Darbo taryba

Vilniaus kolegijos Darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus Vilniaus kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas.

Darbo tarybos el. p. darbotaryba@viko.lt

Darbo tarybos sudėtis:

Darbo tarybos pirmininkas

Marius Brazdauskas
Verslo vadybos fakultetas
Turizmo katedra
lektorius
tel. 8 699 94554
el. p. m.brazdauskas@vvf.viko.lt
Darbo tarybos sekretorius

Rasa Burneikienė
Agrotechnologijų fakultetas
Raštinės vedėja
el. p.  r.burneikiene@atf.viko.lt
mob. tel. nr. 8 640 41782


Darbo tarybos nariai:

Andrius Noreika
Vilniaus kolegijos administracija
Studijų tarnybos akademinės informacijos vadybininkas
el. p. a.noreika@viko.lt
mob. tel. nr. 8 640 85585
Inga Kežutienė
Vilniaus kolegijos administracija
Finansų ir apskaitos skyriaus
Vyresnioji finansininkė
el. p. i.kezutiene@viko.lt
mob. tel. nr. 8 682 42289

Dainius Savulionis
Elektronikos ir informatikos fakultetas
Programinės įrangos katedros
lektorius
el. p. d.savulionis@eif.viko.lt


Dainora Gedvilaitė
Ekonomikos fakultetas
Finansų katedra
docentė

Dalia Prūsaitienė
Ekonomikos fakultetas
Ekonomikos katedra
lektorė
el.p. d.prusaitiene@ekf.viko.lt

Diana Žėkienė
Sveikatos priežiūros fakultetas
Grožio terapijos katedra
lektorė

Vaidotas Matutis
Elektronikos ir informatikos fakultetas
Kompiuterių inžinerijos katedra
lektorius

Rasa Miakinkovienė

Agrotechnologijų fakultetas
Studijų skyriaus vedėja
Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra
lektorė
el. p. r.miakinkoviene@atf.viko.lt
mob. tel. nr. 8 640 41804

Sigita Kasiliauskienė
Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Mados dizaino katedra
lektorė
el. p.: s.kasiliauskiene@mtf.viko.lt

Kolegijos Darbo tarybos 3 m. kadencija prasidėjo 2021 m. sausio 21 d.

Darbo tarybos veiklos reglamentas 


Darbo tarybos posėdžių protokolai:

Protokolas Nr. 2 
Protokolas Nr. 3 
Protokolas Nr. 4 
Protokolas Nr. 5 
Protokolas Nr. 6 
2019 03 28 Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 7
Protokolas Nr. 8 
2019 09 26 d. Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr.9
2020 01 23 d. Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr.10 
2020 10 30 d. Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr.11 
2021 01 21 VK Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 12
2021 03 25 VK Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 13. 
2021 06 14 VK Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 14
2021 10 07 VK Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 15
2021 12 21 VK Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 16
2022 04 05 d. Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr.17 (Protokolas Nr.17, 2 lapas
2022 06 22 d. Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr.18
2022 10 05 d. Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 19
2022 11 07 Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 20
2022 11 14 Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 21
2022 12 15 Vilniaus kolegijos ir Darbo tarybos konsultacijos protokolas. 2022 12 15 konsultacijos protokolo 6 psl.
2023 04 20 VK Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 22
2023 06 22 VK Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 23
2023 09 28 VK Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 24

Veiklos ataskaitos:

Vilniaus kolegijos Darbo tarybos 2018 metų veiklos ataskaita 
Vilniaus kolegijos Darbo tarybos 2019 metų veiklos ataskaita 

Vilniaus kolegijos Darbo tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos
Vilniaus kolegijos Darbo tarybos 2022 metų veiklos ataskaita