Priėmimas 2019 m.

2019 m. priėmimo į Vilniaus kolegiją rezultatai

Studijų programos pavadinimas Studijų forma Pasirašytų studijų sutarčių skaičius
Agroverslo technologijos NL/ I 17
Bankininkystė NL/ NL(S) 50
Bendrosios praktikos slauga NL 198
Biomedicininė diagnostika NL 36
Buhalterinė apskaita NL/ NL(S) 83
Cheminė analizė NL 10
Dietetika NL 40
Elektronikos inžinerija NL/ NL(S) 47
Ergoterapija NL 39
Finansai NL/ NL(S) 78
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija NL 45
Informacijos sistemos NL/ NL(S) 82
Investicijos ir draudimas NL/ NL(S) 30
Įstaigų administravimas NL/ I 70
Įvaizdžio dizainas NL 11
Kineziterapija NL 40
Kompiuterių sistemos NL/ NL(S) 20
Kraštovaizdžio dizainas NL/ I 28
Kultūrinės veiklos vadyba NL/ NL(S) 50
Kūrybiškumas ir verslo inovacijos NL 13
Lietuvių gestų kalbos vertimas NL 22
Mados dizainas NL 7
Mados technologijos ir verslas NL/ NL(S) 16
Maisto technologija NL/ I 19
Muzikinis teatras NL 19
Populiarioji muzika NL 22
Pradinio ugdymo pedagogika NL/ I 46
Programų sistemos NL/ NL(S) 162
Radiologija NL 31
Reklamos vadyba NL/ I 107
Ryšiai su visuomene NL/ I 121
Socialinis darbas NL/ I 60
Šokio pedagogika NL 17
Tarptautinis verslas NL/ I 239
Telekomunikacijų sistemos NL/ NL(S) 13
Turizmo vadyba NL/ I 69
Vaikystės pedagogika NL/ I 74
Verslo ekonomika NL/ NL(S) 55
Veterinarija NL 87
Viešbučių ir restoranų verslas NL/ I 41

 

Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2019 m. taisyklės (2019 m. gegužės 10 d.)

Minimalus 2019 m. konkursinis balas – 4,3.
2018 m. minimalus konkursinis balas 2 = 2019 m. minimaliam konkursiniam balui 4,3.

Konkursinio balo skaičiuoklė


Motyvacijos įvertinimas į pedagogikos studijas

Stojantiesiems į Pradinio ugdymo pedagogiką, Vaikystės pedagogiką ir Šokio pedagogiką yra privalomas motyvacijos įvertinimas.
Motyvacijos vertinimo kriterijus ir bendrąją informaciją apie motyvacijos vertinimą galite rasti čia.


Stojamieji egzaminai į menus ir meno (šokio) pedagogiką

Stojantiesiems į Įvaizdžio dizainą, Mados dizainą, Muzikinį teatrą, Populiariąją muziką, Šokio pedagogiką yra privalomas stojamasis egzaminas. Stojamojo egzamino vertinimo kriterijus ir bendrąją informaciją apie stojamąjį egzaminą galite rasti čia.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis


Stojančiųjų į Vilniaus kolegiją 2019 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas

Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo

Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašas


2018 m. priėmimo rezultatai