Išorinis studijų krypčių vertinimas ir akreditavimas

Išorinis studijų krypčių vertinimas ir akreditavimas

Studijų krypčių išorinis vertinimas  ir akreditavimas atliekami vadovaujantis 2019 m. liepos 17 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu  Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535) (toliau – Aprašas). 1999–2000 metais buvo vykdomas išorinis studijų programų vertinimas. Plačiau informaciją apie Vilniaus kolegijos akredituotas studijų programas skaityti čia https://www.viko.lt/kolegija/kokybes-uztikrinimas/akredituotos-studiju-programos/

Iki pradedant vykdyti išorinį studijų krypčių vertinimą, visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos Apraše nustatyta tvarka. Išorinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus.

 

Akredituotos studijų kryptys

Studijų kryptis Studijų krypties kodas Studijų krypties programos Valstybinis studijų programos kodas Studijų kryptis akredituota iki Išorinio vertinimo išvados Pažangos ataskaita
Mityba G07 Dietetika 6531GX014  2028 m.  Išvados
Muzika P03 Populiarioji muzika 6531PX015  2028 m.  Išvados
Teatras P04 Muzikinis teatras 6531PX014  2029 m.  Išvados
Rinkodara L05 Reklamos vadyba 6531LX043  2028 m. Išvados

 

Vilniaus kolegijos studijų krypčių išorinio vertinimo planas