Projektinė veikla 2015

Tęskite savo gyvenimą per socialinį verslumą

Išmani ir saugi darbinė apranga

Partnerystė užtikrinti rizikų valdymą praktikoje

Forum ROMAnum – Interaktyvūs teatro žaidimai, įtraukiantys romų mažumas  

Studijų prieinamumo didinimas

Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)


Tęskite savo gyvenimą per socialinį verslumą

Projekto Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954

Fondas: Erasmus+ programa (Italija)

Koordinatorius: PRISM – Promozione Internazionale Sicilia-Mondo (Italija)

Partneriai: 

Freguesia de Cascais e Estoril (Portugalija);

Asociatia Dominou (Rumunija);

Consulta Europa Projects and Innovations SL (Ispanija);

Stichting Hogeschool Rotterdam (Nyderlandai);

Societa Consortile Roccadi Cerrere (Italija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: dalintis gerąja patirtimi ir skatinti jaunimo bei jaunimo lyderių socialinį verslumą, taip prisidedant prie jaunimo užimtumo didinimo.

Trukmė: 2015 12 01 – 2017 11 30


Išmani ir saugi darbinė apranga

Projekto Nr. #R006 SWW

Fondas: Interreg Baltic Sea Region programa

Koordinatorius: Centria – ammattikorkeakoulu (Suomija)

Partneriai: 

Ansell Protective Solutions Lithuania Ltd (Lietuva);

Instytut Wlókiennictwa (Lenkija);

Krystian Sp. z o.o Ltd / PW Krystian Spólka z Ograniczona (Lenkija);

Odpowiedzialnoscia

Profline Ltd (Estija);

Rīgas Tehniskā universitāte(Latvija);

Ruuvi Innovations Ltd (Suomija);

SRC Brasa Ltd (Latvija);

Tallinna Tehnikakörgkool (Estija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: didinti Baltijos regiono įmonių, gaminančių darbo drabužius, konkurencingumą ir verslo galimybes.

Trukmė: 2015 11 20 – 2019 02 28


Partnerystė užtikrinti rizikų valdymą praktikoje

Projekto Nr. 2015-1-LV01-KA203-013436

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Banku Augtskola (Latvija)

Partneriai: 

Hogeschool Rotterdam (Nyderlandai);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Projektas skirtas nagrinėti realias problemas, situacijas dažnai besikeičiančioje aplinkoje, susijusias su rizikų valdymu. Projekto tikslas – parengti sprendimo metodologiją ir įrankį, palengvinantį užduočių sprendimą.

Trukmė: 2015 10 01– 2017 10 01


Forum ROMAnum – Interaktyvūs teatro žaidimai, įtraukiantys romų mažumas  

Projekto Nr. 2015-1-LT01-KA204-013494

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

AGITA (Italija);

Youth Councils Association (Bulgarija);

MOSTart Nemzetkozi Kulturalis Kozcelu Egyesulet (Vengrija).

Projekto tikslas: sukurti inovatyvią metodinę mokymosi priemonę specialistams, dirbantiems su romų bendruomenėmis. Kuriamos neformaliojo mokymosi priemonės esmė – panaudoti teatrines inscenizacijas įtraukiant romus bei specialistus, dirbančius su romais ir tokiu būdu užtikrinti geresnį romų problemų ir tarpusavio supratimą, savitumus bei šios bendruomenės narių problemų priežastis. Teatrinių inscenizacijų ir jų refleksijų dėka realiai išgyvenamos tam tikros romų realybės dramos. Tai padeda geriau suprasti problemų esmę bei efektyviau padėti socialinę atskirtį patiriančiai bendruomenei.

Trukmė: 2015 09 01 – 2017 09 01


Studijų prieinamumo didinimas

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-708-01-0001

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Valstybinis studijų fondas

Partneriai: 

Aleksandro Stulginskio universitetas;

Europos Humanitarinis universitetas;

Kauno kolegija;

Kauno miškų ir aplinko inžinerijos kolegija;

Kauno technikos kolegija;

Kauno technologijos universitetas;

Klaipėdos universitetas;

Klaipėdos valstybinė kolegija;

Kolpingo kolegija;

LCC tarptautinis universitetas;

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla;

Lietuvos edukologijos universitetas;

Lietuvos muzikos ir teatro akademija;

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

Lietuvos verslo kolegija;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Panevėžio kolegija;

Socialinių mokslų kolegija;

Šiaulių universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Šiaurės Lietuvos kolegija;

Šv.Ignaco Lojolos kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus dailės akademija;

Vilniaus dizaino kolegija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vilniaus kooperacijos kolegija;

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija;

Vilniaus universitetas;

Vilniaus verslo kolegija;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą ir studijų kokybės gerinimą studentams su specialiaisiais poreikiais.

Trukmė: 2015 – 2021


Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)

Projekto Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0001

Fondas: ES struktūrinis fondas

Koordinatorius: Studijų kokybės vertinimo centras

Partneriai:

Alytaus kolegija;

Kauno kolegija;

Kauno technologijos universitetas;

Klaipėdos valstybinė kolegija;

Lietuvos muzikos ir teatro akademija;

Lietuvos sveikatos ir mokslų universitetas;

Švietimo informacinių technologijų centras;

Utenos kolegija;

Vilniaus dailės akademija;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vilniaus universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: vystyti ir stiprinti su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemą Lietuvoje ir optimizuoti kvalifikacijų vertinimo procesą.

Trukmė: 2015-10-20 – 2021-12-31