Tyrėjų grupių mokslo kryptyse koordinatoriai, jų kontaktai

VILNIAUS KOLEGIJA

Tyrėjų grupių mokslo kryptyse koordinatoriai, jų kontaktai

 

Eil. Nr. Mokslo kryptis Tyrėjų grupės koordinatorius Kontaktai
1. AGRONOMIJA A 001 dr. Gražina Palaitytė g.palaityte@atf.viko.lt
Mokslo laboratorija Nijolė Ružienė n.ruziene@atf.viko.lt
2. VETERINARIJA A 002 dr. Virginija Jarulė v.jarule@atf.viko.lt
3. INFORMATIKA N 009
  I Tyrėjų grupė dr. Loreta Savulionienė l.savulioniene@eif.viko.lt
  II Tyrėjų grupė dr. Tatjana Liogienė t.liogiene@eif.viko.lt
4. ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS INŽINERIJA T 001 dr. Eugenijus Mačerauskas e.macerauskas@eif.viko.lt
5. INFORMATIKOS INŽINERIJA T 007 dr. Irma Šileikienė i.sileikiene@eif.viko.lt
6. CHEMIJOS INŽINERIJA T 005, MEDŽIAGŲ INŽINERIJA T 008 dr. Eugenija Strazdienė e.strazdiene@mtf.viko.lt
7. VISUOMENĖS SVEIKATA M 004
  I Tyrėjų grupė dr. Zyta Kuzborska z.kuzborska@spf.viko.lt
  II Tyrėjų grupė dr. Jūratė Irena Graželytė j.grazelyte@spf.viko.lt
  III Tyrėjų grupė dr. Erika Kubilienė e.kubiliene@viko.lt
  IV Tyrėjų grupė dr. Milda Žukauskienė m.zukauskiene@spf.viko.lt
8. SLAUGA M 005 dr. Agnė Jakavonytė – Akstinienė a.jakavonyte-akstiniene@spf.viko.lt
9. VADYBA S 003
  I Tyrėjų grupė dr. Margarita Išoraitė m.isoraite@vvf.viko.lt
  II Tyrėjų grupė dr. Kristina Samašonok k.samasonok@vvf.viko.lt
  III Tyrėjų grupė dr. Danguolė Oželienė d.ozeliene@vvf.viko.lt
  IV Tyrėjų grupė dr. Birutė Žygaitienė b.zygaitiene@mtf.viko.lt
  dr. Andrius Juškys a.juskys@mtf.viko.lt
  V Tyrėjų grupė dr. Viktor Kozlovskij v.kozlovskij@vvf.viko.lt
  dr. Aleksandra Pečiūrienė a.peciuriene@vvf.viko.lt
10. EKONOMIKA S 004
  I Tyrėjų grupė dr. Neringa Slavinskaitė n.slavinskaite@ekf.viko.lt
  II Tyrėjų grupė dr. Artūras Vitas a.vitas@ekf.viko.lt
  III Tyrėjų grupė dr. Margarita Išoraitė m.isoraite@vvf.viko.lt
11. SOCIOLOGIJA S 005 dr. Rita Ilgūnė-Martinėlienė r.ilgune-martineliene@pdf.viko.lt
12. EDUKOLOGIJA S 007
  I Tyrėjų grupė dr. Vitalija Gražienė v.graziene@pdf.viko.lt
  II Tyrėjų grupė dr. Rita Ilgūnė-Martinėlienė r.ilgune-martineliene@pdf.viko.lt
  III Tyrėjų grupė Aušra Simoniukštytė a.simoniukstyte@pdf.viko.lt
  IV Tyrėjų grupė Violeta Žemaitienė v.zemaitiene@vvf.viko.lt
13. FILOLOGIJA H 004
  I Tyrėjų grupė dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt
  II Tyrėjų grupė Jūratė Patackaitė j.patackaite@vvf.viko.lt
14. DIZAINAS V 003 Silvija Grušnienė s.grusniene@mtf.viko.lt
15. MUZIKA C 001 Sergejus Sopelevas-Vysocki s.sopelevas-vysocki@mtf.viko.lt
16. TEATRAS IR KINAS C 002 Dalia Babilaitė-Abarė d.babilaite@mtf.viko.lt