Projektinė veikla 2017

Praktika sumaniai

Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybingumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione

Hillary virtuali bendruomenė moterų socialiniam verslumui skatinti

Užsieniečio dėstytojo paskaitos Ekonomikos fakultete

Europos kokybės užtikrinimas tarptautiniame profesinio mokymo mobilumo procese per socialiai atsakingą elgesį

Mediacijos diegimas bendrojo ugdymo sistemoje

XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos

Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui

Verslumas pradinio ugdymo pedagogų rengime

Tarptautinė tėvystės programa

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2017 m.

Verslumo mainai vykdant projektinį mokymą


Praktika sumaniai

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0016

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla;

Kauno kolegija;

Socialinių mokslų kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Projektas „Praktika sumaniai“, jungiantis Lietuvos viešbučių ir restoranų asociaciją (LVRA) bei 6 aukštąsias mokyklas, sudaro galimybę studentams atlikti praktiką komandose apjungiant skirtingų studijų krypčių studentus bei pasitelkiant inovatyvų bendradarbiavimą tarp praktikos vadovo, mentoriaus ir studento. Taikant sumaniosios praktikos metodus yra stiprinami jų bendrieji įgūdžiai. Bendriesiems įgūdžiams tobulinti organizuojami mokymai studentams ir jų praktikų vadovams. Studentai skirtingų studijų krypčių komandose atlieka praktikas darbo vietose pagal profesiją, naudojant sumaniosios praktikos metodus. Į projektą įtraukti socialiniai partneriai bei atliekama praktika socialiniame versle ugdo praktiką atliekančių studentų pilietiškumo bei socialiai atsakingų asmenų įgūdžius.

Trukmė: 2017 12 19  – 2019 12 19


Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybingumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0035

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Kauno technologijos universitetas;

Lietuvos muzikos ir teatro akademija;

Vilniaus dailės akademija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: plėtoti verslumo ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymo kokybę aukštosiose mokyklose sudarant sąlygas į studijų procesą įtraukti kūrybines veiklas tarpdisciplininėse komandose, skirtas studentų ir dėstytojų kūrybiškumo ir socialinio verslumo kompetencijų ugdymui bei nukreipti į socialinio kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) verslo idėjų Alytaus regione generavimą.

Trukmė: 2017 12 19 – 2019 08 19


Hillary virtuali bendruomenė moterų socialiniam verslumui skatinti

Projekto Nr. 2017-1-ES01-KA203-038098

Fondas: Erasmus+ programa (Ispanija)

Koordinatorius: Universidad de Valladolid (Ispanija)

Partneriai: 

Babele Create Together SRL (Rumunija);

Eurocrea Merchant SRL (Italija);

University of Greenwich (Jungtinė karalystė);

StichtingBusiness Development Friesland (Nyderlandai);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: formuoti studenčių socialinio verslumo mąstyseną, verslumo įgūdžius ir gebėjimus, skatinti ir remti studenčių iniciatyvą ir kūrybiškumą įgyvendinant socialines inovacijas. Projektu siekiama sukurti inovatyvų internetinį socialinio verslumo ugdymo modelį, jį integruoti į studijas ir tokiu būdu padidinti studenčių įsidarbinimo galimybes bei prisidėti prie lyčių lygybės plėtros visuomenėje.

Trukmė: 2017 11 01 – 2019 10 01


Užsieniečio dėstytojo paskaitos Ekonomikos fakultete

Projekto Nr. UD-2017-LT-1526

Fondas: ŠMPF programa „Parama užsieniečiams dėstytojams, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose“

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lenkija)

Projekto tikslas: Projekto metu įvyko 10 paskaitų ciklas vartotojų elgsenos tema, kurias skaitė Lenkijos Krokuvos Ekonomikos universiteto dėstytojas dr. Jaroslaw Swida.

