Projektinė veikla 2016

Europos sporto projektas

Gerosios mokyklos technologijos

Ei! Mokytojai, nepalikite vaikų vienų

Daugiakalbiškumo mokymasis

Jaunimo darbas skaitmeninėje eroje per kultūrinę ir religinę įvairovę

K9LAND

Fotoelektros technologijų klasterio inovacijų skatinimo sistemos sukūrimas fotoelektros sektoriaus konkurencingumo užtikrinimui (InoPV)

Menas ir socialinis virsmas

Šiaurės ir Baltijos šalių inžinerijos tinklas 

Interaktyvios medžiagos rengimas siekiant vykdyti efektyvesnę zonozių prevenciją, diagnozavimą ir gydymą

Studijų rezultatų pasiekimų aukštojo mokslo srityje vertinimas ir palyginimas Europoje – CALOHEE

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2016 m.

Sailing Through Cultures

Be Cyclist


Europos sporto projektas

Projekto Nr. 572647-EPP-1-2016-1-BG-SPO-SCP

Fondas: Erasmus+ programa(Bulgarija)

Koordinatorius: Asociacija za razvitie na Bulgarskia sport (Bulgarija)

Partneriai:

A.D.E.L. – Association for Development, Education and Labour (Slovakija);

Mine Vaganti NGO (Italija);

Zajednica sportskih udruga grada Rijeke Rijecki sportski savez (Kroatija);

Remenyt a gyermekeknek kozhasznu Egyesulet (Vengrija);

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii (Lenkija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Projektas skirtas skatinti ir gerinti gerosios patirties mainus, „Erasmus +“ programos privalumus, rasti ir paskleisti pirmosios ir antrosios Europos sporto savaičių gerąją patirtį, skatinti dalyvavimą sporte ir fizinėje veikloje. Pagrindinis projekto  tikslas – geros praktikos kūrimas, identifikavimas, skatinimas ir dalijimasis.

Trukmė: 2016 05 01 – 2017 10 31


Gerosios mokyklos technologijos

Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023171

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

European Center for Quality Ltd. (Bulgarija);

Europa Training Ltd. (Jungtinė karalystė);

Istituto Superiore di Sanità (Italija);

Promimpresa s.r.l. (Italija);

Uniwersytet Łódzki  (Lenkija).

Projekto tikslas: sukurti ir praktiškai išbandyti instrumentus ir metodines priemones, kurios padėtų skatinti mokinių gerą savijautą mokykloje, ugdytų jų pasitikėjimą savimi bei didintų savirealizacijos galimybes.

Trukmė: 2016 10 01 – 2018 10 31


Ei! Mokytojai, nepalikite vaikų vienų

Projekto Nr. 2016-1-IT02-KA201-024342

Fondas: Erasmus+ programa (Italija)

Koordinatorius: E.R.F.O.P. Onlus – European Institute for Research, Training and Vocational Guidance (Italija)

Partneriai: 

Uniwersytet Łódzki  (Lenkija).

Università di Bologna (Italija);

RIC Novo mesto (Slovakija);

26th Primary schools in Limassol (Kipras);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: sukurti įtraukaus ugdymo metodinius instrumentus pradinių klasių mokytojams, siekiant geriau organizuoti įtraukaus ugdymo veiklas bendrojo lavinimo mokyklose projekto partnerių šalyse.

Trukmė: 2016 10 01 – 2018 10 30


Daugiakalbiškumo mokymasis

Projekto Nr. 2016-2-EL02-KA105-002578

Fondas: Erasmus+ programa (Graikija)

Koordinatorius: Europe Express (Graikija)

Partneriai: 

ASOCIATA D.G.T(Rumunija);

Estonian UNESCO Youth Association (Estija);

Fundacja Inkubator Innowacji (Lenkija);

Verein zur Förderung von Kulturaustausch und Nachhaltigkeit in Europa (Austrija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: įgyvendinti jaunimo mainus 40 žmonių iš 6 skirtingų šalių, kad būtų sukurtas seminaro scenarijus apie užsienio kalbų mokymosi svarbą įsidarbinimo galimybėms, jaunimui vietos bendruomenėse visoje Europoje. Svarbiausi projekto metu naudojami metodai – mokymasis mokantis, mokymasis porose, veikla paremtas mokymasis, smegenų audros ir darbas mažose grupėse.

