vaizdo technologijos6E
Laisvai pasirenkamas dalykas 13SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 23SD
6 semestras (33 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Ekonomika6E
Dirbtinis intelektas elektroninėse sistemose6E
Įterptinės sistemos3E
Elektroninių sistemų projektas3SD (+KP)
Profesinė praktika12SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 33SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 43SD
Specializacija: Mechatroninės sistemos
5 semestras (27 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Teisė3SD
Vadyba3E
Automatikos sistemos3E
Kompiuterių sistemos3E
Programuojami loginiai valdikliai3E
Procesų vizualizavimas3SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 13SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 23SD
6 semestras (33 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Ekonomika6E
Mechatronikos sistemos6E
Robotika3E
Mechtronikos sistemų projektas3SD (+KP)
Profesinė praktika12SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 33SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 43SD
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas**
Baigiamoji praktika15SD
Baigiamasis darbas15BP

Vertinimas**:

E – egzaminas;

SD – savarankiškas darbas;

KP – kursinis projektas

BP – baigiamasis projektas.

………………………………