Šokio pedagogika

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531MX005
Vieta Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptys Ugdymo mokslai
Pedagogika
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogo kvalifikacija
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180 kreditų
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti šokio mokytoju pradinėse, pagrindinėse mokyklose, neformaliojo ugdymo įstaigose, muzikos mokyklų choreografijos skyriuose, choreografijos mokyklose, meno mokyklose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba (anglų, prancūzų, vokiečių) 3 E
Specialybės kalbos kultūra 3 E
Įvadas į studijas 3 P
Raidos ir pedagoginė  psichologija 3 E
Tautinis šokis: Lietuvių etninė kultūra ir šokamasis folkloras 3 P
Tautinis šokis: Tautinio šokio pagrindai 3 P
Tautinis šokis: Šokio studija I 3 P
Šokio pagrindai: Ritmika 3 P
Šokio pagrindai: Klasikinis šokis I 3 P
Stebimoji praktika 3 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo filosofija 3 E
Edukologija 3 E
Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu metodika I 3 P
Tautinis šokis: Lietuvių tautinis šokis I 3 P
Tautinis šokis: Šokio studija II 3 P
Šokio kompozicija: Šokio kompozicijos pagrindai 3 P
Šokio pagrindai: Klasikinis šokis II 3 P
Šokio pagrindai: Šiuolaikinis šokis I 3 P
Pedagogo asistento praktika 6 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu metodika II 3 E
Tautinis šokis: Lietuvių tautinis šokis II 3 E
Tautinis šokis: Šokio studija III 3 P
Šokio kompozicija: Liaudies šokio kompozicija 3 P
Šokio pagrindai: Klasikinis šokis III 3 E
Šokio pagrindai: Šiuolaikinis šokis II 3 P
Meno istorija 3 P
Sveikatos ugdymas 3 P
Mokomoji praktika 6 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Edukologinių tyrimų metodologija 3 P
Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu pradinėse klasėse metodika 3 P
Tautinis šokis: Šokio studija IV 3 E
Šokio kompozicija: Šokio kompozicija vaikams 3 P
Šokio pagrindai: Gatvės šokis I 3 P
Šokio pagrindai: Istorinis šokis 3 P
Šokio pagrindai: Pramoginis šokis I/ Sportinis šokis I 3 P
Pedagoginė praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1* 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas 3 P
Ugdymo šokiu technologijos: Šokio raiškos didaktika 3 P
Šokio kompozicija: Šiuolaikinio šokio kompozicija 3 P
Šokio pagrindai: Gatvės šokis II 3 P
Šokio pagrindai: Pasaulio tautų šokiai I 3 P
Šokio pagrindai: Pramoginis šokis II / Sportinis šokis II 3 E
Neformaliojo ugdymo praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas II* 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas III* 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė atsakomybė ir darnus valdymas 3 P
Ugdymo šokiu technologijos: Inkliuzinio ugdymo organizavimas šokio pamokose 3 P
Šokio kompozicija: Šokio improvizacija 3 P
Šokio pagrindai: Pasaulio tautų šokiai II 3 P
Šokio projektai 3 P
Baigiamoji praktika 3 P
Baigiamasis projektas 12 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas;
BP – baigiamojo projekto gynimas atvirame komisijos posėdyje.

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2021 m., 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės užsienio kalba (anglų, prancūzų, vokiečių) 3 E
Tarpkultūrinė komunikacija 3 E
Įvadas į studijas 3 P
Raidos ir pedagoginė  psichologija 3 E
Tautinis šokis: Lietuvių etninė kultūra ir šokamasis folkloras 3 P
Tautinis šokis: Tautinio šokio pagrindai 3 P
Tautinis šokis: Šokio studija I 3 P
Šokio pagrindai: Ritmika 3 P
Šokio pagrindai: Klasikinis šokis I 3 P
Stebimoji praktika 3 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo filosofija 3 E
Edukologija 3 E
Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu metodika I 3 P
Tautinis šokis: Lietuvių tautinis šokis I 3 P
Tautinis šokis: Šokio studija II 3 P
Šokio kompozicija: Šokio kompozicijos pagrindai 3 P
Šokio pagrindai: Klasikinis šokis II 3 P
Šokio pagrindai: Šiuolaikinis šokis I 3 P
Pedagogo asistento praktika 6 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu metodika II 3 E
Tautinis šokis: Lietuvių tautinis šokis II 3 E
Tautinis šokis: Šokio studija III 3 P
Šokio kompozicija: Etno choreografija 3 P
Šokio pagrindai: Klasikinis šokis III 3 E
Šokio pagrindai: Šiuolaikinis šokis II 3 P
Šokio pagrindai: Šokio improvizacija 3 P
Sveikatos ugdymas 3 P
Mokomoji praktika 6 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Edukologinių tyrimų metodologija 3 P
Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu pradinėse klasėse metodika 3 P
Šokio kompozicija: Šokio kompozicija vaikams 3 E
Šokio pagrindai: Šiuolaikinio šokio studija 3 P
Šokio pagrindai: Gatvės šokis I 3 P
Šokio pagrindai: Istorinis šokis 3 P
Šokio pagrindai: Pramoginis šokis I / Sportinis šokis I 3 P
Pedagoginė praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1* 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas 3 P
Ugdymo šokiu technologijos: Šokio raiškos didaktika 3 P
Šokio kompozicija: Šiuolaikinio šokio kompozicija 3 P
Šokio pagrindai: Gatvės šokis II 3 P
Šokio pagrindai: Pasaulio tautų šokiai I 3 P
Šokio pagrindai: Pramoginis šokis II / Sportinis šokis II 3 E
Neformaliojo ugdymo praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas II* 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas III* 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Socialinė atsakomybė ir darnus valdymas 3 P
Ugdymo šokiu technologijos: Inkliuzinio ugdymo organizavimas šokio pamokose 3 P
Meno istorija 3 P
Šokio pagrindai: Pasaulio tautų šokiai II 3 P
Šokio projektai 3 P
Baigiamoji praktika 3 P
Baigiamasis projektas 12 P

 

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas;
BP – baigiamojo projekto gynimas atvirame komisijos posėdyje.