Trukmė: 2016 09 20 – 2017 07 19


Jaunimo darbas skaitmeninėje eroje per kultūrinę ir religinę įvairovę

Projekto Nr. 2016-2-LT02-KA105-004860

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Jaunimo asociacija „Milžinų lizdas“

Partneriai:

Projekte dalyvauja garsiausių Europos sąjungos universitetų ir kolegijų atstovai, jų asociacijų atstovai ir kiti mokslininkai iš Azerbaidžano, Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, Čekijos, Ispanijos, Graikijos, Gruzijos, Nyderlandų, Moldovos, Portugalijos, Rumunijos, Ukrainos.

Projekto tikslas: Projektas nukreiptas prieš didėjantį jaunimo radikalumą, nepakantumą ir ksenofobiją visoje Europoje, atsiradusius dėl migracijos krizės. Projektas puoselėja teigiamą požiūrį į kultūrinę ir religinę įvairovę bei skatina kultūrų dialogą.

Trukmė: 2016 09 05 – 2017 05 04


K9LAND

Projekto Nr. 2016-2-ES02-KA105-008332

Fondas: Erasmus+ programa (Ispanija)

Koordinatorius: Asociacion 217SUR  (Ispanija)

Partneriai: 

Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 314 Moura (Portugalija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Projektas sprendžia dėl kultūrinės įvairovės ir socialinių skirtumų atsirandančias problemas, piktnaudžiavimo gyvūnais problemą, taip pat nagrinėja svarbą savanoriškų organizacijų, dirbančių su autizmu sergančiais vaikais, nagrinėja trečiojo amžiaus gyventojų poreikius bei po stichinių nelaimių išgyvenusių asmenų paieškos būdus pasitelkiant sportą kaip įrankį ir skautų judėjimą.

Trukmė: 2016 08 01 – 2016 10 31


Fotoelektros technologijų klasterio inovacijų skatinimo sistemos sukūrimas fotoelektros sektoriaus konkurencingumo užtikrinimui (InoPV)

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0004

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra

Koordinatorius: Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas

Partneriai: 

„GLASSBEL EU“ UAB;

„KEMEK ENGINEERING“ UAB;

„Modernios E-Technologijos“ UAB;

„KEMEK ENGINEERING“ UAB;

„Saulės Vėjo Aruodai“ UAB;

„Soli Tek cells“ UAB;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: didinti Fotoelektros technologijų klasterio narių bei visos Lietuvos fotoelektros technologijų srities kuriamą pridėtinę vertę bei įmonių konkurencingumą integruojant šį aukštųjų technologijų verslą į pasaulinę fotoelektros pridėtinės vertės kūrimo grandinę ir skatinant glaudų bendradarbiavimą MTEP ir inovacijų srityje.

Trukmė: 2016 02 02 – 2019 02 28


Menas ir socialinis virsmas

Projekto Nr. 2016‐1‐LT01‐KA202‐023234

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

Arts & Health South West (Jungtinė karalystė);

Comunit Terapeutica Casa die Giovani (Italija);

Institut für Projektbegleitung und  Kompetenzentwiklung (Vokietija);

La Maison de L´Image (Prancūzija);

Portraits of Recovery (Jungtinė karalystė);

VšĮ Socialiniai paramos projektai.

Projekto tikslas: sukurti inovatyvią mokymo programą, skirtą sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su žmonėmis, kurie sveiksta nuo priklausomybių arba serga priklausomybių ligomis bei sudaryti galimybę suinteresuotoms pusėms dalintis patirtimi: menininkams, sveikatos priežiūros specialistams ir asmenims, sveikstantiems nuo priklausomybių.

