Leidyba

Nauji Vilniaus kolegijos leidiniai.  Knygas galite įsigyti internetu www.skaityk.lt

11

Gintautas Indriūnas

 

TURIZMO PLANAVIMAS (nota bene). Mokomoji knyga, Vilnius:
Vilniaus kolegija, 2015. – 185 p.

Mokomosios knygos „Turizmo planavimas (nota bene)“ paskirtis – supažindinti turizmo mokymo proceso dalyvius – dėstytojus ir studentus – su turizmo ir turizmo kategorijų sampratomis, turizmo planavimo, turizmo darnios plėtros ypatumais, apžvelgti turizmo plėtros galimybių ir išteklių vertinimo principus ir turizmo informacijos reikšmę turizmo veiklai ir planavimui. Ši knyga gali būti naudojama administruojant (planuojant) turizmo sektoriaus veiklą savivaldybėse

 

DR. PUMPUTIENĖ I., PROF. DR. BIZIULEVIČIENĖ G. ANTIKŪNŲ ĮVAIROVĖ IR PRAKTINIS PRITAIKYMAS. Metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2015. – 52 p.

Knygos pradžioje supažindinama su bendrais antikūnų molekulės struktūros ypatumais ir funkcijomis. Atskirose dalyse aptariamos skirtingų klasių imunoglobulinų struktūra ir savybės, antikūnų gamyba organizme, antikūnų rūšys (jų gavimas ir naudojimas) ir pagrindiniai metodai, kuriuose naudojami antikūnai.
Leidinys skirtas biomedicinos mokslus studijuojantiems studentams, laboratorijų darbuotojams ir visiems besidomintiems imunologija.

 

Mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų neteisinių specialybių studentams
PAŽINTIS SU MIUZIKLU. Mokomoji knyga, 2013. 344p. ISBN 978-609-436-028-2

2014061301

Knygos sudarytoja Monika Valkūnaitė.

Daugelis girdėjo ir žiūrėjo amerikiečių miuziklus Sound of Music (liet. „Muzikos garsai“), West Side Story (liet. „Vestsaido istorija“), My Fair Lady (liet. „Mano puikioji ledi“); jei ne tuomet tikrai atsiras mačiusių lietuviškus „Ugnies medžioklę su varovais“ ar „Velnio nuotaką“. Neretai galima išgirsti net gatvės praeivį, niūniuojantį žinomų miuziklų dainas, kurios skamba įvairiuose renginiuose ir dažnai įtraukiamos į populiarių dainininkų bei džiazo atlikėjų repertuarą.

Deja, Lietuvoje miuziklo tradicijų beveik nėra. Nors pastaruoju metu vis daugiau žmonių domisi šiuo spalvingu ir energingu scenos žanru, dar sunku rasti informacijos lietuvių kalba; galima aptikti tik pavienius straipsnius ar mokyklinius referatus, bet rimtesnių studijų nėra.

Vilniaus Kolegijos išleistoje mokomojoje knygoje pateikiama rašytinė medžiaga apie miuziklą, jo priešistorę, raidą bei sudedamąsias dalis; apžvelgiamos su miuziklu susijusios meno formos: šokis, muzika bei teatras;  paminimos ryškesnės, miuziklą veikusios asmenybes: kompozitoriai, choreografai, režisieriai bei aktoriai.  Ji skirta studijuojantiems pramoginį scenos meną bei muzikinį teatrą, taip pat visiems, besidomintiems muzikiniu teatru.

Knygą galite įsigyti internetu www.skaityk.lt