Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

Vilniaus kolegija viešuosius pirkimus organizuoja pagal Lietuvoje galiojantį viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, siekdama sudaryti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis bei racionalaus lėšų panaudojimo.

Informacija apie Vilniaus kolegijos viešuosius pirkimus:

2017 m. planuojami viešieji pirkimai

Vilniaus kolegijos skelbiami pirkimai

Vilniaus kolegijos pirkimo sutartys

Vilniaus kolegijos Viešųjų pirkimų ataskaitos

Naudingos nuorodos:
Viešųjų pirkimų tarnyba
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas (žiūrėti aktualią redakciją)