Trukmė: 2017 10 16 – 2017 10 27


Europos kokybės užtikrinimas tarptautiniame profesinio mokymo mobilumo procese per socialiai atsakingą elgesį

Projekto Nr. 2017-1-UK01-KA202-036666

Fondas: Erasmus+ programa (Jungtinė Karalystė)

Koordinatorius: Europa Training Ltd (Jungtinė Karalystė)

Partneriai: 

A.I.A.M. Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Portugalija);

Essenia UETP (Italija);

European Center for Quality (Bulgarija);

EVBB (Vokietija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: gerinti tarpvalstybinio mobilumo kokybę užtikrinant socialiai atsakingą visų mobilumo dalyvių elgesį skatinant ir toliau tobulinant mobilumo kokybę ir išlaikant aukštus mokymosi rezultatus.

Trukmė: 2017 10 01 – 2019 09 30


Mediacijos diegimas bendrojo ugdymo sistemoje

Projekto Nr. 2017-1-LT01-KA201-035234

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva

Partneriai:

Biržų ,,Saulės“ gimnazija;

Lietuvos edukologijos universitetas;

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija);

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija (Latvija);

Arbeit und Leben Thüringen (Vokietija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: parengti mokykloms mediacijos rengimo programą pedagogams, virtualią mediacijos mokymosi aplinką, mediacijos mokymosi programą moksleiviams ir mediacijos diegimo mokykloje rekomendacijas mokykloms.

Trukmė: 2017 09 01 – 2019 08 31


XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos

Projekto Nr. V6-5

Fondas: Švietimo ir mokslo ministerija,Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas

Koordinatorius: Klaipėdos valstybinė kolegija

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: ugdyti Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, gebėjimus atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Trukmė: 2017 05 01 – 2017 12 31


Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui

Projekto Nr. S-349

Fondas: Švietimo ir mokslo ministerija,Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai:

Kauno kolegija;

Klaipėdos valstybinė kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija.

Projekto tikslas: ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Trukmė: 2017 05 01 – 2017 12 31


Verslumas pradinio ugdymo pedagogų rengime

Projekto Nr. 2017-1-DE01-KA203-003582

Fondas: Erasmus+ programa (Vokietija)

Koordinatorius: Leuphana Universität Lüneburg (Vokietija)

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: diegti ir pagerinti verslumo kompetencijų ugdymą aukštosiose mokyklose, ypač rengiant pradinio ugdymo pedagogus.

Trukmė: 2017 09 01 – 2020 08 31


Tarptautinė tėvystės programa

Fondas: Projektas finansuojamas aukštųjų mokyklų, pasirašiusių Memorandumą ir tokiu būdu tapusių Tėvystės konsorciumo narėmis

Koordinatorius: Zuydo taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai)

Partneriai: 

Hovesto universitetinė kolegija (Belgija);

Leuven-Limburgo universitetinė kolegija (Belgija);

Notingemo Trento universitetas (Jungtinė Karalystė);

Maltos universitetas (Malta);

Satakuntos taikomųjų mokslų universitetas (Suomija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: įgyvendinti jungtinį Tėvystės studijų modulį, kuris vyksta mišriu būdu – ir online, ir organizuojant intensyvias Tėvystės studijų savaites (po vieną semestre vis kitoje partnerėje-šalyje); bendradarbiauti vykdant tėvystės tyrimus; rengti mokslines publikacijas tėvystės tema.

Trukmė: 2017 10 05 – 2022 01 01


Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2017 m.

Fondas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Koordinatorius: Lietuvos edukologijos universitetas

Partneriai:

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras;

Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: plėtoti studijų tarptautiškumą, stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį pripažinimą, remti lituanistikos (baltistikos) centrų veiklą.

Trukmė: 2017


Verslumo mainai vykdant projektinį mokymą

Projekto Nr. 2017-1-BG01-KA205-035758

Fondas: Erasmus+ programa (Bulgarija)

Koordinatorius: Bulgarijos atminties fondas

Partneriai:

VšĮ „Probleminio mokymo institutas“;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: pritaikyti projektinio mokymosi metodiką mokant jaunimą verslumo.

Trukmė: 2017