Akademinė taryba

Akademinė taryba yra aukščiausioji kolegijos akademinės savivaldos institucija. Įsigalioję jos nutarimai privalomi visiems kolegijos dėstytojams, kitiems darbuotojams ir studentams.

Akademinės tarybos pirmininkė

Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė

Akademinės tarybos pirmininkės pavaduotoja

Dr. Loreta Savulionienė, EIF docentė

Akademinės tarybos nariai

 1. Jurgita Lazdauskienė, ATF lektorė;
 2. Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė;
 3. Dr. Gražina Palaitytė, ATF docentė;
 4. Dr. Loreta Savulionienė, EIF docentė;
 5. Justinas Zailskas, EIF lektorius;
 6. Aliona Kirdeikienė, EIF lektorė;
 7. Dr. Aušra Liučvaitienė, EKF docentė;
 8. Inga Pašiušienė, EKF lektorė;
 9. Gitana Mečėjienė, EKF lektorė;
 10. Jūratė Zakarienė, EKF lektorė;
 11. Dr. Birutė Žygaitienė, MTF profesorė;
 12. Silvija Grušnienė, MTF lektorė;
 13. Lina Pečiulienė , PDF lektorė;
 14. Dr. Dalia Kačinaitė – Vrubliauskienė, PDF docentė;
 15. Inga Bertašienė, PDF lektorė;
 16. Birutė Gostevičienė, SPF, lektorė;
 17. Dr. Milda Žukauskienė, SPF docentė;
 18. Dr. Jurgita Kazlauskienė, SPF docentė;
 19. Nida Mačerauskienė, VVF lektorė;
 20. Dr. Margarita Išoraitė, VVF docentė;
 21. Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė , VVF lektorė;
 22. Mindaugas Rutalė, ATF studentas;
 23. Tomas Gasiūnas, EIF studentas;
 24. Greta Gataveckaitė, EKF studentė;
 25. Eglė Dorelytė, MTF studentė;
 26. Mantas Janušauskas, PDF studentas;
 27. Kornelija Stasiūnaitė, SPF studentė;
 28. Liana Hovhannisyan, VVF studentė;
 29. Dr. Žymantė Jankauskienė, direktorė;
 30. Rita Liepuonienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms;
 31. Dr. Nijolė Zinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei.

Akademinės tarybos darbo reglamentaspdf

Akademinės tarybos 2022 m. ataskaita pdf

Akademinės tarybos 2021 m. ataskaita pdf

Akademinės tarybos 2020 m. ataskaita pdf

Akademinės tarybos 2019 m. ataskaita pdf

Akademinės tarybos 2018 m. ataskaitapdf

Akademinės tarybos komisijos

STUDIJŲ KOMITETAS
Studijų komiteto pirmininkė – Jūratė Zakarienė

1. dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė, PDF docentė;
2. Aliona Kirdeikienė, EIF lektorė;
3. Rita Liepuonienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms;
4. Nida Mačerauskienė, VVF lektorė;
5. Jūratė Zakarienė, EKF lektorė;
6. dr. Gražina Palaitytė, ATF docentė;
7. dr. Birutė Žygaitienė, MTF profesorė;
8. dr. Milda Žukauskienė, SPF docentė;
9. Mindaugas Rutalė, ATF studentas.

STUDIJŲ KOMITETO DARBO REGLAMENTASpdf

KOKYBĖS KOMITETAS
Kokybės komiteto pirmininkė  – dr. Aušra Liučvaitienė

1. Inga Bertašienė, PDF lektorė;
2. Silvija Grušnienė, MTF lektorė;
3. dr. Jurgita Kazlauskienė, SPF docentė;
4. Justinas Zailskas, EIF lektorius;
5. Jurgita Lazdauskienė, ATF lektorė;
6. dr. Aušra Liučvaitienė, EKF docentė;
7. Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė, VVF lektorė;
8. Smiltė Kozlovaitė, VVF studentė;
9. Rimgailė Bloznelytė, MTF studentė.

KOKYBĖS KOMITETO DARBO REGLAMENTAS pdf

Akademinės tarybos posėdžių planas

Akademinės tarybos nutarimai