Pradinio ugdymo pedagogika

Programos aprašas
Valstybinis kodas6531MX002
VietaPedagogikos fakultetas
Studijų kryptisM01 Pedagogika
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnisUgdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė, 3 metai   Ištęstinė, 4 metai
Studijų apimtis kreditais180
Studijų planaiNuolatinės studijos
Įstojusiems 2020 m.  
Nuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2021 m. – 2022 m.  
Nuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2023 m.
Ištęstinės studijos
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti visų tipų bendrojo ugdymo mokyklose pradinių klasių mokytojais ar pedagogais pagal pasirinktą specializaciją.

Socialiniai partneriai:

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla; Vilniaus Tuskulėnų gimnazija; Vilniaus inžinerijos licėjus; Vilniaus Šiaurės licėjus; Vilniaus Filaretų pradinė mokykla; Karalienės Mortos mokykla; Jono Pauliaus II progimnazija; Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla; Gabijos gimnazija.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų.6P
Specialybės kalba3P
Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai5E
Bendroji ir socialinė psichologija5E
IKT taikymas pradinėje mokykloje4E
Studijų įvadas3P
Pasaulio pažinimo didaktika4P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos5E
Raidos ir pedagoginė  psichologija5E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika I4P
Lietuvių kalbos didaktika6P
Matematikos didaktika3E
Pasaulio pažinimo didaktika4E
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Lietuvių kalba3P
Verslumo pagrindai3P
Šokio studija3P
Streso valdymas3P
Visuomenes sveikata3P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Inkliuzinis ugdymas4E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika II6P
Lietuvių kalbos didaktika6E
Matematikos didaktika3E
Etikos didaktika4E
Alternatyviai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ugdymo projektų vadyba4P
Neformalusis ugdymas4P
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Bendroji kūno kultūra3P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)3P
Reflektyvioji pedagogika3P
Muzikavimo studija3P
Konfliktų valdymas3P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ugdymo sistemos ir filosofija3E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui8P
Dailės ir technologijų didaktika3P
SpecializacijosKreditų skaičiusVertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)  
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas5E
Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas5E
Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko kompetencijų vertinimas3P
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)  
Užsienio kalbos didaktika I5E
Užsienio kalbos didaktika II5E
Užsienio kalbos didaktika III3P
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Viešas kalbėjimas3P
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese3P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai3P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų)3P
Mediacijos pagrindai3P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vaiko sveikatos ugdymas5E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui6P
Andragogikos ir familistikos pagrindai4P
Dailės ir technologių didaktika3P
Muzikos didaktika4E
SpecializacijosKreditų skaičiusVertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)  
Specializacijos praktika5P
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)  
Specializacijos praktika5P
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Konfliktų valdymas3P
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas3P
Projektų rengimas ir įgyvendinimas3P
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai3P
Šokio studija3P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Pedagoginės praktikos: Savarankiška pedagoginė praktika6P
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas3P
Fizinio ugdymo didaktika3P
Baigiamasis darbas9BD
Alternatyviai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisė, švietimo politika)3E
Švietimo  lyderystė3E
Vaiko tarpkultūrinis ugdymas3E
Vaiko socialinis ugdymas3E
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Karjeros planavimas3P
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės3P
Koučingas (ugdomasis vadovavimas)3P
Menų terapija3P
Probleminis mokymasis3P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas;
BD – baigiamasis darbas.


