Projektinė veikla 2021

Saulės energijos panaudojimas VšĮ Vilniaus kolegijos pastatuose

Elektronikos ir informatikos fakulteto pastato J.Jasinskio g. 15, Vilniuje, modernizavimas.

Verslo vadybos fakulteto pastato, Didlaukio g. 49, modernizavimas

Sveikatos priežiūros fakulteto pastato, Didlaukio g. 45, modernizavimas

Pastato – veterinarijos klinikos, Dvaro g. 1, Buivydiškėse, modernizavimas

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas-Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu įgūdžių tobulinimas

Asmenys, turintys tatuiruotes, tarp diskriminacijos ir lygių galimybių darbo rinkoje

Virtualios mokymosi erdvės, kaip įrankio, skirto studentų kritinio mąstymo, bendravimo, bendradarbiavimo ir kūrybiškumo gebėjimams ugdyti COVID19 kontekste, kūrimas (VILESA)      

Universitetų humanitarinių mokslų profesorių skaitmeninis pasirengimas ir gebėjimų ugdymas bendradarbiaujant su skaitmeninių technologijų įmonėmis (DigitUni)

Skaitmeninė imitacinė bendrovė – žingsnis į naują realybę (DIGIPRAC)

Skaitmeninė parama chemijos mokymui (DISTINCT)

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2021 m.

Jaunime, tikėk savimi ir tapsi verslininku (YOU-CAN-BE!)

SCULT taškas: Easy Access to Sports Through Technology 2021-2023

Moters – ateities lyderės – įgalinimas (FEMPOWER)

Švietimo ir verslo bendradarbiavimas ateities mieste

Vilnius Fashion & Textile Avenue 2021

Kultūrinės kompetencijos vertinimas slaugos studijose Europos aukštojo mokslo erdvėje

Erasmus+ mobilumo projektas

Erasmus+ mobilumo projektasProjektas: Saulės energijos panaudojimas VšĮ Vilniaus kolegijos pastatuose

Projekto Nr.: KKS-P-15 (2020/1.2.1./1)

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Programa: Klimato kaitos

Priemonė: Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams “

Numatoma projekto vertė: 298 083,00 Eur

Skirtas finansavimas: 238 466,40 Eur

Kolegijos indelis: 59 616,60 Eur

Projekto įgyvendinimo tikslas – ant pastatų, esančių adresais Didlaukio g. 45, Vilniuje ir Didlaukio g. 49, Vilniuje įrengti saulės elektrinės, kurių bendra galia būtų 288 kW.  Įrengus saulės elektrines Vilniaus kolegija prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. Planuojama, kad per 20 metų ant abiejų pastatų įrengtos elektrinės leis sumažinti CO2 išmestų dujų kieki 2046 t.

Projektas: Elektronikos ir informatikos fakulteto pastato J.Jasinskio g. 15, Vilniuje, modernizavimas.

Projekto Nr.: 04.3.1-VIPA-T-1413-02-0098

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Priemonė: Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

Numatoma projekto vertė: 2 067 572,00 Eur

Skirtas finansavimas iš ES struktūrinių fondų : 1 447 300,40 Eur

Kitos lėšos: 620 271,60 Eur

Projekto įgyvendinimo tikslas – atnaujinti VšĮ Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto pastatą siekiant, padidinti viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai C energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastato bei jo inžinerinių sistemų fizines ir energetines savybes. Projekto metu bus įgyvendinama ši veikla – pastato atnaujinimo darbai: langų keitimas, išorės durų keitimas, išorinių sienų ir cokolio šiltinimas (tinkuojamas fasadas), sutapdinto stogo šiltinimas, šlaitinio stogo šiltinimas, išorinių perdangų šiltinimas, šildymo sistemos rekonstrukcija, šilumos punkto modernizavimas, apšvietimo sistemos modernizavimas įrengiant LED šviestuvus. Įgyvendinus projektą bus padidintas pastato energijos vartojimo efektyvumas, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamų į atmosferą kiekis ir pagerintos mokymosi bei darbo sąlygos studentams ir darbuotojams.

