Priėmimas 2020 m.

Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į Vilniaus kolegiją

Studijų programų sąrašas

Konkursinio balo skaičiuoklė


Motyvacijos įvertinimas į pedagogikos studijas

Stojantiesiems į Pradinio ugdymo pedagogiką, Vaikystės pedagogiką ir Šokio pedagogiką yra privalomas motyvacijos įvertinimas.
Motyvacijos vertinimo kriterijus ir bendrąją informaciją apie motyvacijos vertinimą galite rasti čia.


Stojamieji egzaminai į menus ir meno (šokio) pedagogiką

Stojantiesiems į Įvaizdžio dizainą, Mados dizainą, Muzikinį teatrą, Populiariąją muziką, Šokio pedagogiką yra privalomas stojamasis egzaminas. Stojamojo egzamino vertinimo kriterijus ir bendrąją informaciją apie stojamąjį egzaminą galite rasti čia.


Priėmimo datos

 

Konkursinio balo sandara

Studijų programa Į konkursinį balą skaičiuojamai egzaminai arba metiniai pažymiai ir jų svertiniai koeficientai
Pirmasis dalykas (egzaminas) Pirmojo dalyko svertinis koeficientas svertinis koeficientas Antrasis dalykas (egzaminas arba metinis pažymys) Antrojo dalyko arba stojamojo egzamino svertinis koeficientas svertinis koeficientas Trečiojo dalyko (egzamino arba metinio pažymio), nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas Lietuvių kalbos ir literatūros arba kito dalyko (egzamino), numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko svertinis koeficientas
Lietuvių gestų kalbos vertimas lietuvių kalba ir literatūra 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 užsienio kalba – 0,2
Įvaizdžio dizainas

Mados dizainas

Muzikinis teatras

Populiarioji muzika

stojamasis egzaminas 1,0
Socialinis darbas istorija 0,4 istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
Pradinio ugdymo pedagogika

Vaikystės pedagogika

lietuvių kalba ir literatūra 0,4 matematika arba informacinės technologijos 0,2 0,2 istorija – 0,2
Šokio pedagogika stojamasis egzaminas 0,7 0,1 0,2
Bankininkystė

Buhalterinė apskaita

Finansai

Investicijos ir draudimas

Įstaigų administravimas

Kultūrinės veiklos vadyba

Kūrybiškumas ir verslo inovacijos

Reklamos vadyba

Tarptautinis verslas

Turizmo vadyba

Viešbučių ir restoranų verslas

Verslo ekonomika

matematika 0,4 istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
Ryšiai su visuomene lietuvių kalba ir literatūra istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba užsienio kalba – 0,2
Programų sistemos

Informacijos sistemos

matematika 0,4 informacinės technologijos arba fizika 0,2 0,2 0,2
Cheminė analizė chemija 0,4 matematika arba biologija, arba fizika 0,2 0,2 0,2
Agroverslo technologijos biologija 0,4 chemija arba matematika 0,1 0,3 0,2
Bendrosios praktikos slauga

Biomedicininė diagnostika

Dietetika

Ergoterapija

Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija

Kineziterapija

Radiologija

Veterinarija

chemija arba matematika 0,2 0,2 0,2
Elektronikos inžinerija

Kompiuterių inžinerija

matematika 0,4 fizika 0,2 0,2 0,2
Kraštovaizdžio dizainas

Mados technologijos ir verslas

chemija arba fizika
Maisto technologija chemija 0,1 0,3

Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2020 m. taisyklės 


Norėdami pasikonsultuoti dėl studijų Vilniaus kolegijoje rašykite mums el. paštu priemimas@viko.lt.