Šokio pedagogika


Programos aprašas
Valstybinis kodas6531MX005
VietaMenų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptysUgdymo mokslai
Pedagogika
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnisUgdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogo kvalifikacija
Studijų forma ir trukmėNuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais180 kreditų
Studijų planaiNuolatinės studijos
Įstojusiems 2021 – 2022 m.

Įstojusiems 2023 m.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti šokio mokytoju pradinėse, pagrindinėse mokyklose, neformaliojo ugdymo įstaigose, muzikos mokyklų choreografijos skyriuose, choreografijos mokyklose, meno mokyklose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:


Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2021 m., 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Specialybės užsienio kalba (anglų, prancūzų, vokiečių)3E
Tarpkultūrinė komunikacija3E
Įvadas į studijas3P
Raidos ir pedagoginė  psichologija3E
Tautinis šokis: Lietuvių etninė kultūra ir šokamasis folkloras3P
Tautinis šokis: Tautinio šokio pagrindai3P
Tautinis šokis: Šokio studija I3P
Šokio pagrindai: Ritmika3P
Šokio pagrindai: Klasikinis šokis I3P
Stebimoji praktika3P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ugdymo filosofija3E
Edukologija3E
Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu metodika I3P
Tautinis šokis: Lietuvių tautinis šokis I3P
Tautinis šokis: Šokio studija II3P
Šokio kompozicija: Šokio kompozicijos pagrindai3P
Šokio pagrindai: Klasikinis šokis II3P
Šokio pagrindai: Šiuolaikinis šokis I3P
Pedagogo asistento praktika6P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu metodika II3E
Tautinis šokis: Lietuvių tautinis šokis II3E
Tautinis šokis: Šokio studija III3P
Šokio kompozicija: Etno choreografija3P
Šokio pagrindai: Klasikinis šokis III3E
Šokio pagrindai: Šiuolaikinis šokis II3P
Šokio pagrindai: Šokio improvizacija3P
Sveikatos ugdymas3P
Mokomoji praktika6P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Edukologinių tyrimų metodologija3P
Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu pradinėse klasėse metodika3P
Šokio kompozicija: Šokio kompozicija vaikams3E
Šokio pagrindai: Šiuolaikinio šokio studija3P
Šokio pagrindai: Gatvės šokis I3P
Šokio pagrindai: Istorinis šokis3P
Šokio pagrindai: Pramoginis šokis I / Sportinis šokis I3P
Pedagoginė praktika6P
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1*3P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas3P
Ugdymo šokiu technologijos: Šokio raiškos didaktika3P
Šokio kompozicija: Šiuolaikinio šokio kompozicija3P
Šokio pagrindai: Gatvės šokis II3P
Šokio pagrindai: Pasaulio tautų šokiai I3P
Šokio pagrindai: Pramoginis šokis II / Sportinis šokis II3E
Neformaliojo ugdymo praktika6P
Laisvai pasirenkamasis dalykas II*3P
Laisvai pasirenkamasis dalykas III*3P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Socialinė atsakomybė ir darnus valdymas3P
Ugdymo šokiu technologijos: Inkliuzinio ugdymo organizavimas šokio pamokose3P
Meno istorija3P
Šokio pagrindai: Pasaulio tautų šokiai II3P
Šokio projektai3P
Baigiamoji praktika3P
Baigiamasis projektas12P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas;
BP – baigiamojo projekto gynimas atvirame komisijos posėdyje.


Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Specialybės užsienio kalba (anglų, prancūzų, vokiečių)3E
Edukologija3E
Įvadas į studijas3P
Raidos ir pedagoginė  psichologija3E
Tautinis šokis: Lietuvių etninė kultūra ir šokamasis folkloras3P
Tautinis šokis: Tautinio šokio pagrindai3P
Šokio pagrindai: Ritmika3P
Šokio pagrindai: Klasikinis šokis I3P
Sveikatos ugdymas3P
PraktikaKreditų skaičiusVertinimas*
Stebimoji praktika3P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ugdymo filosofija3E
Tarpkultūrinė komunikacija3E
Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu didaktika I3P
Tautinis šokis: Lietuvių tautinis šokis I3P
Tautinis šokis: Šokio studija II3P
Šokio kompozicija: Šokio kompozicijos pagrindai3P
Šokio pagrindai: Klasikinis šokis II3P
Šokio pagrindai: Šiuolaikinis šokis I3P
PraktikaKreditų skaičiusVertinimas*
Pedagogo asistento praktika6P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu didaktika II3E
Tautinis šokis: Lietuvių tautinis šokis II3E
Tautinis šokis: Šokio studija III3P
Šokio kompozicija: Etno choreografija3P
Šokio pagrindai: Klasikinis šokis III3E
Šokio pagrindai: Šiuolaikinis šokis II3P
Šokio pagrindai: Šokio improvizacija3P
PraktikaKreditų skaičiusVertinimas*
Pedagoginė praktika globojant mentoriui I6P
Laisvai pasirenkamasis dalykas *Kreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas3P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Edukologinių tyrimų metodologija3P
Ugdymo šokiu technologijos: Įtraukiojo ugdymo organizavimas šokio pamokose3P
Šokio kompozicija: Šokio kompozicija vaikams3E
Šokio pagrindai: Šiuolaikinio šokio studija3P
Tautinis šokis: Šokio studija3E
Šokio pagrindai: Gatvės šokis I3P
Šokio pagrindai: Istorinis šokis3P
Šokio pagrindai: Pramoginis šokis I / Sportinis šokis I3P
PraktikaKreditų skaičiusVertinimas*
Pedagoginė praktika globojant mentoriui II6P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas3P
Ugdymo šokiu technologijos: Šokio raiškos didaktika3P
Šokio kompozicija: Šiuolaikinio šokio kompozicija3P
Šokio pagrindai: Gatvės šokis II3P
Šokio pagrindai: Pasaulio tautų šokiai I3P
Šokio pagrindai: Pramoginis šokis II / Sportinis šokis II3E
Meno istorija3P
PraktikaKreditų skaičiusVertinimas*
Pedagoginė praktika globojant mentoriui III6P
Laisvai pasirenkamasis dalykas *Kreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas3P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Socialinė atsakomybė ir darnus valdymas3P
Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu pradinėse klasėse didaktika3P
Šokio pagrindai: Pasaulio tautų šokiai II3P
Šokio projektai3P
PraktikaKreditų skaičiusVertinimas*
Savarankiška pedagoginė praktika3P
Baigiamasis projektas12P
Laisvai pasirenkamasis dalykas *Kreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas3P

 Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas.