MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS Į VILNIAUS KOLEGIJĄ

Minimalūs reikalavimai gali būti pakeisti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2020 m. ir 2019 m., stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:

 •  lietuvių kalbos ir literatūros, valstybinio brandos arba tarptautinio užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) ir matematikos (išskyrus menų studijas);
 •  penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveikojo skaičiaus, ne mažesnis negu 6;
 •  konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
į valstybės nefinansuojamą vietą reikia:

 •  išlaikyti 1 valstybinį brandos egzaminą
 •  konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2018 m. ir 2016 m., stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia išlaikytų 3 brandos egzaminų:

 •  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino, matematikos valstybinio brandos egzamino;
 •  konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
į valstybės nefinansuojamą vietą reikia:

 •  konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2015 m., stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia išlaikytų 2 brandos egzaminų:

 •  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
 • konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
į valstybės nefinansuojamą vietą reikia:

 •  konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.
Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir anksčiau, stojant į valstybės finansuojamą ir į valstybės nefinansuojamą vietą reikia vidurinio išsilavinimo ir konkursinio balo, ne mažesnio negu 4,3.