MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS Į VILNIAUS KOLEGIJĄ

Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2024 m. stojant į valstybės finansuojamą ir valstybės nefinansuojamą vietą reikia išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:

·     lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;

·     matematikos (išskyrus menų studijas) valstybinio brandos egzamino;

·     bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino.

Stojant į Muzikinį teatrą, Populiariąją muziką, Įvaizdžio dizainą ir Mados dizainą reikia išlaikytų dviejų valstybinių brandos egzaminų:

·      lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;

·      bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino.

Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2023 m. –  2021 m. stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:

·       lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;

·       matematikos (išskyrus menų studijas) valstybinio brandos egzamino;

·       bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino.

Stojant į Muzikinį teatrą, Populiariąją muziką, Įvaizdžio dizainą ir Mados dizainą reikia išlaikytų dviejų valstybinių egzaminų:

·     lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;

·     bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino

·     Penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveikojo skaičiaus, ne mažesnis negu 6.

į valstybės nefinansuojamą vietą reikia išlaikyto vieno valstybinio brandos egzamino.
Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2020 m. ir 2019 m., stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio ir matematikos (išskyrus menų studijas) valstybinio brandos egzamino;
  • penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveikojo skaičiaus, ne mažesnis negu 6;
į valstybės nefinansuojamą vietą reikia išlaikyto vieno valstybinio brandos egzamino.
Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2018 m., stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia išlaikytų 3 brandos egzaminų:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino (išskyrus menų studijas); matematikos egzaminas turi būti išlaikytas ne mažesniu negu 25 balų įvertinimu (išskyrus stojant į Lietuvių gestų kalbos vertimą – 16 balų).

Arba taikomi 2020 m. ir 2019 m. reikalavimai (parenkamas stojančiajam palankesnis variantas).

į valstybės nefinansuojamą vietą reikia išlaikyto vieno valstybinio brandos egzamino.
Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2017 m. ir 2016 m., stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia išlaikytų 3 brandos egzaminų:

  •  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino,
  • matematikos valstybinio brandos egzamino (išskyrus menų studijas);
į valstybės nefinansuojamą vietą reikia: vidurinio išsilavinimo.
Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2015 m., stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia išlaikytų 2 brandos egzaminų:

  •  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
į valstybės nefinansuojamą vietą reikia: vidurinio išsilavinimo.
Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir anksčiau, stojant į valstybės finansuojamą ir į valstybės nefinansuojamą vietą reikia vidurinio išsilavinimo.