Trukmė: 2016 06 01 – 2019 02 28


Šiaurės ir Baltijos šalių inžinerijos tinklas 

Projekto Nr. NPHE-2016/10112

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: Yrkeshögskolan Novia (Suomija)

Partneriai: 

Högskolan på Åland (Suomija);

Eesti Kunstiakadeemia (Estija);

Estonian Open Air Museum Foundation (Estija);

Gjøvik University College (Norvegija);

Østfold University College (Norvegija);

Tartu Art College (Estija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Mobilumas

Trukmė: 2016 06 15– 2017 10 01


Interaktyvios medžiagos rengimas siekiant vykdyti efektyvesnę zonozių prevenciją, diagnozavimą ir gydymą

Projekto Nr. 2016-1-RO01-KA203-024732

Fondas: Erasmus+ programa (Rumunija)

Koordinatorius: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad (Rumunija)

Partneriai: 

Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi (Rumunija);

Fundatia EuroEd Iasi (Rumunija);

Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași (Rumunija);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ di Teramo (Italija);

Soros International House (Lietuva);

University of Zagreb (Kroatija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: ištirti projekto partnerių šalyse žymiausius zonozės atvejus ir parengti šviečiamąją medžiagą zonozės prevencijos klausimais veterinarijos specialistams, švietimo darbuotojams, sveikatos priežiūros darbuotojams.

Trukmė: 2016 01 09– 2019 03 30


Studijų rezultatų pasiekimų aukštojo mokslo srityje vertinimas ir palyginimas Europoje – CALOHEE

Projekto Nr. 5621148-EPP-1-2015-1-NL-EPPKA3-PI-FORWARD

Fondas: Erasmus+ programa ir Europos socialinis fondas

Koordinatorius: International Tuning Academy (Nyderlandai)

Partneriai: Projekte dalyvauja garsiausių Europos sąjungos universitetų ir kolegijų atstovai, jų asociacijų atstovai ir kiti mokslininkai.

Projekto tikslas: parengti studiją ir praktinius instrumentus bakalauro ir magistro studijas baigiančių studentų kompetencijų vertinimui Europos kontekste. Projektas apima penkias sritis – inžineriją (civilinė inžinerija), sveikatos priežiūrą (slauga), humanitarinius mokslus (istorija), gamtos mokslus (fizika) ir socialinius mokslus (švietimas).

Trukmė: 2016 01 01 – 2017 12 31


Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2016 m.

Fondas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Koordinatorius: Lietuvos edukologijos universitetas

Partneriai:

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: plėtoti studijų tarptautiškumą, stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį pripažinimą, remti lituanistikos (baltistikos) centrų veiklą. Vykdant šį projektą numatoma parengti ir išleisti lietuvių-gruzinų ir gruzinų-lietuvių kalbų žodynėlį, organizuoti įvairią edukacinę kultūrinę veiklą.

Trukmė: 2016


Sailing Through Cultures

Fondas: Erasmus+ programa (LT)

Koordinatorius: Jaunimo organizacija „Milžinų lizdas“ (Lietuva)

Partneriai:

Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Projekto tikslas – supažindinti jaunus žmones su migracija, jos priežastimis ir pasekmėmis, bei aptarti šių dienų situaciją.

Trukmė: 2016 06 01 – 2017 02 28


Be Cyclist

Fondas: Erasmus+ programa (LT)

Koordinatorius:Jaunimo organizacija „Milžinų lizdas“ (Lietuva)

Partneriai:

Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Projekto tikslas – sukurti inovatyvią mokymo(si) aplinką, kuri skatintų

tarpkultūrinės įvairovės suvokimą nuolat reflektuojant tarpusavyje kryptingam, įvairiapusiam jaunimo užimtumui, problemų sprendimui ir įvairių galimybių užtikrinimui

Trukmė: 2016