Informacija apie studijų programų akreditavimą

Šiuo metu rengiama nauja krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarka – pereinama nuo atskirų studijų programų prie krypčių vertinimo. Keičiantis vertinimo sistemai, studijų programų, akredituotų iki 2019 metų, akreditavimo terminai pratęsti be vertinimo, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.5 punktu.

Valstybinis programos kodas Studijų programa Studijų kryptis Akredituota iki Išorinio vertinimo išvados ir pažangos ataskaita
Agrotechnologijų fakultetas
6531LX108 Agroverslo vadyba Vadyba 2019-08-31 Išvados
653D70003,
6531IX004
Agroverslo technologijos Žemės ūkio mokslai 2020-08-31 Išvados / ataskaita
653F18001 Cheminė analizė Chemija 2023-06-30 Išvados / ataskaita
653E42002 Maisto technologija Maisto technologijos 2021-06-30 Išvados
653D10001 Veterinarija Ikiklinikinė veterinarinė medicina 2019-06-30 Išvados
653H93001 Kraštovaizdžio dizainas Inžinerija 2019-06-30 Išvados
Ekonomikos fakultetas
653N31002 Bankininkystė Finansai 2019-06-30 Išvados / ataskaita
653N44005 Buhalterinė apskaita Apskaita 2020-06-30 Išvados / ataskaita
653N30003 Finansai Finansai 2019-06-30 Išvados / ataskaita
653N32002 Investicijos ir draudimas Finansai 2020-06-30 Išvados / ataskaita
653L17001 Verslo ekonomika Ekonomika 2021-06-30 Išvados
Elektronikos ir informatikos fakultetas
653H61001 Elektronikos technika Elektronikos ir elektros inžinerija 2019-06-30 Išvados
6531BX032 Elektroninio verslo technologijos Informatikos inžinerija 2018-12-31 Išvados
6531BX012 Informacijos sistemos Informatikos inžinerija 2019-08-31 Išvados
6531BX033 Išmaniųjų įrenginių technologijos Informatikos inžinerija 2018-12-31 Išvados
653H69002 Kompiuterių inžinerija Elektronikos ir elektros inžinerija 2019-06-30 Išvados
6531BX013 Programų sistemos Informatika 2019-08-31 Išvados
653H64001 Telekomunikacijų sistemos Elektronikos ir elektros inžinerija 2019-06-30 Išvados
6531BX027 Informacijos sistemos Informacijos sistemos 2021-06-30 Išvados
6531BX028 Programų sistemos Programų sistemos 2021-06-30 Išvados
Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
653W23001 Mados dizainas Dizainas 2021-06-30 Išvados / ataskaita
653I44004 Mados technologijos ir verslas Polimerų ir tekstilės technologijos 2019-06-30 Išvados / ataskaita
653W23002 Įvaizdžio dizainas Dizainas 2021-06-30 Išvados / ataskaita
653N28004 Kultūrinės veiklos vadyba Vadyba 2019-06-30 Išvados / ataskaita
6531PX014 Muzikinis teatras Teatras ir kinas 2019-08-31 Išvados / ataskaita
653W31002 Populiarioji muzika Muzika 2021-06-30 Išvados /ataskaita
653X14006 Šokio pedagogika Pedagogika 2022-06-30 Išvados / ataskaita
653W23002 Šukuosenų dizainas Dizainas 2021-06-30 Išvados / ataskaita
Pedagogikos fakultetas
653X11006 Vaikystės pedagogika Pedagogika 2019-06-30 Išvados / ataskaita
6531NX007 Lietuvių gestų kalbos vertimas Filologija 2021-06-30 Išvados
6531MX002 Pradinio ugdymo pedagogika Pedagogika 2019-08-31 Išvados
6531MX003 Socialinė pedagogika Pedagogika 2019-08-31 Išvados
653L50011 Socialinis darbas Socialinis darbas 2020-06-30 Išvados
Sveikatos priežiūros fakultetas
653B70003 Bendrosios praktikos slauga Slauga 2022-06-30 Išvados/ ataskaita
653B81001; 65310B102 Biomedicininė diagnostika Medicinos technologijos 2019-06-30 Išvados
6531GX014 Dietetika Mityba 2019-08-31 Išvados / ataskaita
653B30001 Ergoterapija Reabilitacija 2022-07-01 Išvados / ataskaita
653B95001 Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija Medicina ir sveikata 2021-06-30 Išvados ataskaita
653B30002 Kineziterapija Reabilitacija 2019-06-30 Išvados /ataskaita
653B82002 Radiologija Medicinos technologijos 2021-06-30 Išvados
Verslo vadybos fakultetas
6581LX002 Kūrybiškumas ir verslo inovacijos Verslas 2019-08-31 Išvados
653N23009 Įstaigų administravimas Vadyba 2020-06-30 Išvados / ataskaita
653N14005,
6531LX044
Tarptautinė prekyba Verslas 2020-08-31 Išvados / ataskaita
653N50003 Reklamos vadyba Rinkodara 2020-06-30 Išvados / ataskaita
653P20002 Ryšiai su visuomene Viešieji ryšiai 2020-06-30 Išvados
653N12004 Tarptautinis verslas Verslas 2020-06-30 Išvados / ataskaita
653N15003 Turizmo vadyba Verslas 2020-06-30 Išvados / ataskaita
653N15004,
6531LX047
Viešbučių ir restoranų verslas Verslas 2023-08-31 Išvados / ataskaita