Radiologija

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531GX018
Vieta Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų kryptis Medicinos technologijos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigų radiologinės diagnostikos skyriuose, atliekančiuose rentgeno, magnetinio rezonanso, angiografijos, ultragarso, branduolinės medicinos („Gama“ kameros), tomografijos, intervencinės radiologijos, intervencinės kardiologijos ir kitus radiologinės diagnostikos tyrimus bei ligoninėse, atliekančiose onkologinių pacientų spindulinę terapiją.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės  technologijos 5 E
Radiologijos įvadas 4 E
Anatomija 6 E
Genetika 3 E
Fiziologija 3 E
Radiacinė sauga 5 E
Medicinos fizika 4 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anglų kalba 4 E
Taikomoji anatomija 4 E
Patologinė anatomija ir fiziologija 3 E
Slaugos technikos teorija ir praktika 5 E
Konvencinė radiologija 5 E
Farmakologija 3 E
Rentgeno diagnostikos praktika 6 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biochemija 3 E
Klinikinė patologija 5 E
Branduolinė medicina 3 E
Klinikinė radiologija ir radiologinių vaizdų technologijos 7 E
Kompiuterinė tomografija 6 E
Sveikatos teisė ir bioetika 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 E
Spindulinė terapija ir radiobiologija 6 E
Specialieji radiologiniai tyrimai 6 E
Spindulinės terapijos praktika 3 SD
Mamografijos praktika 3 SD
Kompiuterinės tomografijos ir branduolinės medicinos praktika 6 SD
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Psichologija 5 E
Kokybės vadyba 4 E
Visuomenės sveikata 3 E
Magnetinio rezonanso tomografija ir ultragarsinė diagnostika 6 E
Taikomieji tyrimai ir statistika 6 E
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Magnetinio rezonanso tomografijos praktika 6 SD
Baigiamoji praktika 14 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2021 m., 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anglų kalba 4 E
Radiologijos įvadas 4 E
Anatomija 6 E
Genetika 3 E
Fiziologija 3 E
Radiacinė sauga 6 E
Medicinos fizika 4 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės  technologijos 4 E
Taikomoji anatomija 4 E
Patologinė anatomija ir fiziologija 3 E
Slaugos technikos teorija ir praktika 5 E
Konvencinė radiologija 5 E
Farmakologija 3 E
Rentgeno diagnostikos praktika 6 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biochemija 3 E
Klinikinė patologija 5 E
Branduolinė medicina 3 E
Klinikinė radiologija ir radiologinių vaizdų technologijos 7 E
Kompiuterinė tomografija 6 E
Sveikatos teisė ir bioetika 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 E
Spindulinė terapija ir radiobiologija 6 E
Specialieji radiologiniai tyrimai 6 E
Spindulinės terapijos praktika 3 SD
Mamografijos praktika 3 SD
Kompiuterinės tomografijos ir branduolinės medicinos praktika 6 SD
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Psichologija 5 E
Kokybės vadyba 4 E
Visuomenės sveikata 3 E
Magnetinio rezonanso tomografija ir ultragarsinė diagnostika 6 E
Taikomieji tyrimai ir statistika 6 E
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Magnetinio rezonanso tomografijos praktika 6 SD
Baigiamoji praktika 14 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

SD – savarankiškas darbas;

BD – baigiamasis darbas.