Priėmimas 2019 m.

Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2019 m. taisyklės (2019 m. gegužės 10 d.)

Minimalus 2019 m. konkursinis balas – 4,3.
2018 m. minimalus konkursinis balas 2 = 2019 m. minimaliam konkursiniam balui 4,3.

Konkursinio balo skaičiuoklė


Motyvacijos įvertinimas į pedagogikos studijas

Stojantiesiems į Pradinio ugdymo pedagogiką, Vaikystės pedagogiką ir Šokio pedagogiką yra privalomas motyvacijos įvertinimas.
Motyvacijos vertinimo kriterijus ir bendrąją informaciją apie motyvacijos vertinimą galite rasti čia.


Stojamieji egzaminai į menus ir meno (šokio) pedagogiką

Stojantiesiems į Įvaizdžio dizainą, Mados dizainą, Muzikinį teatrą, Populiariąją muziką, Šokio pedagogiką yra privalomas stojamasis egzaminas. Stojamojo egzamino vertinimo kriterijus ir bendrąją informaciją apie stojamąjį egzaminą galite rasti čia.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis


Stojančiųjų į Vilniaus kolegiją 2019 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas

Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo

Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašas


2018 m. priėmimo rezultatai