Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

KVIEČIAME DALYVAUTI neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje asmenis (kandidatus), turinčius žinių ir gebėjimų, įgytų per patirtį:

 • darbinėje veikloje;
 • savanoriškoje veikloje;
 • mokantis pagal neformalaus mokymo programas;
 • mokantis savarankiškai ir pan.

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS:

 • ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis vertinamojoje srityje.

KAIP VYKSTA PROCEDŪRA:

 • Kandidatai užpildo registracijos formą.
 • Kandidatai informuojami apie dalyvavimą procedūroje ir konsultuojami tiesiogiai atvykus, telefonu ar (ir) elektroniniu paštu.
 • Kandidatai parengia kompetencijų aplanką konsultuodamiesi su atsakingais kolegijos darbuotojais
 • Kompetentinga dėstytojų-ekspertų grupė vertina kompetencijų aplanką (taip pat gali skirti papildomą vertinimo būdą – pokalbį, testą ir kt.).
 • Sėkmės atveju kandidatui suteikiami studijų kreditai. Kandidatui suteikiama galimybė tapti klausytoju, vėliau – studentu ir studijuoti pagal koleginių studijų programą bei įgyti profesinio bakalauro laipsnį.
 • Jei kandidatas toliau studijuos pagal profesinio bakalauro studijų programą, jam nereikės mokėti už tuos studijų kreditus, kurie buvo įskaityti.

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra yra mokama. Kandidatas moka šias įmokas:

 • 40 eurų įmoką už registracijos formos pateikimą dalyvauti mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje nagrinėjimą, taip pat pasirengimą vertinimo procedūrai;
 • įmoką už mokymosi pasiekimų vertinimą, kuris priklauso nuo kandidato neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų ir studijų rezultatų atitikties apimties, už vieną studijų kreditą taikant 19,5 eurų įmoką.

DAUGIAU INFORMACIJOS: tel. +370 682 20243; el. paštu: r.liepuoniene@viko.lt