Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

KVIEČIAME DALYVAUTI neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje asmenis (kandidatus), turinčius žinių ir gebėjimų, įgytų per patirtį:

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS:

KAIP VYKSTA PROCEDŪRA:

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra yra mokama. Kandidatas moka šias įmokas:

DAUGIAU INFORMACIJOS: tel. +370 682 20243; el. paštu: r.liepuoniene@viko.lt