Priėmimas 2019 m.

Bendrojo priėmimo papildomo etapo studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Vilniaus kolegijoje vyks rugpjūčio 21 – 22 d. nuo 8 val. iki 17 val.

Sutartys su pakviestaisiais nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) (rekomenduojama) sudaromos LAMA BPO IS skiltyje UŽPILDYTAS PRAŠYMAS pasirinkus nuorodą „Pakviestieji į Vilniaus kolegiją gali peržiūrėti/ sudaryti elektroninę studijų sutartį čia“. Prieš inicijuodami elektroninės sutarties pasirašymą, stojantieji turi sumokėti 45 eurų registracijos studijoms įmoką į vieną iš nurodytų sąskaitų:

AB SEB bankas, sąskaita – LT23 7044 0600 0418 4167;
AB Luminor bankas, sąskaita – LT98 4010 0424 030 98540;
AB bankas SWEDBANK, sąskaita – LT14 7300 0100 3533 9620;
AB Šiaulių bankas, sąskaita – LT23 7180 3000 0014 1088.

gavėjas – Vilniaus kolegija;
įmokos pavadinimas – registracijos studijoms įmoka;
įmokos kodas – 3009;
mokėtojas/ mokėjimo paskirtis – įrašomas stojančio vardas, pavardė, asmens kodas.

Elektroninės sutarties sudarymo žingsniai.

Tiesioginiu būdu studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete, adresu Didlaukio g. 49, Vilnius.

Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą tiesioginiu būdu ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

Studijų sutartį sudarydami tiesioginiu būdu, pakviestieji turi pateikti šių dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti):

  • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą (-us) vidurinį išsilavinimą liudijantį (-ius) dokumentą (-us);
  • kitus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  • kvitą, įrodantį 45 eurų studijų registracijos įmokos sumokėjimą į vieną iš aukščiau nurodytų banko sąskaitų;
  • dokumentus, patvirtinančius vardo arba pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta tuo pačiu vardu arba ta pačia pavarde;
  • visus kitus prašyme nurodytus dokumentus;
  • fotonuotrauką (3×4 cm).

Apgyvendinimas bendrabutyje

Užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą LSP

 

Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2019 m. taisyklės (2019 m. gegužės 10 d.)

Minimalus 2019 m. konkursinis balas – 4,3.
2018 m. minimalus konkursinis balas 2 = 2019 m. minimaliam konkursiniam balui 4,3.

Konkursinio balo skaičiuoklė


Motyvacijos įvertinimas į pedagogikos studijas

Stojantiesiems į Pradinio ugdymo pedagogiką, Vaikystės pedagogiką ir Šokio pedagogiką yra privalomas motyvacijos įvertinimas.
Motyvacijos vertinimo kriterijus ir bendrąją informaciją apie motyvacijos vertinimą galite rasti čia.


Stojamieji egzaminai į menus ir meno (šokio) pedagogiką

Stojantiesiems į Įvaizdžio dizainą, Mados dizainą, Muzikinį teatrą, Populiariąją muziką, Šokio pedagogiką yra privalomas stojamasis egzaminas. Stojamojo egzamino vertinimo kriterijus ir bendrąją informaciją apie stojamąjį egzaminą galite rasti čia.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis


Stojančiųjų į Vilniaus kolegiją 2019 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas

Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo

Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašas


2018 m. priėmimo rezultatai