Išorinis studijų krypčių vertinimas ir akreditavimas

Išorinis studijų krypčių vertinimas ir akreditavimas

Studijų krypčių išorinis vertinimas  ir akreditavimas atliekami vadovaujantis 2019 m. liepos 17 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu  Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535) (toliau – Aprašas). 1999–2000 metais buvo vykdomas išorinis studijų programų vertinimas. Plačiau informaciją apie Vilniaus kolegijos akredituotas studijų programas skaityti čia https://www.viko.lt/kolegija/kokybes-uztikrinimas/akredituotos-studiju-programos/

Iki pradedant vykdyti išorinį studijų krypčių vertinimą, visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos Apraše nustatyta tvarka. Išorinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus.

Akredituotos studijų kryptys

Studijų kryptisStudijų krypties kodasStudijų krypties programosValstybinis studijų programos kodasStudijų kryptis akredituota ikiIšorinio vertinimo išvadosPažangos ataskaita
MitybaG07Dietetika6531GX014 2028 m. Išvados 
MuzikaP03Populiarioji muzika6531PX015 2028 m. Išvados Ataskaita
TeatrasP04Muzikinis teatras6531PX014 2029 m. Išvados Ataskaita
RinkodaraL05Reklamos vadyba6531LX043 2028 m.Išvados 
VertimasN05Lietuvių gestų kalbos vertimas6531NX0072029 m.Išvados
Aplinkos inžinerijaE03Kraštovaizdžio dizainas6531EX029Išvados

Vilniaus kolegijos studijų krypčių išorinio vertinimo planas