Nuolatinių ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas

(įstojusiems 2021 m. – 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų.6P
Specialybės kalba3P
Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai5E
Bendroji ir socialinė psichologija5E
IKT taikymas pradinėje mokykloje4E
Studijų įvadas3P
Pasaulio pažinimo didaktika4P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos5E
Raidos ir pedagoginė  psichologija5E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika I4P
Lietuvių kalbos didaktika6P
Matematikos didaktika3E
Pasaulio pažinimo didaktika4E
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD 1**3P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Inkliuzinis ugdymas4E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika II6P
Lietuvių kalbos didaktika6E
Matematikos didaktika3E
Etikos didaktika4E
Alternatyviai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ugdymo projektų vadyba4P
Neformalusis ugdymas4P
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD 2**3P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ugdymo sistemos ir filosofija3E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui8P
Dailės ir technologijų didaktika3P
SpecializacijosKreditų skaičiusVertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)  
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas5E
Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas5E
Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko kompetencijų vertinimas3P
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)  
Užsienio kalbos didaktika I5E
Užsienio kalbos didaktika II5E
Užsienio kalbos didaktika III3P
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD 3**3P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vaiko sveikatos ugdymas5E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui6P
Andragogikos ir familistikos pagrindai4P
Dailės ir technologių didaktika3P
Muzikos didaktika4E
SpecializacijosKreditų skaičiusVertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)  
Specializacijos praktika5P
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)  
Specializacijos praktika5P
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD 4**3P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Pedagoginės praktikos: Savarankiška pedagoginė praktika6P
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas3P
Fizinio ugdymo didaktika3P
Baigiamasis darbas9BD
Alternatyviai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisė, švietimo politika)3E
Švietimo  lyderystė3E
Vaiko tarpkultūrinis ugdymas3E
Vaiko socialinis ugdymas3E
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD 5**3P
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Civilinė ir darbo sauga3E
Socialinė reabilitacija ir integracija4E
Mediacijos įvadas4P
Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje4P
Vadyba ir lyderystė3P
Baigiamasis darbas9BD
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD 5**3P
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Lietuvių kalba3P
Verslumo pagrindai3P
Streso valdymas3P
Užsienio kalba: anglų, rusų, vokiečių3P
Viešasis kalbėjimas3P
Visuomenės sveikata3P
Bendroji kūno kultūra3P
Reflektyvioji pedagogika3P
Konfliktų valdymas3P
Šiuolaikinių renginių organizavimas3P
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese3P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai3P
Mąstymo ugdymas(is) šachmatais3P
Mediacijos pagrindai3P
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas3P
Istorijų pasakojimas3P
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai3P
Šokio studija3P
Olimpizmas3P
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės3P
Menų terapija3P
Bioetika3P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas;
BD – baigiamasis darbas.


Nuolatinių ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas

(įstojusiems 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų.6Pr
Specialybės kalba3Pr
Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai5E
Bendroji ir socialinė psichologija5E
Gamtos mokslų didaktika4E
Studijų įvadas3Pr
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika I4Pr
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos5E
Raidos ir pedagoginė  psichologija5E
Informatika pradiniame ugdyme4Pr
Lietuvių kalbos ir literatūros didaktika6Pr
Visuomeninio ugdymo didaktika4E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika II6P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Įtraukusis ugdymas4E
Lietuvių kalbos ir literatūros didaktika6E
Neformalusis ugdymas4Pr
Matematikos didaktika3Pr
Etikos didaktika4E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui6Pr
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD3Pr
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ugdymo sistemos ir filosofija3Pr
Matematikos didaktika3E
Dailės ir taikomųjų technologijų didaktika3Pr
SpecializacijosKreditų skaičiusVertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)  
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas5E
Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas5E
Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko kompetencijų vertinimas3Pr
Specializacijos praktika5Pr
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)  
Užsienio kalbos didaktika I5E
Užsienio kalbos didaktika II5E
Užsienio kalbos didaktika III3Pr
Specializacijos praktika5Pr
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD3Pr
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vaiko sveikatos ugdymas5E
Andragogikos ir familistikos pagrindai4Pr
Muzikos didaktika4E
Vaiko tarpkultūrinis ugdymas4E
Profesinės veiklos tyrimai4Pr
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui6Pr
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD3Pr
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Technologinis ugdymas3E
Fizinio ugdymo didaktika3Pr
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas3Pr
Pedagoginės praktikos: Savarankiška pedagoginė praktika6Pr
Baigiamasis darbas (projektas)9Pr
Alternatyviai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisė, švietimo politika)3E
Švietimo  lyderystė3E
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
LPD3Pr
Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo:Kreditų skaičiusVertinimas*
Lietuvių kalba3Pr
Verslumo pagrindai3Pr
Streso valdymas3Pr
Užsienio kalba (anglų)3Pr
Viešasis kalbėjimas3Pr
Reflektyvioji pedagogika3Pr
Konfliktų valdymas3Pr
Šiuolaikinių renginių organizavimas3Pr
Skaitmeniniai žaidimai3Pr
Lietuvių gestų kalbos pagrindai3Pr
Mąstymo ugdymas(is) šachmatais3Pr
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas3Pr
Istorijų pasakojimas3Pr
Tiriamojo darbo rašymas3Pr
Šokio studija3Pr
Saviraiškos studija3Pr
Olimpizmas3Pr
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės3Pr
Svekatingumas ir fizinis aktyvumas3Pr
Bioetika3Pr
Nesmurtinės komunikacijos metodų taikymas3Pr
Žmogaus teisės interneto socialiniuose tinkluose3Pr
Profesinis perdegimas ir įveikos strategijos3Pr
Vaikų, turinčių sensorinės integracijos sutrikimų, ugdymas(is)3Pr
Etnokultūra3Pr