Projektas: Verslo vadybos fakulteto pastato, Didlaukio g. 49, modernizavimas

Projekto Nr.: 04.3.1-VIPA-T-1413-02-0100

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Priemonė: Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

Numatoma projekto vertė: 1 232 317,00 Eur

Skirtas finansavimas iš ES struktūrinių fondų : 862 621,90 Eur

Kitos lėšos: 369 695,10 Eur

Projekto įgyvendinimo tikslas – atnaujinti VšĮ Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto pastatą siekiant, padidinti viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai C energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastato bei jo inžinerinių sistemų fizines ir energetines savybes. Projekto metu bus įgyvendinama ši veikla – pastato atnaujinimo darbai: langų keitimas, išorės durų keitimas,  išorinių sienų ir cokolio šiltinimas (tinkuojamas fasadas), stogo šiltinimas, išorinių perdangų šiltinimas, šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas, vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją sporto salėje. Įgyvendinus projektą bus padidintas pastato energijos vartojimo efektyvumas, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamų į atmosferą kiekis ir pagerintos mokymosi bei darbo sąlygos studentams ir darbuotojams.

Projektas: Sveikatos priežiūros fakulteto pastato, Didlaukio g. 45, modernizavimas

Projekto Nr.: 04.3.1-VIPA-T-1413-02-0101

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Priemonė: Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

Numatoma projekto vertė: 1 746 816,00 Eur

Skirtas finansavimas iš ES struktūrinių fondų : 1 222 771,20 Eur

Kitos lėšos: 524 044,80 Eur

Projekto įgyvendinimo tikslas – atnaujinti VšĮ Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto pastatą siekiant, padidinti viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai C energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastato bei jo inžinerinių sistemų fizines ir energetines savybes. Projekto metu bus įgyvendinama ši veikla – pastato atnaujinimo darbai: langų keitimas, išorės durų keitimas,  išorinių sienų ir cokolio šiltinimas (tinkuojamas fasadas),  stogo šiltinimas, išorinių perdangų šiltinimas, šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas, vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją sporto salėje. Įgyvendinus projektą bus padidintas pastato energijos vartojimo efektyvumas, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamų į atmosferą kiekis ir pagerintos mokymosi bei darbo sąlygos studentams ir darbuotojams.

Projektas: Pastato – veterinarijos klinikos, Dvaro g. 1, Buivydiškėse, modernizavimas

Projekto Nr.: 04.3.1-VIPA-T-1413-02-0099

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Priemonė: Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

Numatoma projekto vertė: 346 539,00 Eur

Skirtas finansavimas iš ES struktūrinių fondų : 242 577,30 Eur

Kitos lėšos: 103 961,70 Eur

Projekto įgyvendinimo tikslas – atnaujinti VšĮ Vilniaus kolegijos Veterinarijos klinikų pastatą siekiant, padidinti viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai C energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastato bei jo inžinerinių sistemų fizines ir energetines savybes. Projekto metu bus įgyvendinama ši veikla – pastato atnaujinimo darbai: langų keitimas, išorės durų keitimas, išorinių sienų ir cokolio šiltinimas (tinkuojamas fasadas), sutapdinto stogo ir pastogės šiltinimas, šilumos punkto modernizavimas, šilumą atspindinčių ekranų montavimas. Įgyvendinus projektą bus padidintas pastato energijos vartojimo efektyvumas, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamų į atmosferą kiekis ir pagerintos mokymosi bei darbo sąlygos studentams ir  darbuotojams.


Pavadinimas: Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas-Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas

Projekto Nr. Nr. 2000056

Fondas:/programa Vilniaus m. savivaldybė/Aplinka ir miesto plėtra 

Koordinatorius: Vilniaus m. savivaldybė

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Parengti ir įgyvendinti ekologinio švietimo programą

Trukmė: 2021-06-02-2021-12-01


Pavadinimas: Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu įgūdžių tobulinimas

Fondas/programa: Valstybinis studijų fondas/ Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų finansavimas

Koordinatorius: Klaipėdos kolegija

Partneriai: Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Panevėžio kolegija, Šiaulių universitetas

Projekto tikslas: Tobulinti ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos įgūdžius.

Trukmė: 2021-09-02 – 2021-11-30


Pavadinimas: Asmenys, turintys tatuiruotes, tarp diskriminacijos ir lygių galimybių darbo rinkoje

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0189

Fondas/programa: Lietuvos mokslo taryba/ Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės  kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą Nr. 09.3.3-LMT-K-712

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Ištirti asmenų, turinčių tatuiruotes, lygiavertę įtrauktį į darbo rinką

Trukmė: 2021-01-09 – 2021-03-31


Pavadinimas:   Virtualios mokymosi erdvės, kaip įrankio, skirto studentų kritinio mąstymo, bendravimo,

bendradarbiavimo ir kūrybiškumo gebėjimams ugdyti COVID19 kontekste, kūrimas (VILESA)      

Projekto Nr. 2021-1-LT-01-KA220-HED-000023551

Fondas/programa: ŠMPF/Erasmus+

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija „LIBA“, UAB „Iron cat“, Latvijos Ekonomikos ir kultūros aukštoji  mokykla, Lenkijos Krokuvos Ekonomikos universitetas

Projekto tikslas: Supažindinti studentus su naujomis inovatyviomis mokymosi erdvėmis ir spręsti šiuolaikinių mokymo (-si) metodų taikymo socialiniuose moksluose problemas, skaitmeninant studijų turinį

Trukmė: 2021-12-01 – 2024-05-31


Pavadinimas:   Universitetų humanitarinių mokslų profesorių skaitmeninis pasirengimas ir gebėjimų ugdymas bendradarbiaujant su skaitmeninių technologijų įmonėmis (DigitUni)

Projekto Nr. 2021-1-LT-01-KA220-HED-000023551

Fondas/programa: ŠMPF/Erasmus+

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej (PL), Pax Rhodopica Foundation (BG), Universitatea Transilvania Din Brasov (RO), Prism Impresa Sociale S.R.L. (IT), Panepistimio Patron (GR).

Projekto tikslas: Remti skaitmeninę transformaciją ir stiprinti humanitarinių mokslų dėstytojų gebėjimus teikti kokybišką, įtraukų, skaitmeninį išsilavinimą, tobulinant jų skaitmenines kompetencijas ir stiprinant bendradarbiavimą su skaitmeninių technologijų įmonėmis-ekspertais.

Trukmė: 2021-12-01 – 2023-12-31


Pavadinimas:   Skaitmeninė imitacinė bendrovė – žingsnis į naują realybę (DIGIPRAC)

Projekto Nr. 2021-1-LT01-KA220-VET-000033195

Fondas/programa: ŠMPF/Erasmus+

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: International Business College IBC (DK), Fundacio Inform (ES), Connectief vzw (BE), Bfz-Essen GmbH (DE), PEN Worldwide (DE)

Projekto tikslas: Sukurti ateičiai pritaikytą skaitmeninį imitacinės bendrovės (IB) įrankį, parengiant 4 pagrindinius rezultatus: skaitmeninės imitacinės bendrovės aprašą ir modelį; skaitmeninių išteklių vadovą; internacionalizavimo namuose (Internationalization at Home) įrankių rinkinį; e-mokymosi kolekciją, skirtą mokymuisi iš klaidų ir efektyvių santykių palaikymui.

Trukmė: 2021-12-01- 2023-11-30


Pavadinimas:   Skaitmeninė parama chemijos mokymui (DISTINCT)

Projekto Nr. 2021-1-PL01-KA220-HED-000027619

Fondas/programa: /Erasmus+

Koordinatorius: Jagiellonian University in Krakow (PL)

Partneriai: Vilniaus kolegija, University of Bologna, Italy, Technical University of Vienna (AT), University of Latvia, (LV); .European Chemistry Thematic Network Association, (BE).

Projekto tikslas: Ieškoti tinkamo požiūrio  į skaitmeninę chemijos transformaciją, atsižvelgiant į pandemijos situaciją (COVID), plėtoti skaitmeninę pedagogiką, mišraus mokymo nuostatas.

Trukmė: 2021-11-01 – 2024- 11-01


Pavadinimas:  Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2021 m.

Fondas/programa: ŠMSM/ Užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo projektai

Projekto vykdytojai:  Vilniaus kolegija ir Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras

Projekto tikslas: Sukurti gebančiam ir motyvuotam asmeniui palankią aplinką tapti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistu, savęs realizavimą derinančiu su valstybės ir visuomenės lūkesčių tenkinimu

Trukmė: 2021-05-25 – 2021-12-31


Pavadinimas:   Jaunime, tikėk savimi ir tapsi verslininku (YOU-CAN-BE!)

Projekto Nr. 2021-1-FR02-KA220-YOU-000029769

Fondas/programa: FR02 – Agence du service civique/Erasmus+

Koordinatorius: Fondation Apprentis d’Auteuil (FR)

Partneriai: Vilniaus kolegija (LT), Asociatia Scoala De Valori (RO), Organization for Social Innovation „ARNO“ (MK), Zaklada Znanje na djelu (HR)

Projekto tikslas: Skatinti jaunimo verslumą per sąmoningumo didinimo veiksmus, siekiant juos  informuoti, ugdyti iniciatyvą, atsakomybės jausmą, gebėjimą diegti naujoves ir jaunimo lyderystę.

