Studijų įmokos

Paslaugų, vykdant tiesiogiai nesusijusias su studijų programos įgyvendinimu veiklos rūšis, kainos pdf

Įmoka už pakartotinį atsiskaitymą lygi 30 eurų (patvirtinta Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2023 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. AT N-5).

Vadovaujantis Kolegijos studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu (patvirtintą Akademinės tarybos 2022 m. gegužės 18 d. nutarimu ATN-8) galimas studijų kainos dydžio ar termino keitimas (atleidimas, mažinimas ar mokėjimas dalimis):