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
Pr – projektas;
BD – baigiamasis darbas.


Ištęstinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Studijų įvadas3P
Edukologija ir edukacinių tyrimų pagrindai5E
Bendroji ir socialinė psichologija5E
IKT taikymas pradinėje mokykloje4E
Matematikos didaktika6P
2 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Raidos ir pedagoginė psichologija5E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika I4P
Lietuvių kalbos didaktika6P
Pasaulio pažinimo didaktika4P
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Lietuvių kalba3P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų)3P
Verslumo pagrindai3P
Visuomenės sveikata3P
Šokio studija3P
3 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Inkliuzinis ugdymas4E
Pedagoginės praktikos: Pedagogo asistento praktika II6P
Lietuvių kalbos didaktika6E
Pasaulio pažinimo didaktika4E
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Bendroji kūno kultūra3P
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų)6P
Reflktyvioji pedagogika3P
Muzikavimo studija3P
Konfliktų valdymas3P
4 semestras (22 kreditai)  
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų)6P
Specialybės kalba3P
Šiuolaikinio mokymo (si) strategijos5E
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui8P
5 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Dailės ir technologijų didaktika3P
Fizinio ugdymo didaktika3P
Alternatyviai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ugdymo projektų vadyba4P
Neformalusis ugdymas4P
SpecializacijosKreditų skaičiusVertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)  
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas5E
Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas5E
Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas (II alternatyva)  
Užsienio kalbos didaktika I5E
Užsienio kalbos didaktika II5E
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Viešas kalbėjimas3P
Skaitmeniniai žaidimai  ugdymo(si) procese3P
Streso valdymas3P
Lietuvių gestų kalbos pagrindai3P
Mediacijos pagrindai3P
6 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Dailės ir technologijų didaktika3P
Muzikos didaktika4E
Etikos didaktika4E
SpecializacijosKreditų skaičiusVertinimas*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva)  
Priešmokyklinio ugdymo (si) procesas ir vaiko pasiekimų vertinimas3P
Specializacijos praktika5P
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas (II alternatyva)  
Užsienio kalbos didaktika III3P
Specializacijos praktika5P
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Konfliktų valdymas3P
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas3P
Probleminis mokymasis3P
Projektų rengimas ir įgyvendinimas3P
Šokio studija3P
7 semestras (23 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Pedagoginės praktikos: Pedagoginė praktika globojant mentoriui6P
Vaiko sveikatos ugdymas5E
Ugdymo sistemos ir filosofija3E
Alternatyviai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vaiko gerovės politika (vaiko ir šeimos teisės, švietimo politika)3E
Švietimo lyderystė3E
Alternatyviai pasirenkamas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Vaiko tarpkultūrinis ugdymas3E
Vaiko socialinis ugdymas3E
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Karjeros planavimas3P
Kūrybinio mąstymo dirbtuvės3P
Koučingas (ugdomasis vadovavimas)3P
Menų terapija3P
Tiriamojo darbo rašymo pagrindai3P
8 semestras (22 kreditai)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Pedagoginės praktikos: Savarankiška pedagoginė praktika6P
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas3P
Andragogikos ir familistikos pagrindai4P
Baigiamasis darbas9BD

 Sutartinis žymėjimas:
 E – egzaminas;
 P – projektas;
BD – baigiamasis darbas.