Trukmė: 2022-02-28 – 2025-02-28


Pavadinimas:   SCULT taškas: Easy Access to Sports Through Technology 2021-2023

Projekto Nr. 622943-EPP-1-2020-1-EE-SPO-SCP

Fondas/programa: Sport/Erasmus+

Koordinatorius: SCULT Foundation (EE)

Partneriai: Southern-Eastern Finland University of Applied Sciences XAMK, Ankara University, City of Tartu, University of Tartu, International Sport and Culture Association ISCA, Vilniaus kolegija Voose Kõrts MTÜ, University of Applied Sciences RISEBA, Estonian School Sport Union, National Foundation of Civic Society.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Europos miestų gyventojams sportuoti savo miestų erdvėse, sukurti ir plėtoti sporto trenerių tinklą. Projekto metu planuojama sukurti  šiuolaikišką e-platformą, prie kurios prisijungus bus galima užsiregistruoti treniruotėms, vykdomoms su treneriais įvairiose Europos miestų erdvėse.

Trukmė: 2021-01-01 – 2023-12-31


Pavadinimas:   Moters – ateities lyderės – įgalinimas (FEMPOWER)

Projekto Nr. 101049598–FEMPOWER–ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

Fondas/programa: Erasmus+

Koordinatorius: PEN Worldwide asociacija (DE)

Partneriai: Vilniaus Kolegija (LT), ACTIF (AT), Connectief vzw (BE), Fundació Inform (ES)

Projekto tikslas: Ugdyti ir stiprinti moterų lyderystės įgūdžius ir suteikti galių jaunoms moterims šiuolaikiškoje imitacinės bendrovės mokymosi ir darbo aplinkoje.

Trukmė: 2022-03-01 – 2024-04-31


Pavadinimas:   Švietimo ir verslo bendradarbiavimas ateities mieste

Fondas/programa: Nordplus Horizontal

Koordinatorius: Estijos verslumo taikomųjų mokslų universitetas

Partneriai: Vilniaus kolegija, International School of Tallinn, Vidzeme University of Applied Sciences, Mainor AS, Aalborg University, University of Stavanger, Jönköping University,  South-Eastern Finland University of Applied Sciences, University of Iceland

Projekto tikslas: Sukurti tvirtą ryšį tarp šiuolaikinės švietimo sistemos ir ateities verslo, kad studijos būtų tiesiogiai susijusios su darbdavių lūkesčiais; rasti ir apibūdinti naujoviškus metodus ir studijų metodus bei rengti mokymo programas.

Trukmė: 2021-09-01 – 2023-12-01


Pavadinimas:   Vilnius Fashion & Textile Avenue 2021

Projekto Nr. 2021-06-09 Nr. FL-10

Fondas/programa: Valstybinis studijų fondas/ Kvietimas „Pilietiniai, moksliniai, kūrybiniai ir sportiniai studentų projektai“

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija LATIA

Projekto tikslas: Skatinti tekstilės medžiagų, mados dizaino ir technologijų krypčių studentų pilietinės, kūrybinės veiklos iniciatyvas ir plačiau supažindinti su karjeros galimybėmis.

Trukmė: 2021-06-21 – 2021-11-30


Pavadinimas:  Kultūrinės kompetencijos vertinimas slaugos studijose Europos aukštojo mokslo erdvėje

Projekto Nr. P_2021_003

Fondas/programa: San Juan de Dios fondas (Madridas, Ispanija)

Koordinatorius: Centro Universitario San Rafael-Nebrija (ES)

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas:   Įvertinti skirtingų Europos universitetų slaugos studentų kultūrinės kompetencijos raidą bakalauro studijų metu, atsižvelgiant į savus ir įgytus veiksnius, taip pat įvertinti, kokią įtaką šios kompetencijos raidai gali turėti dalyvavimas „Erasmus+“ programoje ar kitoje tarptautinėje veikloje, palyginti su nedalyvavimu tarptautinėje veikloje.  Bus vertinama dėstytojų kultūrinė kompetencija

Trukmė: 2021- 2025


Pavadinimas:   Erasmus+ mobilumo projektas

Projekto Nr. 2021-1-LT01-KA131-HED-000011319

Fondas/programa: ŠMPF/Erasmus+

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse, BIP

Trukmė: 2021-09-01 – 2023-10-31


Pavadinimas:   Erasmus+ mobilumo projektas

Projekto Nr. 2021-09-01          2023-10-31

Fondas/programa: ŠMPF/Erasmus+

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas tarp Programos šalių ir šalių Partnerių

Trukmė: 2021-01-01 – 2021-11-30