Išorinis studijų krypčių vertinimas ir akreditavimas

Išorinis studijų krypčių vertinimas ir akreditavimas

Studijų krypčių išorinis vertinimas  ir akreditavimas atliekami vadovaujantis 2019 m. liepos 17 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu  Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535) (toliau – Aprašas). 1999–2000 metais buvo vykdomas išorinis studijų programų vertinimas. Plačiau informaciją apie Vilniaus kolegijos akredituotas studijų programas skaityti čia https://www.viko.lt/kolegija/kokybes-uztikrinimas/akredituotos-studiju-programos/

Iki pradedant vykdyti išorinį studijų krypčių vertinimą, visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos Apraše nustatyta tvarka. Išorinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus.

Akredituotos studijų kryptys

Studijų kryptisStudijų krypties kodasStudijų krypties programosValstybinis studijų programos kodasStudijų kryptis akredituota ikiIšorinio vertinimo išvadosPažangos ataskaita
MitybaG07Dietetika6531GX014 2028 m. Išvados Ataskaita
MuzikaP03Populiarioji muzika6531PX015 2028 m. Išvados Ataskaita
TeatrasP04Muzikinis teatras6531PX014 2029 m. Išvados Ataskaita
RinkodaraL05Reklamos vadyba6531LX043 2029 m.Išvados Ataskaita
VertimasN05Lietuvių gestų kalbos vertimas6531NX0072029 m.Išvados
Aplinkos inžinerijaE03Kraštovaizdžio dizainas6531EX0292025 m.Išvados
Medicinos technologijosG09Biomedicininė diagnostika 6531GX0132029 m.Išvados
Medicinos technologijosG09Radiologija6531GX0182029 m.Išvados
Polimerų ir tekstilės technologijosF02Mados technologijos ir verslas6531FX003 2029 m.Išvados
VeterinarijaH01Veterinarija6531HX0012029 m.Išvados
VerslasL01Kūrybiškumas ir verslo inovacijos
Tarptautinis verslas
Turizmo vadyba
Viešbučių ir restoranų verslas
6581LX002 

6531LX045

6531LX046 


6531LX047
2029 m.Išvados

Vilniaus kolegijos studijų krypčių išorinio vertinimo planas